Навигация
 
Главная  - Финансовое право  - Книги  - Фінансове право - Віхров О.П.
Фінансове право - Віхров О.П.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

5. Відповідальність за порушення податкового законодавства

Співвідношення переконання і примусу при реалізації податкових норм

Інтенсивний розвиток ринкових механізмів вимагає перетворення всіх елементів системи оподаткування. З’являються нові податки, механізми їх обчислення і сплати, конкретизуються повноваження органів влади різноманітних рівнів і компетенції. З’являється податкова міліція, принципово змінюється набір і зміст функцій, що виконують контрольноревізійні управління. Подібні зміни пов’язані з необхідністю підсилення контролюючих механізмів у галузі оподаткування, що викликане бурхливим зростанням і якісним перетворенням податкових важелів.

Діяльність контролюючих органів пов’язана з наглядом з боку держави за виконанням платником податків своїх зобов’язань перед державою з повного і своєчасного внесення податкових платежів у відповідні бюджети чи фонди. Проте гуди не завжди поступають кошти в тій кількості, на яку розраховували при плануванні бюджету, і було б неправильним бачити в цьому тільки правопорушення, невиконання платником своїх обов’язків. Бюджети позбавляються надходжень за рахунок двох процесів: відхилення від сплати податків і правомірного обходу податку.

В основі правомірного обходу податку лежать шляхи і можливості несплати податку, надані законодавцем, тобто обумовлені недосконалістю законодавства. В даному випадку платник податку використовує прогалини законодавства, що пов’язані як із недосконалістю податкових норм, їх закріпленням, так і з ситуаціями, коли законодавець надає платнику право вибору або межі, в рамках яких останній може обрати найбільш вигідний для себе варіант (наприклад, при наданні податкового кредиту, встановленні деяких ставок місцевих податків і зборів).

Правомірний обхід податку доповнюється відхиленням від сплати податку, що являє собою досить різноманітну групу податкових правопорушень. Зміст цих правопорушень полягає в неналежному виконанні зобов’язань платника перед бюджетом.

Залежно від характеру поведінки і діяльності суб’єктів податкових правовідносин можна виділити:

1. Правомірний обхід податку правомірне уникнення сплати податку за рахунок недосконалості або можливостей, закладених законодавством.

2. Ухилення від сплати податку правопорушення, що складається із невиконання або неналежного виконання платником своїх обов’язків по сплаті податку.

3. Стягнення надлишкових сум податків умисні дії робітників податкових органів по безпідставному стягненню сум податкових платежів із платників.

В першому та другому випадках дії засновані на активній ролі платника податків, а в третьому активна роль належить податковому органу, який здійснює свої повноваження з порушенням законодавства.

Примус у галузі оподаткування являє собою систему заходів, що застосовуються уповноваженими органами по відношенню до осіб при порушенні ними обов’язків по сплаті податків і притягненню до відповідальності при вчиненні податкового правопорушення.

Заходи податкового примусу характеризуються такими ознаками:

регулюються нормами переважно фінансового права, а також – адміністративнопроцесуального, кримінального;

застосовуються по відношенню до фізичних та юридичних осіб;

використовуються для забезпечення надходжень податкових платежів;

припускають застосування фінансових санкцій, заходів адміністративного і кримінального покарання;

припускають позасудове застосування заходів податкового примусу;

податковий примус поєднує стягнення податкових платежів і стягнення податків.

Реалізація примусу в сфері оподаткування здійснюється попереджувальними, припиняючими і відновлюючими заходами. Попередження здійснюється державними органами, які контролюють правильність обчислення і внесення податків. Припинення пов’язується вже з впливом на платників, що здійснюється юридично владними діями припинення операцій, ліквідація підприємства, вилучення документів. Відновлювальні заходи пов’язані з відшкодуванням збитків, які спричинило податкове правопорушення. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування