Навигация
 
Главная  - Финансовое право  - Книги  - Фінансове право - Віхров О.П.
Фінансове право - Віхров О.П.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Підстави притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства. Класифікація податкових правопорушень

Проблеми відповідальності за податкові правопорушення є однією з найбільш дискусійних у сфері податкового права.

Підставою податкової відповідальності є правопорушення, які характеризуються такими ознаками:

протиправність виражається у порушенні певних податкових норм;

покарання особливістю є відрив (в деяких випадках) стягнення (покарання) від вини платника;

винність у формі дії чи бездіяльності;

причинний зв’язок між протиправною дією і від’ємними наслідками, що наступили в результаті цього.

Податкове правопорушення це протиправний, винний вчинок (дія чи бездіяльність) особи, пов’язаний з невиконанням чи неналежним виконанням обов’язків по сплаті податку, за що встановлена юридична відповідальність.

Об’єктом правопорушення є суспільні відносини, що складаються з приводу забезпечення надходження податків і обов’язкових платежів у бюджет і відповідні фонди між суб’єктами податкових правовідносин.

Суб’єктом правопорушення виступає особа, яка відповідно до закону зобов’язана сплачувати податки у відповідному розмірі у встановлений термін. Здебільшого суб’єктом податкового правопорушення виступає платник податку, але тільки в тому випадку, коли на ньому лежить обов’язок обчислювати і сплачувати його. Коли ж ці обов’язки лежать на підприємстві, що виплачує доход (при перерахування прибуткового податку з громадян), суб’єктом відповідальності (за неправильне обчислення, утримання податку, несвоєчасне перерахування його в бюджет) є саме підприємство. Тому вчасно не утримані або не перераховані в бюджет суми податків, що підлягають утриманню з джерела виплати при податковому обкладанні громадян, стягуються податковими органами з підприємств, що виплачують дохід фізичним особам, в беззаперечному порядку з накладенням штрафу.

Класифікація податкових правопорушень може здійснюватися за різними критеріями:

а) залежно від об’єкта:

приховування доходу;

заниження доходу;

відсутність обліку об’єкта оподаткування чи проведення його обліку з порушенням встановленого порядку;

несвоєчасна сплата податку; неподання документів та іншої інформації і та ін.;

б) залежно від направленості дій:

правопорушення проти системи податків;

правопорушення проти прав і свобод платників податку;

правопорушення проти порядку проведення бухгалтерського обліку та звітності;

правопорушення проти контрольних функцій податкових органів і т.д.;

в) залежно від характеру санкцій і галузей права, що їх регулюють:

фінансова;

адміністративна;

кримінальна;

дисциплінарна;

г) залежно від міри суспільної небезпеки:

податкові злочини;

податкові правопорушення. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим