Навигация
 
Главная  - Финансовое право  - Книги  - Фінансове право - Віхров О.П.
Фінансове право - Віхров О.П.
<< Содержание < Предыдущая

Види відповідальності за порушення податкових норм

Класифікація санкцій за податкові правопорушення, попередження податкових правопорушень не завжди досягає своєї цілі, тому особливого значення набуває регулювання покарання за вчинення податкових проступків і злочинів. Застосування санкцій можна класифікувати за декількома підставами.

За характером впливу:

1) безпосереднє покарання санкції, які впливають безпосередньо на платника, його майновий стан (позбавлення волі, штраф, конфіскація об’єктів оподаткування тощо);

2) опосередковане покарання санкції, що безпосередньо не завдають майнових втрат платнику, але зменшують його доходи в перспективі чи обмежують його діяльність (арешт рахунка, припинення діяльності підприємства тощо).

За галузевим характером:

1). Кримінальна відповідальність. Кримінальні санкції застосовуються за податкові злочини. Припускається законодавче закріплення декількох складів податкових злочинів при прийнятті Податкового кодексу. В теперішній час подібні вчинки регулюються ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету).

Кримінальна відповідальність за даним складом характеризується деякими особливостями:

суб’єктами є фізичні особи (платники податку або посадові особи);

регулюється кримінальноправовими нормами;

здійснюється тільки в судовому порядку;

характеризується певними процесуальними особливостями.

2). Адміністративна відповідальність. Адміністративні санкції становлять міри адміністративного впливу за допомогою адміністративноправових норм, що містять осуд винного та його вчинку і що припускають негативні наслідки для правопорушника.

Особливостями адміністративних санкцій є:

відсутність важких правових наслідків;

застосування по відношенню до менш тяжких податкових правопорушень (проступків);

не тягнуть судимості.

Підставою адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства є наявність адміністративного правопорушення вина (умисна чи необережна) дія чи бездіяльність, що зазіхає на суспільні відносини, які охороняються законом, за що законодавством передбачена адміністративна відповідальність. До адміністративної відповідальності можуть бути притягнуті громадяни та посадові особи, винні в порушенні податкового законодавства. Адміністративній відповідальності підлягають особи, що досягли на час вчинення правопорушення шістнадцятирічного віку, осудні.

Із всіх видів адміністративних стягнень податковим органам надано право використовувати адміністративний штраф. Розмір його визначається в межах, встановлених за вчинення відповідних правопорушень, в сумах, кратних певному показнику (неоподатковуваному мінімуму заробітної плати).

3). Фінансові санкції. Фінансові санкції покарання уповноваженим органом платника податків за вчинення податкового правопорушення в порядку, встановленому фінансово-правовими нормами, з метою реалізації суспільних інтересів по забезпеченню грошових надходжень в бюджет.

Дуже часто між фінансовими і адміністративними санкціями ставлять знак рівності. Проте така позиція вимагає докладної аргументації. Нам видається, що фінансові санкції відрізняються від адміністративних, які застосовуються за податкові правопорушення за такими підставами:

поперше, вони розрізняються за суб’єктами (якщо при адміністративних це тільки фізичні особи, то при фінансових і юридичні, і фізичні);

подруге, адміністративні санкції реалізуються в грошовій формі, саме цей термін і підходить їм ближче, тоді як фінансові санкції значно ширші грошових;

потретє, фінансові санкції за податкові правопорушення засновані на податковому примусі, і характеризуються специфічними рисами.

Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства виступає в формі:

стягнення всієї суми укритого або заниженого платежу в бюджет в формі податку;

штрафу (що накладається податковими органами);

пені, що стягується із платника за затримку внесення податку.

Механізм сплати сум, нарахованих податковим органом за порушення податкового законодавства, регулюється конкретними нормативними актами, що характеризують окремі види податків або відповідальність платників.

4). Дисциплінарні санкції становлять форму впливу адміністрації підприємств, установ та організацій за вчинення дисциплінарних проступків, зв’язаних з податковими правопорушеннями. Дані правопорушення знаходяться на перетині адміністративної та дисциплінарної відповідальності, в основі яких лежить невиконання чи неналежне виконання обов’язків по сплаті податку платником, як робітником конкретного підприємства, установи, організації. При невиконанні ним особистих податкових зобов’язань відповідальність наступає у встановленому законом порядку. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим