Навигация
 
Главная  - Финансовое право  - Книги  - Фінансове право - Віхров О.П.
Фінансове право - Віхров О.П.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

3. Правовідносини України з іноземними державами і міжнародними фінансово-кредитними організаціями в галузі державного кредиту

Міжнародний державний кредит це сукупність відносин, в яких держава виступає на світовому фінансовому ринку в ролі позичальника чи кредитора. Ці відносини набувають форми державних зовнішніх позик. Як і внутрішні позики, вони надаються на принципах зворотності, строковості і відплатності. Сума одержаних зовнішніх позик з нарахованими процентами включається в державний борг країни.

Надання зовнішніх позик здійснюється за рахунок бюджетних коштів або спеціальних урядових фондів. Позичальниками коштів можуть бути уряд держави або органи влади місцевого самоврядування. В свою чергу, кредиторами можуть виступати уряди, фінансово-кредитні установи та інші юридичні особи іноземних держав, приватні особи, а також міжнародні фінансово-кредитні організації.

Основною метою державних зовнішніх позик є сприяння зміцненню економічного потенціалу, подоланню фінансових труднощів уряду країниодержувача, надання продовольчої допомоги.

Державні зовнішні позики надаються в грошовій чи товарній формі. Як правило, вони бувають середньостроковими і довгостроковими. Грошові позики випускаються у валюті країникредитора, країнипозичальника або у валюті третьої країни. Погашення позик за згодою сторін здійснюється товарними поставками або валютою. Погашення позик і виплата процентів за ними може здійснюватись після завершення пільгового періоду, який, як правило, надає відстрочку погашення позики на 35 років після її використання.

Основними кредиторами України є розвинуті капіталістичні країни Федеративна Республіка Німеччини, США, Франція, Японія і інші. Допомога з їх боку надається у формі міжурядових позик і міжбанківських кредитів. Як правило, вони надаються для фінансування товарних поставок за міжурядовими угодами, компенсаційних угод і регулювання платіжного балансу країнипозичальника.

Істотною в кредитуванні уряду України є допомога міжнародних фінансово-кредитних організацій, насамперед Міжнародного валютного фонду і Світового банку. Ці міжнародні фінансово-кредитні організації фінансують програми економічної перебудови і розвитку різних держав світу. Допомога МВФ України спрямована насамперед на стабілізацію функціонування грошовокредитної системи, а Світового банку на фінансування критичного імпорту та підтримку бюджету, а також фінансування різних інвестиційних проектів.

У відповідності з умовами надання Міжнародним валютним фондом системної трансформаційної позики строк боргового зобов’язання за нею складає 10 років, а строк відстрочки по основних виплатах (пільговий період, протягом якого необхідно сплачувати лише проценти) 4,5 року; для резервного кредиту строки складають відповідно 5 років і 3,25 року. Процентна ставка за кредитами МВФ складає 67 процентів і періодично переглядається.

Загальні умови та особливості зобов’язань по одержанню коштів. Реабілітаційної позики обумовлено Договором про надання позики між Україною і Міжнародним банком реконструкції і розвитку від 22 грудня 1994 року. Державним відомством позичальником коштів у відповідності з передбаченим даним договором порядком надання і використання даної позики визначено Міністерство фінансів України.

У відповідності з умовами Світового банку і обов’язками уряду України кошти Реабілітаційної позики можуть бути використані на загальних засадах лише за напрямками, передбачені чинним порядком в Державному бюджеті України. Пряме кредитування будь-яких державних і недержавних структур за умовами цієї позики заборонено.

З Реабілітаційною позикою тісно пов’язана позика на перебудову сільського господарства і позика на розвиток підприємств, їх загальний обсяг визначено в розмірі біля 60 млн доларів США. Практичне надходження цих позик розпочалося у 1996 р. Вони також можуть бути спрямовані лише на продовження і поглиблення економічних реформ та поліпшення загальних економічних показників критичного імпорту.

Надає в Україну позики також Європейський банк реконструкції і розвитку, проте з урядом України ці кредити безпосередньо не пов’язані. Головною особливістю діяльності цього банку є те, що він співробітничає з комерційними і приватними структурами.

Міжнародні фінансово-кредитні організації зацікавлені й надалі надавати фінансову допомогу українській державі. Свідченням цього є проведення ними нових раундів переговорів з урядом України про надання нових позик.

Сукупний зовнішній борг молодої української держави ще відносно невеликий. Проте потреба уряду України у зовнішніх позиках продовжує залишатися великою. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим