Навигация
 
Главная  - Финансовое право  - Книги  - Фінансове право - Віхров О.П.
Фінансове право - Віхров О.П.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Порядок фінансування видатків на національну оборону

Відповідно до Постанови Президії Верховної Ради України від 22 листопада 1991 р. “Про Заяву Президії Верховної Ради України про Збройні Сили України” для забезпечення свого суверенітету, конституційного ладу і громадян України, Україна формує власні збройні сили. Функціональна структура видатків на національну оборону включає: утримання Збройних Сил України; закупівлю озброєння та військової техніки; капітальне будівництво; фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт та інших видатків галузі.

З Державного бюджету за розділом 208 бюджетної класифікації фінансуються видатки на:

Збройні Сили України;

прикордонні війська;

навчальні організації Товариства сприяння обороні України;

штаби і війська цивільної оборони та інші видатки.

Для керівництва військовими формуваннями, дислокованими на території України, Законом про оборону утворено Міністерство оборони, яке входить до складу виконавчої влади України. У віданні України також Прикордонні війська України, що несуть службу на кордонах України.

На базі внутрішніх військ, покликаних захищати суверенітет України, її територіальну цілісність, життя і гідність громадян та їх конституційні права, створено гвардію України.

Правове регулювання видатків на утримання законодавчої, виконавчої влади та правоохоронних органів

Практична реалізація основних функцій держави, яка потребує постійного фінансування, здійснюється через систему спеціальних органів законодавчої, виконавчої та судової влади.

Витрати на утримання законодавчої гілки влади покриваються за рахунок Державного бюджету України. На утримання Президії Верховної Ради, Верховної Ради і апарату службовців Верховної Ради складається штатний розклад з кількістю працюючих і кошторис витрат, необхідних для діяльності Верховної Ради. З Державного бюджету також фінансуються витрати на проведення виборів до Верховної Ради України та загальнодержавні референдуми.

Також з Державного бюджету України проводиться фінансування витрат по утриманню апарата Президента України (його Адміністрації), Кабінету Міністрів України та місцевих державних адміністрацій. Асигнування виділяються згідно зі складеними та затвердженими штатними розкладами та кошторисами витрат на утримання апарату Президента, Кабінету Міністрів України та місцевих державних адміністрацій.

Витрати на утримання судової влади також проводяться за рахунок Державного бюджету у відповідності з правилами кошторисно-бюджетного фінансування. Обсяг видатків по утриманню Прокуратури України, органів безпеки та органів внутрішніх справ також визначаються штатними розкладами й кошторисами витрат цих органів.

Діяльність органів місцевого самоврядування та їх виконавчих комітетів фінансується за рахунок місцевих бюджетів, крім виконання тих функцій, які делегуються їм з загальнодержавного рівня: у відповідності з статтею 143 Конституції України, органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. У цих випадках держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об’єкти державної власності. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, також компенсуються державою.

Органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень затверджують плани й програми економічного та соціального розвитку відповідної території, місцевих екологічних програм, планів приватизації об’єктів комунальної власності. Витрати на утримання апарату органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів також визначаються кошторисами витрат.

Діюче законодавство прагне забезпечити чітке керівництво та суворий контроль за видатками на утримання апарату законодавчої та виконавчої влади. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування