Навигация
 
Главная  - Финансовое право  - Книги  - Фінансове право - Віхров О.П.
Фінансове право - Віхров О.П.
<< Содержание < Предыдущая

2. Операції з іноземною валютою, що дозволяються законодавством України

Законодавство дозволяє проведення поточних валютних операцій і операцій з рухом капіталу, тобто експорт капіталу в іноземну економіку та імпорт іноземного капіталу в Україну.

Природно, що держава зацікавлена в тому, щоб якомога краще обслуговувати торговельні поточні експортні операції. Наша країна заохочує вкладення іноземних банків, підприємців у нашу економіку і не заохочує участь наших банків та юридичних і фізичних осіб у капіталі закордонних фінансово-кредитних установ.

Купувати і продавати валюту на внутрішньому валютному ринку України резиденти можуть тільки через уповноважені банки. Резиденти доручають цим банкам продавати валюту на міжбанківському валютному ринку.

Уповноважені банки укладають угоди з купівліпродажу іноземної валюти від свого імені та за свій рахунок у відповідності з інструкцією Національного банку України. Згідно з інструкцією НБУ право уповноваженого банку вести відкриту валютну позицію (тобто позицію валютного ризику) це право укладати угоди купівліпродажу безготівкової іноземної валюти за гривні.

Тимчасовий порядок ведення уповноваженими банками України відкритої валютної позиції з купівліпродажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України, затверджений постановою Правління Національного банку України від 03.01.96 р., із змінами та доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 28.05.1996 р.

Розмір відкритої валютної позиції уповноваженого банку визначається як різниця між сумою іноземної валюти, яку банк придбав за свій рахунок, і сумою проданої ним валюти за цей же період. У випадках, коли уповноважений банк здійснює операції з купівліпродажу іноземної валюти за гривні, Національний банк установлює для нього ліміт валютної позиції.

Поточні валютні операції здійснюються резидентами без обмежень, крім випадків, передбачених законодавством. Безперешкодне ввезення іноземної валюти в Україну можливе тоді, коли підприємці дотримуються митних правил. Вивозити іноземну валюту з України понад установленого ліміту можливо лише при одержанні довідки з уповноваженого банку.

Національний банк установлює порядок проведення валютних операцій, що зв’язані з рухом капіталу, видає дозвіл на участь у капіталі банків за кордоном, але, як правило, уповноваженим українським банкам, які мають генеральну ліцензію.

Окрему ліцензію Національний банк видає на відкриття українськими резидентами рахунків у закордонних філіалах українських уповноважених банків.

Згідно з “Правила здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та отримання фізичними особами в Україні переказаної їм ізза кордону іноземної валюти та про внесення змін у нормативно-правові акти Національного банку України” від 17.01.2001 р. фізичні особи резиденти мають право переказувати кошти в іноземній валюті за межі України на такі цілі:

а) на користь фізичних осіб, які постійно або тимчасово проживають за кордоном, суму не більше ніж 300 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті на місяць без підтвердних документів про родинні стосунки фізичних осіб;

б) з метою допомоги родичам (чоловіку, дружині, батькам, дітям, рідним сестрам і братам, онукам, діду, бабі), які постійно або тимчасово проживають за кордоном, суму не більше ніж 1 000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті на місяць за наявності документів, що підтверджують родинні стосунки фізичних осіб (паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб; перекази братам, сестрам, онукам, діду, бабі можуть здійснюватися на підставі засвідчених у встановленому порядку копій зазначених документів);

в) на оплату витрат, пов’язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання), на рахунки юридичних осібнерезидентів суму не більше ніж 5 000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за наявності підтвердних документів цих юридичних осібнерезидентів (рахунківфактур);

г) на оплату витрат судовим, арбітражним, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним органам (у тому числі сплата податків, зборів, державного мита та інших обов’язкових платежів відповідно до законодавства іноземних країн) на рахунки юридичних осібнерезидентів суму не більше ніж 5 000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за наявності підтвердних документів цих юридичних осібнерезидентів (нормативно-правовий акт іноземної країни, листрозрахунок відповідного повноважного органу іноземної країни, в якому має зазначатися сума до сплати, нормативний акт, на підставі якого вона визначається);

ґ) на оплату адвокатських послуг у разі порушення судових справ за кордоном, в яких позивачем або відповідачем є фізична особарезидент України, суму не більше ніж 5 000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за наявності підтвердних документів про надання адвокатських послуг (листрозрахунок іноземної адвокатської компанії, в якому має зазначатися сума до сплати відповідно до законодавства іноземної країни позовна заява);

д) на оплату витрат за лікування в медичних закладах, що знаходяться за кордоном, на рахунки цих закладів суму не більше ніж 20 000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за наявності підтвердних документів цих закладів (виклик чи запрошення медичного закладу іноземної країни на лікування, рахунокфактура) та копії наказу Міністерства охорони здоров’я України про направлення громадянина на лікування за кордон відповідно до Положення про порядок направлення громадян на лікування за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.95 р. № 991.

При цьому оплату зазначених витрат може здійснювати і будь-яка особа (резидент), яка не є отримувачем послуг з лікування, на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку України;

е) на оплату витрат за проведення тестів, іспитів та на інші платежі, що пов’язані із зарахуванням фізичних осіб на навчання до навчальних закладів, що знаходяться за кордоном, на рахунки цих закладів суму не більше ніж 500 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за наявності підтвердних документів цих закладів (виклик чи запрошення, в якому має зазначатися сума до сплати).

При цьому оплату зазначених витрат може здійснювати і будь-яка особа (резидент), яка не є отримувачем послуг з навчання, на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку України;

є) на оплату участі в міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, виставках, що відбуваються на території іноземних країн, на рахунки юридичних осібнерезидентів суму не більше ніж 2 000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за наявності підтвердних документів юридичних осібнерезидентів організаторів цих заходів (запрошення, в якому має зазначатися сума до сплати, рахунокфактура);

ж) на оплату витрат за придбання літератури та передплатних видань, що видаються за кордоном, на рахунки юридичних осібнерезидентів суму не більше ніж 500 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті на місяць за наявності підтвердних документів цих юридичних осібнерезидентів (рахунокфактура);

з) на оплату інших послуг, що надаються за кордоном, на рахунки юридичних осібнерезидентів суму не більше ніж 300 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті на місяць за наявності підтвердних документів юридичних осібнерезидентів постачальників цих послуг (рахунокфактура);

и) при виїзді за кордон на постійне місце проживання в межах залишку коштів на рахунку при пред’явленні ними паспорта громадянина України для виїзду за кордон (для осіб без громадянства документа, що засвідчує особу) з відміткою про виїзд на постійне місце проживання із зазначенням країни виїзду, а також довідки органу державної податкової служби про відсутність заборгованості щодо сплати податків. Банк здійснює перерахування коштів протягом 90 днів з дня видачі цієї довідки, на оригіналі довідки він робить відмітку про перерахування коштів.

Переказ може здійснюватися як на рахунок будь-якої фізичної особи, так і до запитання.

Іноземна валюта, що переказана в Україну на користь фізичних осібрезидентів, зараховується на їх поточні рахунки в іноземній валюті без обмежень сум.

Крім загальних правил, існують особливі умови здійснення переказів фізичними особами резидентами і нерезидентами іноземної валюти за межі України та одержання ними переказів ізза кордону.

У разі потреби здійснити переказ у сумі, що перевищує встановлені вимоги але не більше ніж 25 000 доларів США, переказ здійснюється на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку України, яку видає територіальне управління Національного банку, у сумі, що перевищує 25 000 доларів США, а також на цілі, що не передбачені цим переліком на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку, яку видає Департамент валютного контролю та ліцензування Національного банку.

Переказ іноземної валюти за межі України та одержання в Україні іноземної валюти за переказом ізза кордону не власником рахунку, а іншою особою здійснюється в порядку, визначеному Інструкцією про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 р., зі змінами.

Фізичні особинерезиденти можуть переказувати за межі України іноземну валюту:

а) увезену, переказану, а також ту, яку переслали в Україну в установленому чинним законодавством України порядку;

б) зняту з власного поточного чи вкладного рахунку в іноземній валюті в банку за допомогою банківських платіжних карток, емітованих за кордоном;

в) одержану за іменними та дорожніми чеками через банк в установленому чинним законодавством України порядку;

г) одержану на території України як оплату праці, премії, призи, авторські гонорари, успадковані кошти.

Перекази іноземної валюти за межі України здійснюються за наявності документів, що підтверджують джерела походження іноземної валюти, зокрема таких:

а) митної декларації на ввезення готівкової іноземної валюти та/або;

б) довідки банку про зняття іноземної валюти з власного поточного (вкладного) рахунку або з картрахунку в банку України та/або;

в) довідки банку про одержання готівкової іноземної валюти за чеком або за переказом ізза кордону та/або;

г) довідки про одержання заробітної плати, премії, призу, авторського гонорару, документа про одержання успадкованих коштів в іноземній валюті.

Переказ іноземної валюти за межі України без відкриття поточного рахунку в іноземній валюті здійснюється у межах суми, що зазначена в підтвердних документах про джерела її походження, але не більше ніж 5 000 доларів США, або еквіваленту цієї суми в іншій іноземній валюті, в один операційний день.

Іноземна валюта, що переказана в Україну на ім’я фізичної особинерезидента, може бути виплачена банком без відкриття поточного рахунку в іноземній валюті та установою в сумі, що не перевищує 10 000 доларів США, або еквіваленті цієї суми в іншій іноземній валюті в один операційний день.

Фізичні особи-резиденти можуть здійснювати за межі України такі перекази:

а) на користь фізичних осіб, які постійно або тимчасово проживають за кордоном, суму, що не перевищує 300 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті на місяць без підтвердних документів про родинні стосунки;

б) сплату податків, зборів, державного мита та інших обов’язкових платежів відповідно до законодавства іноземних країн;

в) оплату витрат за проведення тестів, іспитів та інші платежі, що пов’язані із зарахуванням фізичних осіб на навчання до навчальних закладів, що знаходяться за кордоном;

г) оплату участі в міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, виставках, що відбуваються на території іноземних країн;

ґ) оплату за придбання літератури та передплатних видань, що видаються за кордоном.

Перекази на цілі, що визначені в пунктах "б""ґ", здійснюються в сумі, що не перевищує 300 доларів США, або еквіваленті цієї сумі в іншій іноземній валюті за наявності відповідних підтвердних документів від юридичних осібнерезидентів.

Іноземна валюта, що переказана в Україну на ім’я фізичної особирезидента, може бути виплачена банком без відкриття поточного рахунку в іноземній валюті та установою в сумі, що не перевищує 3 000 доларів США, або еквіваленті цієї суми в іншій іноземній валюті в один операційний день.

Згідно з новою редакцією Інструкції Національного банку України “Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті”, затвердженою постановою Правління Національного банку України в редакції від 04.02.1998 р., в установах банків для юридичних і фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) відкриваються поточні та депозитні (вкладні) рахунки.

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається підприємству для проведення розрахунків у межах чинного законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті при здійсненні поточних операцій, які визначені чинним законодавством України.

Підприємцям фізичним особам резидентам, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, поточний рахунок відкривається за режимом, який визначений для юридичних осібрезидентів.

Юридичним та фізичним особам (резидентам і нерезидентам) уповноваженими банками відкриваються депозитні (вкладні) рахунки в іноземній валюті на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунку та банком на визначений у договорі строк. Це дозволяє концентрувати кошти, що можуть бути інвестовані в економіку України.

Режимами рахунків фізичних осібіноземців передбачено також право, як і для резидентів, купувати на міжбанківському валютному ринку України іноземну валюту, яка може бути перерахована за межі України, на суму коштів на розрахункових рахунках, включаючи відсотки з них.

Умови купівлі іноземної валюти для резидентів та нерезидентів однакові.

Для нерезидентів знято обмеження на можливість конвертувати гривню в іноземну валюту з рахунків типу “Лоро” за умови підтвердження, що ці кошти отримані юридичною особоюнерезидентом внаслідок здійснення експортноімпортних операцій.

Нерезиденти мають також право купувати валюту на суму нарахованих відсотків за розміщеними депозитами та за залишками коштів на цьому рахунку.

Представництва нерезидентів, що існують в Україні й мають розрахункові рахунки в гривнях в уповноважених банках України, куди надходять кошти від здійснення підприємницької діяльності в Україні та від проданої іноземної валюти з власного валютного рахунка для утримання представництва, сьогодні мають право:

отримувати відсотки за залишками коштів на цих рахунках;

купувати іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України для її подальшого перерахування на рахунок юридичної особинерезидента, яку вони представляють.

Перерахування валюти за межі України громадянамиіноземцями можливе ще й у випадках, коли це:

отримані спадкоємні кошти та кошти від реалізації спадщини та майна, яке належить нерезидентові в Україні;

прибутки, одержані внаслідок здійснення іноземних інвестицій в Україну;

кошти, отримані у вигляді оплати праці, премій, пенсій, гонорарів, нарахованих відсотків на залишок коштів на рахунку, відкритому в українському банку;

іноземна валюта, ввезена (переказана) в Україну у встановленому чинним законодавством порядку. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим