Навигация
 
Главная  - Финансовое право  - Книги  - Фінансове право - Віхров О.П.
Фінансове право - Віхров О.П.

ББК 67.9 (4 Укр) 402

В54

 

Віхров О.П., Ніщимна С.О.

ФІНАНСОВЕ ПРАВО. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ Чернігів: ЧДІЕУ. 2002. – 280 с.

 

Віхров Олександр Петрович, кандидат юридичних наук, доцент

Ніщимна Світлана Олексіївна, викладач

 

Науковий редактор: Короткова Людмила Петрівна,

кандидат юридичних наук, доцент

Рецензент: Андріїв Василь Михайлович,

кандидат юридичних наук, доцент

Конспект лекцій містить матеріали для вивчення дисципліни “Фінансове право” і складається з двох частин загальної та особливої. Загальна частина характеризує фінансову діяльність держави, правові засади фінансового контролю, розкриває поняття фінансового права та його місця в системі права України. Особлива частина характеризує поняття бюджетного права, бюджетного устрою та процесу, визначає правовий режим цільових державних та місцевих фондів коштів, порядок правового регулювання державних доходів і витрат, окреслює порядок фінансування народного господарства України, правові засади банківської діяльності, грошового обігу, розрахунків та валютного регулювання. Конспект лекцій складений з урахуванням змін поточного законодавства України.ЗМІСТ


ВСТУП
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Тема 1. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ
1. Поняття та суть державних фінансів
2. Поняття, принципи, правові методи і форми фінансової діяльності держави
3. Фінансово-правові акти та фінансова політика
Органи управління державними фінансами
Тема 2. ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ
1. Поняття, предмет, метод, система та джерела фінансового права. Місце фінансового права в системі права України. Фінансове право і наука фінансового права
Місце фінансового права в системі права України
Система і джерела фінансового права
Фінансове право і наука фінансового права
2. Фінансово-правові норми: зміст, особливості та види
3. Фінансово-правові відносини, їх зміст і особливості. Суб'єкти фінансового права і фінансових правовідносин
Суб'єкти фінансового права і фінансових правовідносин
Тема 3. ПРАВОВІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
1. Сутність, призначення, види і методи фінансового контролю
Види і методи фінансового контролю
2. Організація та органи фінансового контролю
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Тема 4. БЮДЖЕТНЕ ПРАВО ТА БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ
1. Поняття і значення бюджету для функціонування держави
2. Бюджетне право. Бюджетні правовідносин
3. Бюджетний устрій в Україні
4. Склад доходів і видатків бюджетів в Україні
Тема 5. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ
1. Поняття і зміст бюджетного процесу
2. Порядок складання проекту бюджету
3. Порядок розгляду та прийняття Державного бюджету України
Підготовка Верховною Радою України проекту закону про Державний бюджет України до першого читання
Розгляд проекту закону про Державний бюджет України у першому читанні
Підготовка проекту закону про Державний бюджет України на друге читання
Розгляд проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні
Розгляд проекту закону про Державний бюджет України у третьому читанні
Особливості розгляду проекту закону про Державний бюджет України
Бюджетні призначення в разі несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет України
4. Виконання Державного бюджету України та порядок внесення змін до нього
Виконання Державного бюджету України за доходами
Виконання Державного бюджету України за видатками
Порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України
Перевиконання доходної частини Державного бюджету України
Скорочення видатків загального фонду Державного бюджету України
Захищені статті видатків бюджету
5. Звітність про виконання бюджетів
Ведення бухгалтерського обліку виконання Державного бюджету України
Порядок закриття рахунків після закінчення бюджетного періоду
Звітність про виконання Державного бюджету України
Тема 6. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЦІЛЬОВИХ ДЕРЖАВНИХ І МІСЦЕВИХ ФОНДІВ КОШТІВ
1. Поняття, класифікація і основи правового регулювання цільових державних і місцевих фондів
2. Правовий режим цільових бюджетних фондів та державних позабюджетних фондів
Правовий режим державних позабюджетних фондів
Фонд соціального страхування України
3. Цільові фонди коштів органів місцевого самоврядування
Тема 7. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ДОХОДІВ
1. Поняття і система державних доходів. Основи правового регулювання державних доходів
2. Поняття податку, принципи оподаткування. Податкове право. Податкові правовідносини
Податкове право. Податкові правовідносини
3. Окремі види податків
ПОДАТКИ З ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
Оподаткування прибутку підприємств
Порядок справляння акцизного збору
ПОДАТКИ З НАСЕЛЕННЯ
Прибутковий податок з громадян
Податок на промисел
ПОДАТКИ, ЩО СПЛАЧУЮТЬ ЮРИДИЧНІ І ФІЗИЧНІ ОСОБИ
Податок на додану вартість
Податок з власників транспортних засобів
Земельний податок
Місцеві податки і збори
4. Правовий режим неподаткових платежів до бюджету. Митні платежі
Ресурсні платежі в податковій системі України
5. Відповідальність за порушення податкового законодавства
Співвідношення переконання і примусу при реалізації податкових норм
Підстави притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства. Класифікація податкових правопорушень
Види відповідальності за порушення податкових норм
Тема 8. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ
1. Поняття і функції державного кредиту
2. Форми державного внутрішнього кредиту
3. Правовідносини України з іноземними державами і міжнародними фінансово-кредитними організаціями в галузі державного кредиту
4. Нормативно-правове забезпечення відносин в галузі державного кредиту
Тема 9. ПРАВОВІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ
1. Поняття, функції, основні галузі та види страхування
Основні галузі і види страхування
2. Організація страхування в Україні
Тема 10. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ
1. Поняття державних видатків, принципи фінансування. Особливості бюджетного фінансування
Поняття та особливості бюджетного фінансування
2. Правові основи кошторисно бюджетного фінансування
Кошторис як індивідуально-плановий акт
Порядок складання проектів кошторисів
Порядок розгляду і затвердження кошторисів
Основні вимоги щодо виконання кошторису
3. Порядок фінансування окремих державних потреб
Порядок фінансування соціально-культурних заходів в умовах переходу до ринку
Видатки на соціальний захист населення
Порядок фінансування освіти
Порядок фінансування витрат на культуру та мистецтво
Порядок фінансування фундаментальних досліджень і виділення асигнувань з метою сприяння науково-технічному прогресу
Порядок фінансування охорони здоров'я та фізичної культури
Порядок фінансування видатків на національну оборону
Правове регулювання видатків на утримання законодавчої, виконавчої влади та правоохоронних органів
4. Позабюджетні кошти бюджетних установ, їх види та порядок використання
5. Порядок фінансування народного господарства в Україні
Особливості фінансування державних підприємств у період переходу до ринкової економіки
Порядок фінансування промисловості та капіталовкладень
Особливості фінансування агропромислового комплексу та охорони природи
Порядок фінансування житлово-комунального господарства в умовах перехідної економіки
Порядок фінансування видатків енергетики
Порядок фінансування транспортної системи України
Тема 11. ПРАВОВИЙ СТАТУС БАНКІВ В УКРАЇНІ
1. Банківська система України та роль у ній Національного банку України
2. Правові засади контролю Національного банку за діяльністю комерційних банків
Тема 12. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГРОШОВОГО ОБІГУ І РОЗРАХУНКІВ
1. Правове регулювання грошового обігу в Україні
2. Контроль Національного банку України за веденням касових операцій
3. Порядок регулювання відносин при відкритті рахунків у банківських установах
4. Правові засади безготівкового грошового обігу
Тема 13. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
1. Особливості правового регулювання валютних відносин
2. Операції з іноземною валютою, що дозволяються законодавством України
3. Валютний контроль. Відповідальність за порушення валютного законодавства
Відповідальність за порушення валютного законодавства
РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ТА ЛІТЕРАТУРА


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим