Навигация
 
Главная - Финансовое право - Книги - Фінансове право - Віхров О.П.
Фінансове право - Віхров О.П.
<< Содержание < Предыдущая

РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Конституція України. К., 1996.
 2. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18.06.91 // Відомості Верховної Ради України. 1991. № 38. Ст. 508.
 3. Про митну справу в Україні: Закон України від 25.06.91 // Відомості Верховної Ради України. 1991. № 44. Ст. 575; 1994. № 20. Ст. 116.
 4. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18.06.91 // Відомості Верховної Ради України. 1991. № 38. Ст. 508.
 5. Про Державну контрольноревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.93 // Відомості Верховної Ради України. 1993. № 13. Ст. 110; № 29. Ст. 308.
 6. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.93 // Відомості Верховної Ради України. 1993. № 23. Ст. 243; 1995. № 14. Ст.88; 1996. № 9. Ст. 44.
 7. Про Державну податкову службу в Україні: Закон України від 24.12.93 // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 15. Ст. 84 із змінами і доповненнями або Бізнес. 1998. № 37. 14 вересня.
 8. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.94 // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 40. Ст. 364; 1996. № 28. Ст. 135.
 9. Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби: Закон України від 15.09.95 // Відомості Верховної Ради України. 1995. № 40. Ст.297; 1997. № 45. Ст. 287; 1998. № 26. Ст. 168.
 10. Про страхування: Закон України від 07.03.96 // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 18. Ст.78.
 11. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України від 23.03.96 // Галицькі контракти. 1999. № 16.
 12. Про Рахункову палату України: Закон України в редакції від 11.07.96 // Відомості Верховної Ради України. 1998. № 24. Ст.137, 136.
 13. Про плату за землю: Закон України від 19.09.96 // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 45. Ст. 238.
 14. Про державне регулювання ринку цінних паперів: Закон України від 30.10.96 // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 51. Ст. 292.
 15. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань: Закон України від 22.11.96 // Відомості Верховної Ради України. 1997. № 5. Ст. 28.
 16. Про систему оподаткування: Закон України від 18.02.97 // Відомості Верховної Ради України. 1997. № 16. Ст. 119; 1998. № 25. Ст. 147.
 17. Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів: Закон України від 18.02.97 зі змінами і доповненнями // Галицькі контракти. 1999. № 36.
 18. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97 зі змінами і доповненнями // Баланс. 1998. № 2, № 5.
 19. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.97 // Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170.
 20. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.97 // Офіційний вісник України. 1997. № 27. Ст. 181.
 21. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10.12.97 // Офіційний вісник України. 1997. № 52.
 22. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.99 // Урядовий кур’єр. 2000. № 162. 7 вересня.
 23. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 //Офіційний вісник України. 2001. № 12. Ст. 1.
 24. Про Державний бюджет на 2002 рік: Закон України від 20.12.2001 // Урядовий кур’єр. 2002. № 4. 9 січня. Орієнтир. № 1.
 25. Про структуру бюджетної класифікації: Затверджено постановою Верховної Ради України від 12.07.96 // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 42. Ст. 208.
 26. Про вдосконалення валютного регулювання: Указ Президента України від 22.08.94 // Урядовий кур’єр. 1994. 27 серпня.
 27. Про Державне казначейство України: Указ Президента України від 27.04.1995 № 335 // Перелік постанов Кабінету Міністрів України. Урядовий кур’єр. 1995. 5 вересня.
 28. Про створення Державної податкової адміністрації та місцевих ДПА: Указ Президента України від 22.08.96 // Урядовий кур’єр. 1996. 29 серпня.
 29. Про спрощену систему оподаткування та звітності суб`єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 03.07.98 // Урядовий кур’єр. 1998. 7 липня.
 30. Про місцеві податки і збори: Указ Президента України від 25.05.99 // Галицькі контракти. 1999. № 24.
 31. Положення про позабюджетні кошти установ, що знаходяться на державному бюджеті: Затверджене Радою Міністрів УРСР // Збірник Постанов УРСР. 1980. № 9. Ст. 73.
 32. Про касове виконання державного бюджету: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 30.04.96 зі змінами і доповненнями // Урядовий кур’єр. 1996. 21 травня.
 33. Про акцизний збір: Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.92 // Відомості Верховної Ради України. 1993. № 10. Ст. 82.
 34. Про прибутковий податок з громадян: Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.92 зі змінами і доповненнями // Галицькі контракти. 1999. № 5.
 35. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 // Відомості Верховної Ради України. 1993. № 17. Ст.189 зі змінами і доповненнями.
 36. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.93 // Галицькі контракти. 1998. № 39.
 37. Про податок на промисел: Декрет Кабінету Міністрів України від 17.03.93 // Відомості Верховної Ради України. 1993. № 19. Ст. 208; 1995. № 30. Ст. 229.
 38. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Затверджене постановою Правління НБУ від 23.09.94 // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 40. Ст. 364.
 39. Положення про кредитування: Затверджене постановою Правління НБУ від 28.09.95 // Вісник Національного банку України. 1995. № 10; Офіційний вісник України. 1997. № 13.
 40. Положення про порядок здійснення консорціумного кредитування: Затверджене постановою Правління НБУ від 21.02.96 № 37 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. 1996. № 2.
 41. Положення про організацію торгівлі банківськими металами на валютному ринку України: Затверджене постановою Правління НБУ від 24.02.98 // Офіційний вісник України. 1998. № 11. Ст. 418.
 42. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України: Затверджене постановою Правління НБУ від 26.03.98 // Офіційний вісник України. 1998. № 15. Ст. 574.
 43. Правила здійснення операцій на Міжбанківському валютному ринку України: Затверджене постановою Правління НБУ від 15.04.98 // Офіційний вісник України. 1998. № 26. Ст. 960.
 44. Положення про кредитні відносини з комерційними банками: Затверджене постановою Правління НБУ від 04.09.98 // Вісник Національного банку України. 1998. № 10. Ст. 60.
 45. Положення про міжбанківські розрахунки в Україні: Затверджене постановою Правління НБУ від 08.10.98 // Офіційний вісник України. 1998. № 43. Ст. 1599.
 46. Положення про порядок випуску в обіг депозитних сертифікатів НБУ: Затверджене постановою Правління НБУ від 25.01.99 // Офіційний вісник України. 1999. № 8. Ст. 304.
 47. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України: Затверджене постановою Правління НБУ від 18.03.99 // Офіційний вісник України. 1999. № 12. Ст. 486.
 48. Положення щодо організації діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів: Затверджене постановою Правління НБУ та рішенням Державної комісії з цінних паперів та Фондового ринку від 18.05.99 // Офіційний вісник України. 1999. № 21. Ст. 977.
 49. Положення про ведення касових операцій у національній валюті України: Затверджене постановою Правління НБУ від 19.02.2001 № 72 // Офіційний вісник України. 2001. № 12. Ст. 496.
 50. Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України: Затверджена постановою Правління НБУ від 19.02.2001 № 69 // Офіційний вісник України. 2001. № 12. Ст. 495.
 51. Інструкція про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон: Затверджене постановою Правління НБУ від 16.03.99 // Офіційний вісник України. 1999. № 17. Ст. 754.
 52. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Затверджене постановою Правління НБУ від 29.03.2001 № 135 // Офіційний вісник України. 2001. № 18, ч. 1 Ст. 794.
 53. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до банків та інших фінансово-кредитних за порушення банківського законодавства: Затверджене постановою Правління НБУ від 26.05.2000 // Офіційний вісник України. 2000. № 27. Ст. 1140.
 54. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів (редакція МТП, 1993 рік №500) // Урядовий кур’єр. 1994. 5 листопада.
 55. Уніфіковані правила по інкасо (редакція МТП 1978 №322) // Урядовий кур’єр. 1994. 5 листопада.
 56. Александрова Т.Г. Коммерческое страхование: Справочник. М., 1996. 254 с.
 57. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции. Самара: СамВен,1992. 167 с.
 58. Базилевич В.Д. Страховий ринок України: Навч. посiбник. К.: Знание, 1998. 374 с.
 59. Базилевич В.Д. Страхова справа: Навч. посiбник. К.: Знание, 1997. 216 с.
 60. Банковскофинансовый словарьсправочник / Авторсост. Л.К. Воронова. К., 1998.
 61. Борсученко Э.И. Валютный рынок и валютный режим в деятельности предприятий. К.: УкрИНТЭИ, 1992. 32 с.
 62. Бугулов В.М., Бугулова Т.В. Нацiональний банк та його операцiї: Конспект лекцiй.К.:МАУП,1997. 44 с.
 63. Бункина М. Валютный рынок. М.: ао "ДИС",1995. 112 с.
 64. Валютне регулювання в Українi: Закони, укази, постанови, накази, iнструкцiї / Упоряд. Кол тун С.Л., Панiнська Т.Д. К.: Компас, 1996. 200 с.
 65. Воблый К.Г. Основы экономии страхования. М.: Анкил, 1995. 226 с.
 66. Воронова Л.К., Мартьянов И.В. Советское финансовое право. К., 1983.
 67. Вступ до банкiвської справи / За ред. М.I.Савлука. К.: Либра, 1998. 344 с.
 68. Гвозденко А.А. Финансовоэкономические методы страхования: Учеб. пособие для эконом. спецтей вузов, имеющих специализацию по туризму. М.: Финансы и статистика, 1998. 178 с.
 69. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навч. посiбник. К.: Знание, 1998. 273 с.
 70. Гольцберг М.А. Акционерные товарищества.Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами. К.: Издательская группа "Норма", 1992. 94 с.
 71. Заруба О.Д. Страхова справа: Пiдручник. К.: Знание, 1998. 321 с.
 72. Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки: Учеб. пособие для вузов. М.: Банки и биржи, 1995. 224 с.
 73. Епiфанов А.О. та iн. Бюджет i фiнансова полiтика України: Навч. посiбник. К.: Наукова думка, 1997. 301 с.
 74. Ищенко Е.П. Финансовое право Украины: Курс лекций для студентов экономических и правовых специальностей. Херсон, 1997. 84 с.
 75. Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України. Основи теорії і практики. К., 1997.
 76. Калина А.В., Кощеев А.А. Работа современного коммерческого банка: Учеб. методич. пособие. К.: МАУП, 1997. 221 с.
 77. Калина А.В. и др. Рынок ценных бумаг (теория и практика): Учеб.пособие. Изд.2е, перераб. и доп. К.: МАУП, 1999. 254 с.
 78. Кочетков В.Н. Основы управления современным коммерческим банком: Учеб. пособие. К.: МАУП, 1998. 69 с.
 79. Кочетков В.Н. и др. Современная система денежных расчетов. Изд. 2е, перераб. и доп. К.: УФИМБ, 1998. 192 с.
 80. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. Харьков: Консум, 1997. 432 с.
 81. Самсонов Н.Ф. и др. Финансы на макроуровне: Учеб. пособие для вузов. М., 1998. 192 с.
 82. СКВ: Некоторые данные о банкнотах иностранных валют. К.: Альтерпрес, 1993. 236 с.
 83. Онищенко В.О. Основи банкiвської справи: Навч.посiбник для вузiв. Полтава: ПГТУ им. Ю. Кондратюка, 1999. 163 с.
 84. Основы банковского дела / Под ред. А.Н. Мороза. К.: Либра, 1994. 330 с.
 85. Ответственность юридических лиц за нарушение налогового законодательства: Справочное пособие / Сост. Юровский Б.С., Романов А.Г. Харьков: БизнесИнформ, 1997. 132 с.
 86. Пискотин М.И. Советское финансовое право. М., 1978.
 87. Правове регулювання податкiв: Збiрник нормативних актiв. К.: Торговий дiм, 1992. 104 с.
 88. Поддерегин А.Н. Налоги и налогообложение. Нормативные документы. Комментарии. Методические рекомендации. К.: Учетинформ, 1995. 53 с.
 89. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. М., 1995.
 90. Финансовое право: Учебник / Под ред. О.Н. Горбуновой. М., 1996.
 91. Фінансове право: За законодавством України / За ред. Л.К. Воронової та Д.А. Бекерської: Навч. посiбник для юридич. вузiв та факультетiв. К.: Вентурi, 1995. 270 с.
 92. Фінансове право: Навчальний посiбник / За ред. Воронової Л.К. К.: Вентурi, 1998. 384 с.
 93. Фiнансове право: Пiдручник / За ред. Л.К. Воронової. Харьков: Консум, 1998. 496 с.
 94. Фiнансове право: Навчальний посібник в 2х томах. Том 1 / Упорядники Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко. Харьков: Консум, 1999.
 95. Усов В.В. Деньги. Денежное обращение. Инфляция: Учебное пособие для вузов. М.: Банки и биржи, 1999. 544 с.
 96. Цiннi папери: Сутнiсть, бiржовi операцiї, обiг: Збiрник нормативних документiв та методичних матерiалiв. К.: Полиграфкнига, 1992. 152 с.


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування