Навигация
 
Главная  - Экономика  - Конспекты лекций  - Економічний аналіз (конспект)
Економічний аналіз (конспект)
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

2 Розділ. Предмет, зміст та завдання економічного аналізу

2.1. Предмет економічного аналізу

Господарська діяльність - це складний об’єкт дослідження, що вивчається багатьма економічними та іншими науками, які досліджують ту чи іншу сторону господарської діяльності з метою вдосконалення системи управління об’єктом, підвищення ефективності його функціонування.

Щоб виокремити ту частину в даному об’єкті, яка стосується тільки аналізу, слід виходити із сутності та цілеспрямованості аналізу як функції управління, змісту, характеру, форми і взаємозв’язку процесів господарської діяльності як функцій даного об’єкта, що підлягають управлінню.

Будь-який процес - це сукупність послідовних дій чи послідовну зміну явищ, станів у вигляді причинно-наслідкових зв’язків. Результати процесів плануються на майбутнє, обліковуються відповідно до фактичного утворення і після цього аналізуються. Але аналізуються безпосередньо не власне результати як наслідки процесів, а причини їх утворення чи зміни.

Причинно-наслідкових зв’язків у господарській діяльності багато. Вони мають різну природу, підпорядкованість та взаємозв’язок. Основу їх виникнення та дії складають різні за характером, рівнем узагальнення і ступенем прояву в конкретній ланці господарської діяльності закони. На одному рівні чи в одній ланці причина породжує наслідки, а на іншому – вони вже виступають більш загальною причиною утворення нових наслідків. Причина може породжувати декілька наслідків на одному і тому ж рівні безпосередньо або через інші причини, що впливають на них.

За результатами детального системного розгляду господарської діяльності як об’єкта управління можна зробити висновок, що предметом економічного аналізу є причини (чинники) утворення та зміни її результатів. Шляхом аналізу з’ясовують сутність та зміст причин, їх позитивний та негативний вплив на результати праці, ступінь цього впливу, сталість та довготерміновість дії, а також умови, що їх породжують та сприяють їхньому розвитку.

Хоча слід відмітити, що в економічній літературі наведено досить багато визначень предмета економічного аналізу. Одні вважають його предметом господарську діяльність та її ефективність, інші – господарські процеси, які складаються під дією різних суб’єктивних та об’єктивних чинників. Існує також думка, що предметом економічного аналізу є економіка підприємств як сукупність виробничих відносин, що розглядається у взаємозв’язку з технічною стороною виробництва та економічною політикою держави, або як інформаційний потік, який досліджується для обгрунтування управлінських рішень.

Однак наведені варіації визначення предмета економічного аналізу не відрізняють його від інших функцій управління виробництвом. Тому предметом прийнято вважати безпосередньо причини утворення та зміни результатів господарської діяльності або, іншими словами,– причинно-наслідкові зв’язки господарської діяльності. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим