Навигация
 
Главная  - Экономика  - Конспекты лекций  - Економічний аналіз (конспект)
Економічний аналіз (конспект)
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

2.2. Зміст і завдання економічного аналізу

У філософському розумінні зміст – це впорядкована сукупність частин цілого. Зміст економічного аналізу включає такі елементи, які в упорядкованій сукупності забезпечують виконання аналізом його функцій та вирішення основних завдань. Тобто, його зміст може бути виражений через відповідні функції.

Однією з функцій економічного аналізу є вивчення характеру дії економічних законів, встановлення закономірностей і тенденцій економічних явищ і процесів в умовах підприємства. Дослідження характеру причинно-наслідкових зв’язків та умов, що їх породжують, спрямовується перш за все на виявлення і чітке кількісне розмежування чинників на такі, що залежать, і такі, що не залежать від роботи підприємства. Це дозволяє виокремити об’єктивні процеси в конкретних умовах виробництва, розробити шляхи впливу на них.

Вивчення причинно-наслідкових зв’язків об’єкта повинно включати побудову його факторної системи. На економічні результати впливає багато чинників. Основою посилення чи послаблення їх дії є пізнання та ступінь дотримання вимог об’єктивних законів суспільного виробництва.

Детальному дослідженню також підлягають умови, що породжують чинники, посилюють чи послабляють їх дію на зміну результативного показника. Якщо умови сприяють розвитку позитивних чинників, то їх слід закріпити. Як закріплення, так і усунення деяких обставин, що обумовлюють дію чинників, провадиться на основі результатів аналізу шляхом розробки ефективних варіантів вирішення існуючих проблем. Результатом такої розробки є програми конкретних дій. Тобто, наступною важливою функцією економічного аналізу є наукове обгрунтування планів та програм розвитку.

Будь-який аналіз проводиться не тільки з метою констатації фактів та оцінки досягнутих результатів. Його метою є також виявлення недоліків, помилок та оперативний вплив на процес виробництва. Тому аналізу притаманна функція контролю за виконанням планів та управлінських рішень, за економним викорис-танням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Враховуючи те, що будь-який процес управління спрямований на досягнення найвищого результату діяльності, центральною функцією аналізу і його основним завданням є пошук резервів підвищення ефективності виробництва та розробка рекомендацій щодо використання цих резервів.

Після закінчення терміну розробленої програми дій необхідно оцінити результати діяльності підприємства та використання всіх резервів і можливостей. Останнє також є функцією економічного аналізу.

Виходячи з вищевикладеного можна зробити висновок, що економічний аналіз – це система спеціальних знань з дослідження причинно-наслідкових зв’язків і тенденцій в господарському розвитку. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим