Навигация
 
Главная  - Экономика  - Конспекты лекций  - Економічний аналіз (конспект)
Економічний аналіз (конспект)
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

2.4. Місце економічного аналізу в системі наук

Економічний аналіз як практична функція управління господарською діяльністю у процесі свого становлення та розвитку зумовив появу нових наукових напрямів дослідження стану і вдосконалення цієї функції з метою підвищення її ефективності. Вироблення і систематизація знань з економічного аналізу перетворили ці напрями в спеціальну економічну науку, яка стала функціональною наукою і відповідає потребам практики щодо покращання функції аналізу в системі економічного управління.

Становлення і розвиток аналізу визначили його місце в системі наук і зв’язок з ними. Він тісно пов’язаний з філософією та економічною теорією. Філософія для аналізу, як і для інших наук, є методологічною основою, що забезпечує діалектичний підхід у дослідженнях.

Економічна теорія, вивчаючи економічні закони та механізм їх дії, створює теоретичну основу для розвитку всіх економічних дисциплін, у тому числі й аналізу. У свою чергу, економічний аналіз сприяє розвитку економічної теорії. Численні аналітичні дослідження накопичують відомості щодо прояву економічних законів, вивчення яких дозволяє формулювати нові, раніше невідомі закони, робити глобальні прогнози розвитку економіки.

Тісним є зв’язок економічного аналізу з менеджментом. Останній дозволяє визначити місце, роль завдання та організацію аналізу в його підсистемі управління, вимоги до вдосконалення функцій аналізу.

Аналіз також тісно пов’язаний з економічним прогнозуванням. Передбачення ходу економічних процесів, складання планів та програм розвитку неможливе без широкого використання результатів економічного аналізу. Він створює інформаційну базу для вибору найбільш доцільних рішень.

Двостороннім є зв’язок економічного аналізу з бухгалтерським обліком. Дані обліку є головним джерелом інформації для аналізу. Таку інформацію аналітики не можуть підбирати та перевіряти без грунтовних знань методики обліку. Разом з тим, аналіз дає інформацію щодо недоліків обліку та напрямів його вдосконалення.

Економічний аналіз також пов’язаний з фінансуванням і кредитуванням підприємств. Без знання діючого порядку фінансування і кредитування, взаємовідносин з фінансовими та кредитними органами неможливо кваліфіковано проводити аналіз. З іншого боку сторони, здійснення процесів фінансування і кредитування вимагає обов’язкового попереднього аналізу об’єкта. Фінансово-кредитний інструментарій постійно вдосконалюється з урахуванням результатів аналізу, що вказує на ефективність впливу фінансів і кредиту на виробництво.

Тісний також зв’язок економічного аналізу з математикою та статистикою. З їхньою допомогою кількісно вимірюються причинно-наслідкові зв’язки.

Комплексний підхід до аналізу з урахуванням місця і взаємозв’язку з іншими науками дозволяє вдосконалити його як спеціальну науку, народжену об’єктивними потребами практики управління. В основі цієї науки – суспільний розподіл праці в системі управління господарською діяльністю, диференціація суспільних наук, викликана поглибленням пізнання об’єктивної дійсності, а також процеси інтеграції наук, обумовлені їхньою проблемною орієнтацією та підвищенням якості управління. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування