Навигация
 
Главная  - Экономика  - Конспекты лекций  - Економічний аналіз (конспект)
Економічний аналіз (конспект)


ЗМІСТ


ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
1 Розділ. Економічний аналіз та його види
1.1. Поняття та значення економічного аналізу
1.2. Види економічного аналізу
2 Розділ. Предмет, зміст та завдання економічного аналізу
2.1. Предмет економічного аналізу
2.2. Зміст і завдання економічного аналізу
2.3. Принципи економічного аналізу
2.4. Місце економічного аналізу в системі наук
3 Розділ. Метод і методика комплексного економічного аналізу господарської діяльності підприємства
3.1. Метод економічного аналізу
3.2. Методика економічного аналізу
4 Розділ. Організація та інформаційне забезпечення економічного аналізу господарської діяльності підприємства
4.1. Організація економічного аналізу підприємства
4.2. Інформаційне забезпечення аналізу
ЧАСТИНА 2. МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
5 Розділ. Аналіз виробничих ресурсів та організаційно–технічного рівня підприємства
5.1. Аналіз використання трудових ресурсів підприємства
5.1.1. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами
5.1.2. Аналіз продуктивності праці та трудомісткості продукції
5.1.3. Аналіз використання робочого часу
5.1.4. Аналіз фонду заробітної плати
5.2. Аналіз використання основних виробничих фондів
5.2.1. Аналіз забезпеченості підприємства основними фондами, їх технічного рівня і стану
5.2.2. Аналіз ефективності використання основних фондів
5.2.3. Аналіз використання обладнання та виробничих потужностей
5.3. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та ефективності їх використання
5.3.1. Аналіз матеріально-технічного постачання та стану запасів
5.3.2. Аналіз використання матеріальних ресурсів
6 Розділ. Аналіз виробництва та реалізації продукції
6.1. Аналіз обсягу виробництва та реалізації продукції
6.2. Аналіз складу та асортименту продукції
6.3. Аналіз якості продукції та ритмічності виробництва
7 Розділ. Аналіз собівартості продукції підприємств
7.1. Аналіз загальної суми витрат на виробництво товарної продукції, витрат на гривню товарної продукції, собівартості порівнюваної продукції та найважливіших виробів
7.2. Аналіз витрат на сировину і матеріали
7.3. Аналіз витрат на оплату праці
8 Розділ. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств
8.1. Аналіз прибутків підприємств
8.2. Аналіз рентабельності діяльності підприємств
9 РОЗДІЛ. Аналіз фінансового стану підприємств
9.1. Аналіз активу і пасиву балансу
9.2. Аналіз використання капіталу
9.3. Оцінка виробничо-фінансового леверіджу
9.4. Аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємств. Оцінка запасу фінансової стійкості (зони безпеки) підприємства


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим