Навигация
 
Главная  - Экономика  - Конспекты лекций  - Економічний аналіз (конспект)
Економічний аналіз (конспект)
<< Содержание < Предыдущая

5.3.2. Аналіз використання матеріальних ресурсів

Для характеристики рівня витрат матеріалів у виробництві використовується показник матеріаломісткості. Він розраховується як відношення вартості витрачених матеріальних ресурсів до вартості товарної продукції. Використовується і обернений показник – матеріаловіддача, або вартість продукції на гривню вартості витрачених матеріальних ресурсів.

На показник матеріаломісткості впливає обсяг товарної продукції та сума матеріальних затрат на її виробництво. Обсяг продукції у вартісному виразі, в свою чергу, залежить від кількості виробленої продукції, її структури, рівня цін. Сума матеріальних затрат також залежить від обсягу продукції, її структури, витрат матеріалів на одиницю продукції та вартості матеріалів.

Виходячи з викладеного, можна дійти висновку, що основними чинниками зміни загальної матеріаломісткості є кількість виробленої продукції, структура виробленої продукції, норми витрат матеріалів на одиницю продукції, ціни на матеріальні ресурси та відпускні ціни на продукцію. Розрахунок впливу цих чинників проводиться за допомогою прийому ланцюгових підстановок. Порядок розрахунків такий:

1) розраховується матеріаломісткість на основі планових даних: ММпл = МЗпл (при Vвппл, ПВплі, ПЗплі, ЦМплі) / ТПпл (при Vвппл, ПВплі, ЦПплі),

де МЗпл – матеріальні затрати на виробництво продукції;

Vвппл – загальна кількість виробленої продукції;

ПВплі – структура продукції;

ПЗплі – витрати матеріалів на одиницю продукції;

ЦМплі – ціни на матеріали;

ТПпл – обсяг валової продукції;

ЦПплі – відпускні ціни на продукцію;

2) розраховується умовна матеріаломісткість1 (при фактичній кількості виробленої продукції та планових інших складових: ММум1= МЗум1 (при Vвпф, ПВплі, ПЗплі, ЦМплі) / ТПум1 (при Vвпф, ПВплі, ЦПплі);

3) розраховується умовна матеріало-місткість 2 (при фактичній кількості виробленої продукції, фактичній її структурі та планових інших складових: ММум2= МЗум2 (при Vвпф, ПВфі, ПЗплі, ЦМплі) / ТПум2 (при Vвпф, ПВфі, ЦПплі);

4) розраховується умовна матеріало-місткість 3 (при фактичній кількості виробленої продукції, фактичній її структурі, фактичних витратах матеріалів на одиницю продукції та планових цінах на матеріали і продукцію): ММум3= МЗум3 (при Vвпф, ПВфі, ПЗфі, ЦМплі) / ТПум3 (при Vвпф, ПВфі, ЦПплі);

5) розраховується умовна матеріало-місткість 4 (при фактичній кількості виробленої продукції, фактичній її структурі, фактичних витратах матеріалів на одиницю продукції, фактичних цінах матеріалів та планових цінах на продукцію): ММум4= МЗум4 (при Vвпф, ПВфі, ПЗфі, ЦМфі) / ТПум4 (при Vвпф, ПВфі, ЦПплі);

6) розраховується фактична матеріало-місткість: ММф= МЗф (при Vвпф, ПВфі, ПЗфі, ЦМфі) / ТПф (при Vвпф, ПВфі, ЦПфі);

7) визначається вплив чинників на відхи-лення фактичної матеріаломісткості від планової:

а) кількості виробленої продукції: (ММум1 – ММпл);

б) структури продукції: (ММум2 – ММум1);

в) витрат матеріалів на одиницю продукції: (ММум3 – ММум2);

г) цін на матеріальні ресурси: (ММум4 – ММум3);

д) цін на продукцію: (ММф – ММум4).

Також у ході аналізу необхідно дослідити зміну матеріаломісткості окремих видів продукції. Вона залежить від обсягів виробництва, норм витрачання матеріалів, їх вартості та відпускних цін на продукцію. Методика аналізу аналогічна викладеній (але слід виключити розрахунок впливу чинника структурних змін у складі продукції).

Розраховується вплив матеріальних ресурсів на обсяги виробництва продукції. Цей розрахунок проводиться на основі подання випуску продукції у вигляді добутку матеріальних затрат (МЗ) та матеріаловіддачі (МВ) (ВП = МЗ x МВ) або у вигляді ділення матеріальних затрат на матеріаломісткість (ММ) (ВП = МЗ / ММ). Для розрахунку впливу чинників (матеріальних затрат та матеріаловіддачі) за першою моделлю можна застосувати прийом абсолютних різниць (врахувавши, що якісним чинником є матеріаломісткість). За другою – прийом ланцюгових підстановок. При цьому схема розрахунку наступна:

1) ВПпл = МЗпл / ММпл;

2) ВПф = МЗф / ММф;

3) ВПум = МЗф / ММпл;

4) вплив чинників:

а) матеріальних затрат: (ВПум – ВПпл);

б) матеріаломісткості: (ВПф – ВПум).

На завершення аналізу використання матеріалів виконують розрахунок резервів зростання обсягу продукції на основі поліпшення використання матеріальних ресурсів. При цьому враховуються виявлені можливості скорочення витрат щодо різних видів матеріалів (особливо дефіцитних). Щоб визначити можливі обсяги нарощування виробництва продукції за рахунок економії матеріальних ресурсів, необхідно кількість матеріалів, які можуть бути зекономлені, поділити на планову норму витрат матеріалів на одиницю продукції. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим