Навигация
 
Главная  - Экономика  - Конспекты лекций  - Економічний аналіз (конспект)
Економічний аналіз (конспект)
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

7.2. Аналіз витрат на сировину і матеріали

Витрати на сировину і матеріали займають у собівартості промислової продукції в середньому більше 50-60 %, але мають значні відхилення залежно від галузі. Найвищі вони в галузях обробної промисловості. Економія цих витрат має вирішальне значення для зниження собівартості продукції.

Загальна сума витрат підприємства на сировину і матеріали залежить від обсягу виробництва продукції, її структури та зміни питомих затрат на окремі вироби (затрат матеріалів на одиницю продукції). Питомі матеріальні витрати на окремі вироби у свою чергу залежать від кількості (маси) витрачених матеріалів на одиницю продукції та середньої ціни одиниці матеріалів. У ході аналізу слід розрахувати вплив кожного з названих чинників на зміну суми витрат матеріалів на виробництво продукції. При цьому використовують прийом ланцюгових підстановок. Послідовність розрахунку така:

1) розраховується сума затрат матеріалів на виробництво продукції за планом (з метою перевірки): ЗМпл = (обсяг виробництва продукції за планом) х (планова кількість (маса) матеріалів, необхідна для виробництва одиниці продукції) х (середня ціна одиниці матеріалів за планом);

2) розраховується умовна сума затрат матеріалів за планом, перерахованим на фактичний обсяг виробництва продукції: ЗМум1 = [(обсяг виробництва продукції за планом) х (планова кількість (маса) матеріалів, необхідна для виробництва одиниці продукції) х (середня ціна одиниці матеріалів за планом)] х (коефіцієнт виконання плану випуску товарної продукції в умовно-натуральному (натуральному) вимірі);

3) розраховується умовна сума затрат матеріалів на фактичний випуск продукції, але при планових нормах і планових цінах на матеріали: ЗМум2 = (обсяг виробництва продукції фактично) х (планова кількість (маса) матеріалів, необхідна для виробництва одиниці продукції) х (середня ціна одиниці матеріалів за планом);

4) розраховується умовна сума затрат матеріалів фактично за плановими цінами: ЗМум3 = (обсяг виробництва продукції фактично) х (фактична кількість (маса) матеріалів, необхідна для виробництва одиниці продукції) х (середня ціна одиниці матеріалів за планом);

5) розраховується фактична сума затрат матеріалів на виробництво продукції: ЗМф = (обсяг виробництва продукції фактично) х (фактична кількість (маса) матеріалів, необхідна для виробництва одиниці продукції) х (середня ціна одиниці матеріалів фактично);

6) визначається відхилення фактичних витрат матеріалів від планових: (ЗМф – ЗМпл);

7) визначається вплив окремих чинників на зміну суми витрат матеріалів:

а) обсягу виробництва продукції: (ЗМум1 – ЗМпл);

б) структури виробництва продукції: (ЗМум2 – ЗМум1);

в) питомих витрат матеріалів: (ЗМум3 – ЗМум2);

г) цін на сировину і матеріали: (ЗМф – ЗМум3).

Необхідно також проаналізувати суму матеріальних витрат на випуск окремих видів продукції. Методика цього аналізу аналогічна наведеній вище. Різниця полягає лише в тому, що в даному випадку не розраховують вплив структури виробництва продукції на зміну суми матеріальних витрат. Тобто, алгоритм передбачатиме на одну умовну величину менше.

Далі аналітикам рекомендується дослідити зміну матеріальних витрат на одиницю продукції. Тут також використовується прийом ланцюгових підстановок. Порядок розрахунку такий:

1) визначається планова сума матеріальних витрат на одиницю продукції: ПМЗпл = (кількість (маса) матеріалів, необхідна на виробництво одиниці продукції згідно з планом) х (середня ціна одиниці матеріалів за планом);

2) аналогічно визначається фактична сума матеріальних витрат на одиницю продукції: ПМЗф = (фактична кількість (маса) матеріалів, витрачена на виробництво одиниці продукції) х (середня ціна одиниці матеріалів фактично);

3) визначається умовна сума матеріальних витрат на одиницю продукції при фактичній кількості витрачених матеріалів та планових цінах: ПМЗум = (фактична кількість (маса) матеріалів, витрачена на виробництво одиниці продукції) х (середня ціна одиниці матеріалів за планом);

4) визначається зміна суми матеріальних витрат на одиницю продукції порівняно з планом: (ПМЗф – ПМЗпл);

5) визначається вплив чинників на зміну суми матеріальних витрат на одиницю продукції:

а) кількості матеріалів, витрачених на виробництво одиниці продукції: (ПМЗум – ПМЗпл);

б) цін на матеріали: (ПМЗф – ПМЗум).

Кількісні витрати матеріалів на одиницю продукції залежать від кількох чинників:

- якості сировини і матеріалів;

- заміни одного виду матеріалів іншим;

- зміни техніки, технології;

- рівня відходів сировини та ін.

У ході аналізу необхідно розрахувати, як змінилися питомі витрати матеріалів (витрати в середньому на одиницю продукції) за рахунок одного з названих чинників (див. розділ 5.3.). Якщо отриманий результат помножити на планові ціни одиниці матеріалів і фактичний обсяг виробництва продукції у натурі, то буде отримано приріст суми матеріальних витрат на виробництво за рахунок дії відповідного чинника.

У свою чергу, середній рівень цін на матеріали також залежить від ряду чинників:

- стану ринку сировини;

- структури матеріальних ресурсів;

- рівня транспортно-заготівельних витрат;

- якості сировини і матеріалів та ін.

Щоб визначити, як за рахунок кожного з цих чинників змінилася сума матеріальних затрат, необхідно зміну середньої ціни матеріалів за рахунок відповідного чинника помножити на фактичну кількість витрачених матеріалів на одиницю продукції і на фактичний натуральний обсяг виробництва продукції.

Окремо слід розрахувати вплив на матеріальні витрати на одиницю продукції заміни одного матеріалу іншим. Цей чинник впливає як на зміну маси витрачених матеріалів, так і на зміну цін. Визначити, як змінилися матеріальні витрати на одиницю продукції через зміну кількості спожитих матеріалів, викликану заміною одного матеріалу іншим, можна наступним чином:

ПМЗ = (ПВ1 – ПВ0) х Ц0,

де ПВ1 – питомі витрати матеріалу, на який проведено заміну;

ПВ0 – питомі витрати заміненого матеріалу;

Ц0 – ціна заміненого матеріалу.

Зміну матеріальних витрат на одиницю продукції через зміну ціни спожитих матеріалів, викликану заміною одного матеріалу іншим, можна розрахувати таким чином:

МЗ = (Ц1 – Ц0) х ПВ1,

де Ц1 – ціна матеріалу, на який проведено заміну;

Ц0 – ціна заміненого матеріалу;

ПВ1 – питомі витрати матеріалу, на який проведено заміну. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування