Навигация
 
Главная  - Финансы  - Курсовые  - Фінансовий стан підприємства та шляхи його зміцнення
Фінансовий стан підприємства та шляхи його зміцнення
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Вступ

Становлення в Україні ринкової інфраструктури докорінно змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, зміст їхньої фінансово-господарської діяльності. З розвитком ринкових відносин відбувається становлення і формування конкурентного середовища в національній економіці. Сама поява конкуренції, форми і методи й прояву вимагають радикальної перебудови організаційно-функціональної структури і методів управління сучасним підприємством, принципово нових підходів до планування й реалізації стратегії і тактики виробничо-господарської діяльності.

Сьогодні, коли економічна ситуація в Україні ускладнена кризою неплатоспроможності, а підприємства працюють з збитками, платоспроможність і фінансово-господарська стабільність є гарантом виживання і формування надійних партнерських стосунків.

Актуальність вибраної теми полягає також в тому, що після тривалого падіння рівня економіки в країні нарешті намітилися тенденції до стабілізації виробничих та невиробничих галузей, а отже необхідно закріпити такі зміни і надати їм більшої стабільності з подальшим зростанням.

Метою написання роботи було проведення дослідження про фінансовий стан підприємства та шляхи його зміцнення. Завдання дослідження полягало у детальному вивченні факторів забезпечення стабільної роботи фірми, встановленні чинників, що впливають на її фінансовий стан та пошук шляхів підвищення рівня фінансово-господарської стабільності.

Об'єктом дослідження виступають фінансово-господарські процеси підприємства, основні економічні показники його діяльності.

При написанні роботи були використані законодавчі та нормативні акти України, літературні джерела, наукові публікації [1,5,6,10,17,22] з питань, що безпосередньо чи опосередковано стосуються фінансово-господарської діяльності на підприємствах. Також було проведено аналіз фінансово-господарської діяльності на основі балансів підприємства, звітів про фінансові результати, та звітів про фінансово-майновий стан на підприємстві МП “Гіпек” за 2000, 2002 роки. На науковому рівні ця тема достатньо розроблена, зокрема такими авторами як професора А.М. Поддєрьогіна, Ю.А. Пилипинко. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим