Навигация
 
Главная  - Финансы  - Курсовые  - Фінансовий стан підприємства та шляхи його зміцнення
Фінансовий стан підприємства та шляхи його зміцнення
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Розділ II. Управління фінансовою діяльністю для досягнення фінансово-господарської рівноваги

2.1. Взаємозв'язок ліквідності і доходності

Взаємозв”язок ліквідності і доходності підприємства приведено на прикладі ефективності процесу досягнення цілей економічного розвитку фірми на базі оптимального управління фінансовими ресурсами. Фінансове управління є базовою підсистемою, що необхідна для забезпечення функціонування всієї системи взаємопов'язаних видів діяльності підприємства, реалізації його економічної стратегії досягнення високої стабільності (рис. 2.1).

Забезпечення поставок

Виробництво

Забезпечення збуту

Маркетинг і продаж

Післяпродажне обслуговування

Економічна

Стратегія

Постачання

 

Розвиток технологій

 

Управління трудовими ресурсами

 

Фінансове управління

 

Рис. 2.1. Місце фінансового управління в системі взаємопов'язаних видів діяльності підприємства.

Галузь прийняття фінансових рішень включає управлінські рішення по залученню і використанню фінансових ресурсів і може бути структурована наступним чином (Додаток 1).

Практично будь-яке рішення і в галузі стратегічного, і в галузі оперативно фінансового управління пов'язано з вирішенням дилеми "ризик-дохідність" і вибором компромісної позиції, що забезпечує досягнення цільової функції фірми. Принцип взаємозв'язку прибутку і ризику пронизує всю ідейну структуру фінансового управління, виражає основну поведінку характеристику ринкових агентів і є початковою умовою переважно всіх моделей фінансового менеджменту. Несхильність інвесторів до ризику, тобто необхідність більш високої доходності більш ризикових інвестицій, е основою механізму функціонування фінансових ринків і умов залучення фінансових ресурсів. В процесі фінансового управління підприємством, дилема "прибуток-ризик" проявляється у формі конфліктності критерію досягнення максимуму рентабельності і мінімізації ризику кризи ліквідності.

Якщо фінансові ресурси необмежене інвестуються в високодохідні активи, як правило, підприємство відчуває недостачу ліквідних коштів і може опинитись перед загрозою банкрутства. Якщо в високоліквідних активах зберігається значна частина фінансових ресурсів, що перевищує деякий критичний рівень, можливості підприємства по отриманню прибутку знижуються за рахунок зменшення частки високодохідних активів, а підприємство втрачає фінансово-господарську стабільність.

Прийняття рішення про структуру джерел і об'єму залучення фінансових ресурсів також пов'язано з вибором позиції, що балансує конкуруючі різне направлені процеси - ріст доходності і зниження ліквідності. Як правило, більш дешеві джерела залучення капіталу породжують більш високий ризик для підприємства внаслідок погіршання інших параметрів кредитних угод, а зниження ризику веде за собою втрату частини доходів внаслідок підвищення витрат. Таким чином, одною з головних проблем фінансового управління є проблема підтримання динамічної рівноважної позиції підприємства на шкалі "ліквідність-доходність", що забезпечує максимальну стабільність економічного зростання.

Основою економічного росту підприємства є ефективність циклічних процесів в операційній, інвестиційній і фінансовій діяльності, іх внутрішня рівноважна динаміка і збалансованість між собою. Взаємозв'язок операційного інвестиційного циклів і циклів, що протікають в фінансовій діяльності, схематично представлений на малюнку.

Кожний з цих циклів має власні закони розвитку, періодичність, інтенсивність, зв'язки з зовнішнім середовищем і характер впливу на фінансову рівновагу і процес економічного росту. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим