Навигация
 
Главная  - Финансы  - Курсовые  - Фінансовий стан підприємства та шляхи його зміцнення
Фінансовий стан підприємства та шляхи його зміцнення
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

2.2. Динаміка операційних циклів

Циклічний характер діяльності підприємства обумовлений закономірностями відтворювального процесу і зміною капіталу, що при цьому відбувається. Ця загальна фундаментальна властивість діяльності підприємства набуває специфічні риси в залежності від галузевих можливостей, характеристик макросередовища, а також власної політики підприємства.

Операційна діяльність промислового підприємства, в загальному випадку, має чотирьох ланкову структуру: придбання виробничих ресурсів, переробка сировини і матеріалів в готову продукцію, реалізація продукції споживачам, інкасація грошових коштів. Необхідність безперервного підтримання цього циклічного процесу обумовлюють потреба у створенні запасів сировини, матеріалів і готової продукції, які виконують роль буфера між попитом і пропозицією у випадку їх неузгодженості в часі.

З точки зору фінансового забезпечення процесу відтворення, в цілях підтримання безперервної ліквідності, аналогічну роль виконує створення запасів грошових коштів на рахунках підприємства. Динаміка операційного циклу є одним з головних факторів підтримання необхідної ліквідної позиції підприємства і реалізації його трансакційного попиту на гроші в тій частині, яка стосується його поточної діяльності, тобто управління оборотними активами і процесом їх фінансування.

Можливе неузгодження по всьому технологічному ланцюгу руху товарних ресурсів і грошових коштів може призвести до неконтрольованого росту потреби в оборотних коштах, а в кредитних випадках - і до банкрутства. У зв'язку з цим оптимізація операційного циклу в цілому як єдиного трьохфазового процесу, і кожної його складової, є основою досягнення і підтримання стану фінансово-господарської рівноваги.

Так, прийняття рішення по посиленню кредитної політики, що відноситься до галузі управління дебіторською заборгованістю, може скоротити терміни її інкасації, але може негативно вплинути на оборотність товарних запасів, призвести до зниження швидкості їх реалізації і збільшенню витрат зберігання. Таким чином, структура операційне циклу в цілому може погіршитись і призвести до підвищення потреби в оборотних засобах.

Другим прикладом є взаємозв'язок рішень по управлінню кредиторською заборгованістю з динамікою інших елементів операційного циклу. Так, вибір постачальників, що надають довгострокову відстрочку оплати кредиторської заборгованості, але які поставляють товар високої І, може негативно вплинути на процес управління товарними запасами, так як знизить їх оборотність і призведе до росту витрат.

Зняти проблеми, що виникають через особливий розвиток методів управління різними елементами оборотного капіталу і необмеженого використання передумови "сетеrіs рагіbus", дозволяє розгляд операційного циклу як єдиного трьохфазового процесу, в якому управління різними елементами об'єднано в цілісну систему. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим