Навигация
 
Главная  - Финансы  - Курсовые  - Фінансовий стан підприємства та шляхи його зміцнення
Фінансовий стан підприємства та шляхи його зміцнення
<< Содержание < Предыдущая

3.3. Оцінка-ділової активності підприємства

Як відомо, капітал знаходиться в постійному русі, переходячи з однієї стадії кругообігу в іншу:

Г-Т...В...Т-Г

На першій стадії підприємство купує необхідні йому основні фонди, виробничі запаси, на другій - засоби у формі запасів надходять у виробництво, а частина використовується на оплату праці працівників, сплату податків, платежів по соціальному страхуванню та інші витрати. Закінчується ця стадія випуском готової продукції. На третій стадії готова продукція реалізується і на рахунок підприємства надходять грошові кошти. Чим швидше капітал зробить кругообіг, тим більше продукції отримає і реалізує підприємство при одній і тій же сумі капіталу. Затримка руху коштів на любій стадії веде до зниження швидкості обертання капіталу, потребує додаткового вкладання коштів і може призвести до погіршання фінансово-господарської стабільності.

Аналізуючи ділову активність на МП “Гіпек” (Додаток 7) спочатку звернемо увагу на коефіцієнт загальної оборотності капіталу, так як він відображає швидкість обороту усього капіталу підприємства. Обраховується цей коефіцієнт відношенням виручки від реалізації до середньої величини активів. В нашому випадку розмір коефіцієнта зріс на 0,062.

Коефіцієнт оборотності мобільних коштів - відношення виручки від реалізації до середньої величини поточних активів. По розрахованих показниках видно, швидкість обігу всіх мобільних коштів теж збільшилася в 1,2 рази: з 0,866 до 1,071 оборотів. Існуюча тенденція є позитивною.

Число оборотів запасів і затрат підприємства показує коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних засобів (відношення виручки від реалізації до матеріальних оборотних засобів). В 2000 році показник становив 2,119 оборотів, а в 2001 році піднявся до 3,756. Така тенденція свідчить про відносне зниження виробничих запасів і незавершеного виробництва. Таким чином підприємство може опинитись у становищі коли йому не вистачить наявних запасів для безперервного виробництва, і воно втратить фінансово-господарську стабільність.

Також на підприємстві існує тенденція до підвищення коефіцієнта оборотності готової продукції, що розраховується шляхом співвідношення виручки від реалізації і середньої за період величини готової продукції. Цей коефіцієнт збільшився на 0,961 оборот (в півтора рази), тобто попит на продукцію виробника зростає.

За період, що аналізується суттєво знизились коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (з 0,507 до 0,183) та коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (з 0,783 до 0,334) - відповідно в 2,8 та 2,3 рази. Зниження першого коефіцієнта (відношення виручки від реалізації до середньої за період дебіторської заборгованості) показує зменшення комерційного кредиту, що надає підприємство. Відносно тенденції другого коефіцієнта (відношення виручки від реалізації до середньої за період кредиторської заборгованості), то вона вказує на зниження комерційного кредиту, що надасться підприємству - зменшення покупок в кредит.

Позитивною тенденцією для підприємства є зростання коефіцієнта оборотності власного капіталу - відношення виручки від реалізації до середньої за період величини джерел власних засобів підприємства. Підвищення коефіцієнта на 0,134 обороти призвело до прискорення швидкості обороту власного капіталу в 1,34 рази. Це показує підвищення рівня продаж.

В цілому прослідкується позитивна тенденція майже по всіх показниках ділової активності підприємства. Збільшуючи швидкість оборогу підприємству вдається збільшити виручку та отримати в 2001 році прибуток (хоча і невеликий) при великих сукупних витратах. Тобто підприємству вдається за рахунок таких змін підтримувати фінансово-господарську стабільність.

По представленому підприємству не можливо провести аналіз рентабельності, так як у звітних періодах, що аналізуються воно було збитковим. Однак, можна сказати підприємство має достатній рівень фінансово-господарської стабільності, хоча вона дещо знизилась за 2001 рік. Все ж в підприємстві намітилась тенденція до підвищення прибутковості (скоротився розмір збитків). Така ситуація на даний час характерна для більшості підприємств України. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим