Навигация
 
Главная  - Финансы  - Курсовые  - Фінансовий стан підприємства та шляхи його зміцнення
Фінансовий стан підприємства та шляхи його зміцнення
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Список використаних джерел

1. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991 р. із змінами і доповненнями.

2. Анализ финансовой деятеяльности платежестюсобного предприятия: Сухарев П. Н., Каллз Л.А., Назиренко Е.А.,/Донецк, 1998.-84с.

3. Бурковський В. В. Финансы предприятий. - Дніпропетровськ: "Пороги", 1998.-245с.

4. Василик О. Д., Буковинський, Павлюк К. В. Фінансова стабілізація: суть, заходи, проблеми. // Фінанси України., 1996, № 3-4.

5. Економіка підприємства. / Ред. С. Ф. Покропивши. - К.: КНЕУ, 2000. -528 с.

6. Зятковський І. В. Теоретичні засади фінансів підприємств // Фінанси України № 4, 2000.

7. Ковалев А. П. Управление финансами. -М., 1998.

8. Ковалев А. П. Финансовый анализ. - М., 1995 - 287 с.

9. Крупка М. І. Фінанси і підприємництво в Україні на межі тисячоліть. -Львів: Діалог., 1997. - 272 с.

10. Пилипенко Ю. А. Фінансова стійкість і стратегія підприємства в умовах ринку. // Банківська справа. - 2000, № 2(32). - 56-58 с.

11. Потемкина. В. М. Проблеми развития финансов предприятий в рьночных условиях хозяйствования. // Финансы, учет, банки: сборник научных трудов. - Донецк: Донбас, Дон. ГУ, 1998. - 92-97 с.

12. Резниченко А. П, Чередник А. Л. Финансы предприятий. - Донецк: “Регіон”, 1998. - 356 с.

ІЗ. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - Мн.: ИП “Зкоперспектива”, 1998. - 498 с.

14. Унковская Т. Е. Финансовое равновесие предприятия. - К.:Генеза, 1997. -328с.

15. Ушакова Н. М. Фінанси підприємства. - К., 1998 р. -184 с.

16. Фінанси зарубіжних корпорацій / В. М. Сутормин, В. М. Федосов, Н. С. Рєзанова. -К: Либідь, 1993.

17. Фінанси підприємств. / За ред. професора А М. Поддєрьогіна.- К.: КНЕУ, 1999.-384с.

18. Фінансова діяльність підприємства. / Під ред. Бандурка О. М. - К: Либідь., 1998.-316с.

19. Чупис А. В. Эффективность использования финансовьтх ресурсов предприятия / Сумы: Козацький вал., 1997. - 27 с.

20. Шеремет А. Д., Финансы предприятий- - М.: Инфра-М., 1999р. 343с.

21. Экономика предприятия. - М.: МП "Зконов"., 1996 - 402 с.

22.Ярошенко Ю. Конкурентні позиції та фінансова стійкість виробничо-економічних систем. // Банківська справа. - 2000, № 2(32). - 53-55 с.. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим