Навигация
 
Главная  - Финансы  - Курсовые  - Фінансовий стан підприємства та шляхи його зміцнення
Фінансовий стан підприємства та шляхи його зміцнення
<< Содержание < Предыдущая

ДОДАТКИ

Додаток 1. Табл. 2.1. Структуризація галузі прийняття фінансових рішень

Класифікаційна ознака

Типи фінансових рішень

Теоретична основа прийняття рішень

1.Часовий горизонт, пов'язаний з прийнятнім рішень

1.1. Рішення довгострокового характеру.

1.2. Рішення на період середньої тривалості.

1.3. Короткострокове фінансове рішення

Фінансова стратегія, розроблена на основі довгострокових прогнозів.

Фінансове шинування на середньостроковий період.

Політика оперативного фінансування.

2. Напрямок потоку фінансових ресурсів

2.1. Інвестування фінансових ресурсів.

2.2. Залучення фінансових ресурсів.

Політика інвестування в різні види активів Політика залучення фінансових ресурсів із різних джерел.

3. Напрямок інвестування

3.1. Проведення реальних

інвестицій в позаоборотні активи

3.2. Проведення фінансових інвестицій.

3.3. Проведення інвестицій в оборотні активи

Аналіз і оцінка проектів реальних інвестицій;

Політика управління інвестиційним циклом;

Аналіз і оцінка проектів фінансових інвестицій.

Політика управління:

- товарними запасами;

- дебіторською заборгованістю;

- грошовими коштами і їх. Еквівалентами;

- оборотним капіталом і операційним циклом.

4. Джерела і умови залучення фінансових ресурсів

4.1. Залучення фінансових ресурсів за рахунок власних джерел.

4.2. Залучення позикових фінансових ресурсів

Політика управління власними засобами. Політика залучення запозичених ресурсів.

Додаток 2. Табл.2.2. Характеристика зміни витрат підприємства

 

 

 

Види витрат

Характер поведінки витрат при збільшенні рівня замовлень партії запасів

 

1. Витрати по зберіганню запасав:

1.1. витрати пов'язані з іммобілізацією капіталу, що інвестується в запаси

1.2. складські витрати

1.3. витрати по страхуванню

1.4. податок на майно

1.5. псування, старіння, грабіж.

 

Ростуть

 

2. Витрати, пов'язані формуванням запасав

2.1. витрати розміщення замовлень

2.2. транспортні витрати

 

Знижуються

 

3 Витрати пов'язані з виникненням дефіциту запасів

3.1. втрати від зниження товарообігу

3.2. втрати від зниження гудвіла (GOOD-WILL)

3.3. втрати від неоптимального використання цільових

дисконтів

 

Знижуються 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування