Навигация
 
Главная  - Финансы  - Курсовые  - Фінансовий стан підприємства та шляхи його зміцнення
Фінансовий стан підприємства та шляхи його зміцнення
<< Содержание < Предыдущая

Додаток 3. Табл.3.1. Структура пасивів підприємства “Гіпек”

Показник

Рівень показника

 

2000р.

2001р.

Зміни +,-

Питома вага власного капіталу в загальній валюті

65

56.7

-8.3

Балансу (коефіцієнт фінансової автономності), %

 

 

 

Питома вага залученого капіталу (коефіцієнт

 

 

 

Фінансової залежності), %

35

43,3

+8.3

Втому числі:

 

 

 

Довгострокового

-

-

-

Короткострокового

35

43.3

+8.3

Коефіцієнт фінансового ризику (плече фінансового

0.54

0.76

0.22

Важеля)

 

 

 

Додаток 4. Табл. 3.2. Динаміка структури власного капіталу на МП “Гіпек”

Джерело капіталу

Сума, тис. Грн.

Структура капіталу, %

 

2000р.

2001р.

2000р.

2001р.

Зміни

Статутний капітал

1366

1366

52,7

63,4

+10,7

Додатковий капітал

734

649

283

30,1

+1,8

Спеціальні фонди

357

49

13,8

2,3

-11,5

Амортизаційний фонд.

136

90

5,2

4,2

-1,0

Всього

2593

2154

100

100

-

Додаток 5. Табл. 3.3. Динаміка структури залученого капіталу на МП “Гіпек”

Джерело капіталу

Сума, тис. грн.

Структура капіталу, %

 

2000р.

2001р.

2000р.

2001р.

Зміни

Позикові кошти

-

-902

-

54,8

+54,8

Кредиторська заборгованість:

 

 

 

 

 

за товари не сплачені у строк

765

299

54,6

182

-34,4

з векселів виданих

-

4

-

0,2

+0,2

з бюджетом

20

84

1,4

5,1

+3,7

з позабюджетних платежів

2

30

0,1

1,8

+1,7

зі страхування

16

41

1,1

2,4

+1,3

Зошита праці

19

76

1.3

4,6

+3:3

з дочірніми підприємствами

562

-

40,1

-

-40,1

з іншими кредиторами

-

210

-

1,3

+13

Інші короткострокові зобов’язання

17

1

1,2

0,06

-1,14

Всього

1401

1647

100

100

-

Додаток 6. Табл. 3.4. Коефіцієнти характеристики ресурсів підприємства “Гіпек”

Коефіцієнти

2000р.

2001р.

Відхилення

Величина власних оборотних засобів

1141

681

460

Маневреність функціонуючого капіталу

0,007

0,04

+0,033

Частка власних оборотних коштів в покритті запасів

2,2

2,1

-0,1

Коефіцієнт автономії

0,649

0,567

-0,082

Коефіцієнт фінансової залежності

1,54

1,765

+0,225

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,44

0,316

-0,124

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

0,351

0,433

+0,082

Коефіцієнт довгострокового залучення запозичених коштів

0,54

0,765

+0,225

Коефіцієнт залучених коштів

0,351

0.433

0 +0,082

Питома вага залучених засобів в поточних активах

0,551

0,708

+0,157

Коефіцієнт забезпеченості довгострокових інвестицій

0,56

0,684

+0,124

Коефіцієнт іммобілізації

1,02

0,925

-0,095

Коефіцієнт забезпечення запасів і затрат

2,182

2.115

-0,067

Додаток 7. Табл. 3.5. Коефіцієнти ділової активності на МП “Гіпек”

Коефіцієнти

2000р.

2001р.

Відхилення

Коефіцієнт загальної оборотності капіталу

0,258

0,32

+0,062

Коефіцієнт оборотності мобільних коштів

0,866

1,071

+0,205

Коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних коштів

2,119

3,756

+1,637

Коефіцієнт оборотності готової продукції

1,987

2,948

+0,961

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

0,507

0,183

-0,324

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

0,783

0334

-0,449

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

0,392

0,525

+0,134 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування