Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Міжнародна торгівля - Дахно І.І.
Міжнародна торгівля - Дахно І.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

4.2. Договори у рамках Світової організації торгівлі

Основні міжнародно-правові акти у рамках Світової організації торгівлі такі:

1. Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ) (General Agreement on Tariffs & Trade - GATT). Стосується торгівлі товарами.

2. Генеральна угода з торгівлі послугами (ГАТС) (General Agreement on Trade in Services - GATS). Стосується торгівлі послугами.

3. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Agreement of Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS ). Це ланка, що пов'язує інтелектуальну власність з торгівлею.

Саме на цих трьох "опорах" зведена "будівля" Світової організації торгівлі.

Результати Уругвайського раунду переговорів ГАТТ зафіксовано у таких документах:

А. Маракеська угода про заснування Світової організації торгівлі (Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization).

Б. Багатосторонні угоди (Multilateral Agreements):

1. У сфері торгівлі товарами (trade in goods) - Генеральна угода з тарифів і торгівлі 1994 р.

Пов'язаніугоди (Associated Agreements):

o Угода про застосування ст. VII ГАТТ 1994 р. (Угода про митну оцінку), (Agreement on Implementation of Article VII of GATT 1994, Customs Valuation);

o Угода про довідвантажувальну інспекцію (ПСІ) (Agreement on Preshipment Inspection - PSI);

o Угода про технічні бар'єри в торгівлі (ТБТ) (Agreement on Technical Barriers to Trade - TBT);

o Угода про застосування санітарних і фітосанітарних заходів (СПС) (Agreement on the Application of Sanitary & Phytosanitary Measures - SPS);

o Угода про процедури імпортного ліцензування (ІЛП) (Agreement on Import Licensing Procedures - ILP);

o Угода про охоронні заходи (АС) (Agreement on Safeguards - АС);

o Угода про субсидії та врівноважені заходи (СКМ) (Agreement on Subsidies & Countervailing Measures - SCM);

o Угода про застосування ст. VI ГАТТ 1994 р. (Антидемпінгова - АДП) (Agreement on Implementation of article VI of GATT 1994, Anti-dumping - ADP);

o Угода про пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи (ТРІМС) (Agreement on Trade-Related Investment Measures - TRIMS);

o Угода про текстиль і одяг (АТК) (Agreement on Textiles & Clothing - ATC);

o Угода про сільське господарство (АА) (Agreement on Agriculture - АА);

o Угода про правила походження (АРО) (Agreement on Rules of Origin - АRO).

Домовленості і рішення:

o Домовленість про положення ГАТТ 1994 р. про платіжні баланси (Understanding of Balance-of-Payments Provisions of GATT 1994);

o Рішення про випадки, за яким митні адміністрації мають підстави сумніватися у правдивості чи точності задекларованої вартості (Рішення про перенесення тягаря доведення) (Decision Regarding Cases Where Customs Administrations Have Reasons & Doubt the Truth or Accuracy Of the Declared Value (Decision on Shifting the Burden of Proof));

o Домовленість про тлумачення ст. XVII ГАТТ 1994 р. (Державні торговельні підприємства) (Understanding on the Interpretation of Article XVII GATT 1994 (State trading enterprises);

o Домовленість про правила і процедури, що застосовуються для врегулювання спорів (Understanding on Rules & Procedures Governing the Settlement of Disputеs);

o Домовленість про тлумачення п. 1(6) ст. II ГАТТ 1994 р. (Прив'язуваність тарифних поступок) (Understanding on the Interpretation of the Article II: 1(6) of GATT 1994 (Binding of tariff concessions).);

o Рішення про торгівлю і довкілля (Decision on Trade & Environment).

2. Торгівля послугами.

Генеральна угода з торгівлі послугами (ГАТС).

3. Права інтелектуальної власності (Intellectual Property Rights - TRIPs).

В. Кількасторонні торговельні угоди (Plurilateral trade agreements):

o Угода про торгівлю цивільними літаками (Agreement on Trade in Civil Aircraft);

o Угода про державні замовлення (Agreement on Government Procurement);

o Міжнародна молочна угода (International Dairy Agreement);

o Міжнародна угода з м'яса (International Bovine Meat Agreement). Основною метою Генеральної угоди з тарифів і торгівлі є створення у світі ліберальної і відкритої торговельної системи, яка дає змогу підприємствам країн-членів здійснювати торговельну діяльність на засадах добросовісної конкуренції. Існують такі основні правила, визначені ГАТТ:

o захист національної промисловості лише за допомогою тарифів, країнам-членам забороняється запроваджувати кількісні обмеження. Є дуже обмежена кількість винятків з цього правила;

o прив'язування тарифів. Кожна країна має свій графік зниження тарифів, знижені тарифи забороняється підвищувати;

o режим нації найбільшого сприяння, який означає, що тарифи застосовуються на недискримінаційній основі до всіх країн. Винятки з цього правила стосуються країн-членів регіональних економічних угруповань і країн, що розвиваються. Для таких країн можуть застосовуватися преференційні тарифи, і це не вважається порушенням правила;

o принцип національного режиму (national treatment), що забороняє дискримінацію імпортованих товарів щодо еквівалентних товарів, виготовлених національними економіками. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим