Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Міжнародна торгівля - Дахно І.І.
Міжнародна торгівля - Дахно І.І.
<< Содержание < Предыдущая

6.2. Послуги у зовнішньоекономічній діяльності України

Україна також бере участь у міжнародній торгівлі послугами. Наведемо статистичні дані, запозичені з довідника "Україна у цифрах. 2001 рік" (табл. 2).

Таблиця 2

Структура експорту-імпорту послуг України у 2001 р. (млн дол.)

Вид послуг

Експорт

Імпорт

Частка в загальному обсязі послуг, %

експорт імпорт

Разом

3544,4

1147,5

100

100

Транспортні

2960,1

228,1

83,5

19,9

Подорожі

80,2

40,2

2,3

3,6

Послуги зв'язку

92,2

101,2

2,6

8,8

Будівельні

24,3

21,2

0,7

1,9

Страхові

3,9

46,7

0,1

4,1

Фінансові

17,3

33,9

0,5

2,9

Комп'ютерні

7,6

17,3

0,2

1,5

Роялті та ліцензійні послуги

3,5

9,4

0,1

0,8

Інші ділові послуги

19,7

19,7

0,5

1,7

Різні ділові, професійні та технічні

185,4

146,9

5,2

12,8

Послуги приватним особам та послуги в галузі культури і відпочинку

2,8

4,7

0,1

0,4

Державні послуги, не віднесені до інших категорій

1,4

465,1

0,1

40,5

Послуги ремонту

146,0

13,1

4,1

1,1

Наказ Державного комітету статистики України від 15 липня 2002 р. № 266 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 9-ЗЕЗ "Звіт про експорт (імпорт) послуг" та "Інструкції щодо її заповнення" зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 липня 2002 р. за № 611/6899. (З текстом "Інструкції" читач може ознайомитися в тижневому збірнику законодавства "Офіційний вісник України", 2002, № 31.) В "Інструкції", зокрема, зазначається, що моментом здійснення процедури експорту (імпорту) послуг і відповідно їх обліку вважається дата їх фактичного надання або одержання на основі принципу нарахування (за виписаними рахунками). Найчастіше, як правило, дата реєстрації таких операцій збігається з часом виробництва послуг. Документами первинного обліку експорту (імпорту) послуг є оформлені рахунки на виконані згідно з договорами (контрактами) послуги. "Інструкція про порядок складання звіту за формою № 9-ЗЕЗ "Звіт про експорт (імпорт) послуг" містить формулювання термінів "зовнішньоекономічна діяльність", " економічна територія країни", "зовнішньоекономічний договір (контракт)", "резиденти", "нерезиденти", а також "Класифікатор держав світу", "Класифікатор валют" і Додаток № 2 з переліком основних видів зовнішньоекономічних послуг, текст якого наводимо повністю (табл. 3).

Зазначена форма державного статистичного спостереження та "Інструкція щодо її заповнення" введені у дію, починаючи зі звіту за січень-березень 2003 р. Форма № 9-ЗЕЗ та "Інструкція" поширюються на всіх юридичних осіб незалежно від форми власності та господарювання, які здійснюють діяльність, пов'язану з наданням послуг закордонним партнерам та одержанням послуг від закордонних партнерів.

Звіт про експорт (імпорт) послуг подається щокварталу 10 числа після звітного періоду. Його надсилають органу державної статистики за місцезнаходженням шдприємств - резидентів України, які здійснюють експортно-імпортні операції з послугами.

Інформація форми № 9-ЗЕЗ використовується для складання зовнішньоторговельного і платіжного балансів України.

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику".

Таблиця 3

Назва послуги

Структура

1

2

Послуги, пов'язані з сільським господарс- твом, мисливством та лісовим господарством (розд. 1-2)

Включаються послуги з передсівного оброблення полів і садіння культур, збирання врожаю і підготовки продукції до збуту; з агрохімічного обслуговування, закладення й ут-римання садів, парків, забезпечення функціонування зро- шувальних та осушувальних систем; захисту рослин від хвороб та шкідників; послуги зі сприяння мисливству, із стимулювання розведення дичини; послуги з лісівництва (таксація, оцінка лісу), захисту лісу від пожежі і т. ін. Ці послуги надаються підприємствами за винагороду або на договірній основі, як правило, у місцях розміщення сільськогосподарського виробництва.

Видача ліцензій на мисливство відноситься до трансфертів, а не до послуг.

Послуги, пов'язані з рибним господарством (р. 5)

Включають послуги, пов'язані з риболовством, діяльністю риборозплідників і рибних ферм, послуги з обстеження ста- ну водоймищ і риби; послуги зі стимулювання розведення риби і т. ін. Ці послуги надаються за винагороду або на договірній основі.

Видача ліцензій на риболовство відноситься до трансфертів, а не до послуг.

Послуги в добувній промисловості (р. 10-14)

Включаються послуги, пов'язані з видобуванням кам'яного вугілля, лігніту, торфу, нафти, газу, уранової, торієвої та металевих руд і т. ін. Ці послуги надаються підприємствами за винагороду або на договірній основі, як правило, на нафтових та газових родовищах.

Послуги в обробній промисловості (р. 15-37)

Включаються послуги в харчовій промисловості, пов'язані з діяльністю суден або прибережних рибозаводів, які займаються виключно переробленням, консервуванням риби та морепродуктів; у тютюновій, текстильній промисловості; послуги у виробництві готового одягу та хутра, шкіри та шкіряного взуття; послуги в обробленні та виробництві виробів з дерева, корку, соломки та плетениці; послуги

Перелік основних видів зовнішньоекономічних послуг, що включаються у звіт за формою N 9-ЗЕЗ (згідно з Класифікацією послуг зовнішньоекономічної діяльності, затвердженою наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 02.06.97 № 324), та короткі методологічні поясненняПродовження табл. 3

1

2

 

у виробництві паперу, картону і виробів з них; послуги у видавничій справі, поліграфічній промисловості, пов'язані з тиражуванням записів програмного забезпечення, фільмів та відеофіль-

мів з оригіналів, з друкування рекламних матеріалів засобами поліграфії; послуги у виробництві коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива; послуги в хімічному виробництві; послуги в

металургії, послуги, пов'язані з обробленням металу; послуги в порошковій металургії; у виробництві машин та устаткування,

канцелярських та електронних обчислювальних машин, включно

з їх монтажем та ремонтом (крім технічного обслуговування та

ремонту комп'ютерної техніки); послуги у виробництві електричних машин і апаратури, включно з монтажем та ремонтом; устаткування для радіо, телебачення та зв'язку, включно з їх монтажем

та ремонтом; медичного обладнання, включно з їх монтажем та

ремонтом; автомобілів, включно з капітальним ремонтом (крім технічного обслуговування та ремонту); іншого транспортного устаткування, включно з капітальним ремонтом (крім поточного

ремонту та обслуговування); у виробництві меблів та інших видах виробництва, включно з ремонтом; послуги з оброблення відходів; послуги з оброблення деревини та з виробництва виробів з

деревини; послуги у виробництві гумових та пластмасових виробів; послуги у виробництві інших неметалевих мінеральних виробів. Ці послуги надаються підприємствами за винагороду або на

договірній основі.

При зазначенні вартості послуги до неї включається вартість переробки товарів у разі:

 

- якщо товари надійшли за імпортом для переробки або обробки на місцях і не підлягають реекспорту і навпаки (наприклад,

переробка ядерних відходів);

- якщо товари відправляються за кордон (або надходять з-за кордону) для переробки та наступного продажу резидентам тієї

країни, де відбувається переробка;

- якщо товари відправляються за кордон для переробки в одній країні та наступного продажу в іншій країні (включається плата за

переробку країні-виробнику послуг від країни-експортера товару).

У звіт не включають ту вартість переробки товарів з давальницької сировини, яка врахована у вартості реекспортованих (реім-

портованих) товарів. Проте можуть мати місце випадки, коли умови контракту змінилися і частина перероблених з даваль-

ницької сировини товарів реалізується резидентом тієї країни, де відбувається переробка. Тоді підприємства, що здійснювали переробку, повинні показати вартість переробки цієї частини това-

рів як експорт послуг.

Продовження табл. 3

1

2

Послуги у виробництві електроенергії, газу та води (р. 40-41)

Включають послуги з розподілення електроенергії, газу, га-зоподібного палива, тепла; послуги зі збору, очищення та розподілення води. Ці послуги надаються за винагороду або на договірній основі.

Послуги, пов'язані з бу- дівництвом (р. 45)

Послуги, що включають роботи з підготовки будівельних ділянок на будівельних майданчиках; послуги із збільшення будівельних ділянок та виконання земляних робіт; з підготовки ділянок для гірничих робіт та розчищення грунту; послуги, пов'язані з улаштуванням та підготовкою майданчиків і ділянок для гірничих робіт; послуги випробувального буріння та свердління; збирання зразків порід з будівельною, геофізичною, геологічною метою; з будівництва будівель, мостів, шляхових естакад, тунелей, трубопроводів, ліній зв'язку; з монтажу і встановлення збірних конструкцій; послуги з монтажу крокв і настилів та послуги, пов'язані з гідроізоляційними роботами; з будівництва автострад, доріг, залізниць, спортивних та рекреаційних споруд; послуги з реконструкції, відновлення та ремонту вищезгаданих споруд; послуги з будівництва морських та річкових споруд; з монтажних та ізоляційних робот; з монтажу та ремонту систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря, установлення водопровідного, санітарного та газового устаткування; роботи штукатурні, столярні, з покриття підлоги і стін, фарбування та скління; послуги, пов'язані з орендою устаткування для будівництва з персоналом, що його обслуговує, та інші види будівельних робіт. У вартість будівельних послуг включається повна вартість будівельного проекту. Придбання будівельним підприємством товарів та послуг в іншій країні враховується як інші ділові послуги.

Послуги, пов'язані з оптовою та роздрібною торгівлею, торгівлею транспортними засоба- ми та послуги з ремонту (р. 50-52)

Включають послуги, пов'язані з торгівлею автомобілями та мотоциклами, їх технічним обслуговуванням і ремонтом; торгівлею автотоварами, роздрібною торгівлею пальним; оптовою торгівлею і посередництвом у торгівлі; роздріб-ною торгівлею товарами та послугами з їх ремонту; послу- ги посередників.

Послуги готелів та рес- торанів (р. 55)

Включають послуги готелів та інших місць короткотермі- нового проживання (мотелі, кемпінги, турбази, табори, гуртожитки і т. ін.), ресторанів, барів, їдалень. Включаються кошти на відрядження (проживання, харчування).

Продовження табл. 3

1

2

Послуги транспорту (р. 60-63)

- наземного (залізничного, міського, автодо- рожнього; трубопровід-

ного);

- водного (морського та річкового);

- авіаційного (включно з послугами космічного транспорту)

Включають послуги пасажирського та вантажного заліз-ничного, автомобільного транспорту.

Послуги трубопровідного транспорту включають послуги з транспортування трубопроводами нафти, газу, аміаку та інші послуги трубопровідного транспорту.

Включають послуги пасажирського та вантажного мор-ського, річкового транспорту.

Включають послуги пасажирського та вантажного авіацій-ного транспорту; послуги космічного транспорту. При пасажирських перевезеннях за одиницю обліку беруть

пасажиропоїздку - це поїздка пасажира в одному напрямку від станції відправлення до станції прибуття. Одиницею обліку перевезення вантажів уважається відправка партії вантажів, яка оформлюється окремим документом перевезення (дорожня відомість). Час перевезення вантажів ураховується на момент відправлення та на момент прибуття.

- допоміжні транспортні послуги

Включають серію послуг, які надаються у портах, аеропор-тах та інших кінцевих пунктах. До цих послуг входять послуги з транспортного оброблення вантажів та послуги, пов'язані із забезпеченням функціонування транспортної інфраструктури (послуги портів, станцій, стоянок і т. ін., поточний ремонт і обслуговування транспортних засобів, технічна допомога, утримання і ремонт автодоріг, мостів, су-доходних шляхів тощо; вантажно-розвантажувальні роботи, лоцманські послуги, аварійно-рятувальні роботи, екіпірування суден, послуги вантажних терміналів і т. ін.); послуги з фрахтування морського торговельного флоту; послуги повітряних терміналів, підрозділів для обслуговування повітряних ліній та забезпечення повітряних перевезень;

транспортно-експедиційні послуги; послуги з оформлення документів відповідно до вимог митних органів, послуги транспортних агентств, експедиторів, митних брокерів; послуги бюро подорожей та екскурсій (послуги, пов'язані з організацією поїздок, забезпеченням житлом і транспортними засобами, роботою екскурсоводів та гідів і т. ін.). Платежі за реєстрацію транспортних компаній відносяться до трансфертів, а не до послуг.

Послуги пошти та зв'яз- ку (р. 64)

Охоплюють всі основні категорії міжнародних операцій в галузі зв'язку, які здійснюються між резидентами даної країни

Продовження табл. 3

1

2

 

і економічними одиницями інших країн. Це, зокрема, операції з поштового обслуговування і служби кур'єрського зв'язку, куди включаються приймання, оброблення і доставка поштових відправлень, грошових переказів; послуги з передавання звукової інформації, зображення й інших інформаційних потоків за допомогою телефону, телекса, телеграфу, мобільного зв'язку, електронної пошти, супутни-кового зв'язку, Інтернету і т. ін., обслуговування засобів і споруд зв'язку всіх видів, здійснення технічного радіоконтролю та інших робіт.

Послуги, пов'язані з фі- нансовою діяльністю (р. 65)

Включають посередницькі та допоміжні послуги, надані ре-зидентами однієї країни резидентам іншої країни. У цю ка- тегорію включаються плата (за послуги фінансових посередників, наприклад за послуги, пов'язані з акредитивами, банківськими акцептами, кредитними лініями, фінансовим лізингом, операціями з іноземною валютою, а також комісійні з операцій з цінними паперами, до яких належать брокерські операції, розміщення випусків цінних паперів; комісійні винагороди ділерам, плата за послуги, пов'язані з управлінням активами, організацією і регулюванням роботи фінансових ринків і т. ін.

Послуги зі страхування (р.66-67)

Включають різноманітні види страхування, які здійсню- ються страховими компаніями даної країни для іноземних партнерів і навпаки. До таких послуг належать: страхування життя та накопичення; послуги пенсійних фондів; послуги з інших видів страхування (від нещасних випадків і аварій, медичне страхування; страхування майна; автомобільне, морське, авіаційне транспортне страхування; страхування у разі фінансових збитків, з управління фінансовими ринками, з діяльністю фондових і товарних бірж, із здійсненням операцій за дорученням третіх осіб (брокерські операції з цінними паперами). До страхових послуг також включається проведення комісійних платежів страховим агентам.

Послуги в операціях з нерухомістю та здаван- ням під найм (р. 70-71)

Включають послуги між резидентами і нерезидентами, пов'язані з купівлею, продажем та здаванням під найм власної нерухомості, посередницькі послуги під час купів-лі-продажу, здавання під найм і оцінювання нерухомого майна; послуги агентств зі збору орендної плати; здаванням в оренду автомобілів та інших транспортних засобів без персоналу, пересувних бурильних установок з персоналом;

Продовження табл. 3

1

2

 

прокатом речей особистого користування та побутових товарів.

Послуги, пов'язані з ді- яльністю у сфері інфор- матизації (р. 72)

Включають послуги, пов'язані з роботою з базами даних, створенням програмного забезпечення; технічним обслуго- вуванням та ремонтом комп'ютерної техніки, консультаційні послуги і т. ін.

Послуги, пов'язані з дослідженнями та роз- робками (р. 73)

Охоплюють послуги, пов'язані з дослідженнями та розроб-ками у галузі природничих і технічних наук; у галузі сус- пільних і гуманітарних наук.

Послуги, що надаються переважно юридичним особам (р. 74)

Включають послуги у сфері права та бухгалтерського облі-ку, аудиторські послуги; послуги, пов'язані з дослідженнями ринку та вивченням суспільної думки; консультативні послуги з питань комерційної діяльності та управління; послуги, пов'язані з управлінням підприємствами; з діяльністю у сфері архітектури та цивільного будівництва; послуги з технічного контролю та аналізу, з розроблення нормативів і стандартів, сертифікації різних виробів, приладів;

послуги з реклами; послуги з підбору та забезпечення персоналом; послуги, пов'язані зі слідчою діяльністю та забезпеченням безпеки, з очищенням та прибиранням приміщень і т. ін.

Послуги, пов'язані з державним управлін- ням (р.75)

Включають послуги за всіма аспектами управління на дер-жавному рівні, адміністративні послуги установ, що забез- печують послуги у сфері оподаткування, статистики та соціології, у сфері економіки (включно з обміном потоками платежів між резидентами та нерезидентами за користування на законних підставах невиробленими нефінансовими активами нематеріального характеру та титулами власності, такими як патенти, авторські права, торгові знаки, технологічні процеси і т. ін., та використання на основі ліцензійних угод вироблених оригіналів та прототипів); адміністративні послуги, пов'язані з іноземними справами, дипломатичні та консульські послуги; послуги, пов'язані з військовою допомогою іноземним країнам, охороною та забезпеченням громадського порядку й безпеки і т. ін.

Послуги у сфері освіти (р. 80)

Включають послуги у сфері початкової загальної освіти, се- редньої загальної освіти, вищої освіти (витрати на навчання, незалежно від строку перебування; плата за проживання та харчування, яка надається науковою установою); інші послуги у сфері освіти.

Закінчення табл. 3

1

2

Послуги, пов'язані з охороною здоров'я та соціальною допомогою (р. 85)

Колективні, громадські та особисті послуги (р. 90-92)

Включають послуги лікувальних закладів, послуги сана-торно-курортних організацій; ветеринарні послуги та пос-луги, пов'язані із соціальною допомогою.

Включають послуги зі збору і знищення відходів у будин-ках; послуги, надані професійними організаціями, спілка-ми, іншими громадськими організаціями; послуги, пов'язані з діяльністю у сфері кінематографії та відеопродукції; у сфері радіомовлення та телебачення; послуги агентств друку; послуги у сфері спорту; послуги у сфері відпочинку та розваг (включаються заняття мисливством як спортом та розвагами, а також любительською та спортивною рибалкою). Включаються послуги з виробництва, розповсюдження, демонстрації кіно та відеофільмів, створення рекламних текстів для радіо, кіно і телебачення, оброблення плівок; передачею радіо і телевізійних передач системою релейного чи супутникового зв' язку; створенням та виконанням вистав, постановок, артистичних груп, оркестрів; послуги студій звукозапису.

 

 

Індивідуальні послуги (послуги перукарень, хімчисток і т. ін.) (р. 93)

Включають послуги перукарень, хімчисток і т. ін. інозем-ним партнерам.

Послуги домашньої прислуги (р. 95)

Включають послуги агентств з працевлаштування, з надан-ня послуг домашньої прислуги іноземцям.

Послуги, пов'язані з екстериторіальною ді- яльністю (р. 99)

Включають послуги, що надаються різними екстериторі-альними організаціями та органами, такими як ООН, ЄС і т. ін. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування