Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Міжнародна торгівля - Дахно І.І.
Міжнародна торгівля - Дахно І.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Розділ 9.МІЖНАРОДНИЙ РИНОК РОБОЧОЇ СИЛИ

9.1. Основні поняття

Функціонування міжнародного ринку робочої сили нерозривно пов'язане з міграцією населення, тому вивчення цього ринку розпочнемо саме з неї.

Міграція (від лат. migratio - переселення) означає переміщення у часі і просторі населення, тварин, капіталу тощо.

Міграція населення - це переміщення людей усередині країни або з однієї країни до іншої, пов'язане зі зміною їх місця проживання. Міграція робочої сили - складова міграції населення.

Міжнародне переміщення населення складається з еміграційних та імміграційних потоків. Еміграція - виїзд громадян зі своєї країни в іншу на постійне або тривале проживання, імміграція - в'їзд чужоземців у країну перебування на тривале або постійне проживання. Обсягом чистої міграції є різниця між еміграцією та імміграцією. Сума цих потоків становить обсяг валової міграції.

Рееміграція означає повернення емігрантів до своєї країни.

Існують такі форми міжнародної, або зовнішньої, міграції:

o трудова;

o сімейна;

o рекреаційна;

o туристична та інші.

Міжнародний ринок праці існує саме у формі трудової міграції, за відсутності якої не було б і міжнародного ринку робочої сили. У ролі товару на цьому ринку виступає робоча сила, яка переміщується через міждержавні кордони. До такого переселення спонукають різні чинники, але загалом цей процес можна описати українським прислів'ям: "Риба шукає де глибше, а людина - де краще".

В "Oxford Paperback Encyclopedia" (1998 р., с. 783) наведено таке тлумачення праці: "Фактор виробництва, який допомагає виготовляти товари і послуги завдяки застосуванню фізичних та інтелектуальних зусиль людини. Іншими основними факторами є капітал і земля. У ширшому значенні праця є роботою як оплачуваною, так і неоплачуваною. Праця має багато різних типів застосування як фізичних (manual), так і нефізичних (non-manual), з різними рівнями майстерності (skill), продуктивності (productivity) і витрат (cost) у різних секторах промисловості. Поділ праці є основою створення сучасної економіки, особливо процесу індустріалізації".

Складові робочої сили такі:

Працездатне населення - це особи працездатного віку, які можуть працювати відповідно до своїх фізичних та інтелектуальних здібностей.

Непрацездатне населення, до якого належать особи, що повністю або частково втратили працездатність.

Економічно активне населення - особи, які беруть участь у виробництві товарів і послуг.

Економічно неактивне населення - особи, які незалежно від віку не зараховуються до категорії економічно активного населення, зокрема такі групи:

o домогосподарки;

o учні та студенти стаціонарних форм навчання;

o пенсіонери за віком та інвалідністю;

o рантьє (особи, які живуть на відсотки від наданого в кредит капіталу або за рахунок доходів від цінних паперів);

o особи, які одержують матеріальну допомогу від громадських організацій або приватних осіб;

o особи, які виконують безоплатні суспільні роботи;

o особи, які добровільно і безоплатно надають послуги;

o особи працездатного віку, які потенційно можуть працювати, але не шукають роботу з огляду на об'єктивні або суб'єктивні чинники. Зайняті - особи, які мають роботу і працюють протягом встановленої кількості часу.

Частково зайняті - особи, які не повністю зайняті внаслідок вимушеного скорочення робочого часу.

Безробітні - особи, які на певну дату не мають роботи, але готові до неї негайно приступити.

Міграцію класифікують за різними ознаками.

За територіальною поширеністю робочої сили вирізняють такі види міграції:

o внутрішню - переміщення населення у межах однієї країни;

o зовнішню - переміщення населення за межі своїх країн;

o інтеграційну - переміщення населення у межах країн, що належать до міжнародних інтеграційних угруповань.

За часом здійснення міжнародної міграції робочої сили виокремлюють такі її види:

o остаточну - виїзд населення до інших країн на постійне проживання;

o тимчасову - виїзд населення до інших країн на певний період часу з подальшим поверненням до країни еміграції;

o сезонну - виїзд працівників до інших країн на визначений термін протягом певного періоду року, наприклад, для виконання сільськогосподарських робіт;

o маятникову - постійне проживання працівників у певній країні та постійне або тимчасове працевлаштування в іншій. Цей вид міграції поширений у прикордонних районах ряду країн світу. Міжнародна міграція робочої сили за організаційними засадами

поділяється на такі види:

o добровільну - переміщення населення за власним бажанням;

o організовану - переміщення населення внаслідок запровадження в окремій країні та світовій спільноті певних механізмів (наприклад, організований набір працівників у межах країни або програми міжнародної міграції робочої сили);

o самодіяльну - нелегальне переміщення робочої сили за межі своєї країни;

o примусову - виселення громадян зі своєї країни згідно з рішеннями судових, адміністративних та інших органів.

У міжнародній міграції робочої сили беруть участь такі категорії працездатного населення:

o робітники;

o фахівці (експерти);

o представники творчих професій.

За якісним складом вирізняють:

o міграцію робочої сили низької кваліфікації;

o міграцію робочої сили високої кваліфікації;

o міграцію вчених та інших представників інтелектуальної еліти. Згідно з класифікацією ООН постійними працівниками-мігрантами

вважаються особи, які прибувають до країни в'їзду з метою пошуку оплачуваної роботи протягом терміну, що не перевищує одного року.

Транзитною професійною міграцією є міграція робочої сили, передусім управлінців і висококваліфікованих робітників, яка супроводжує прямі інвестиції в економіку зарубіжних країн, тобто відбувається за принципом: "Куди гроші - туди й працівники".

Наведемо статистичні дані про обсяг імміграції загалом, а також в окремих регіонах (табл. 4).

Таблиця 4

Кількість іммігрантів у світі та його регіонах

Регіон

Кількість іммігрантів, млн чол.

Частка іммігрантів від населення відповідного регіону, %

1985 р.

2000 р.

1985 р.

2000 р.

Розвинені країни

47,4

47,1

4,5

4,5

у тому числі:

 

 

 

 

Європа

23,0

23,1

4,7

4,0

Північна Америка

20,4

24,0

7,8

7,6

Країни, що розвиваються

58,1

65,2

1,5

1,4

у тому числі:

 

 

 

 

Південно-Східна Азія

7,5

7,7

1,2

1,0

Північна і Західна Африка

13,4

17,7

5,7

5,6

Південна Азія

19,2

22,1

1,8

1,7

Південна Америка

5,6

6,7

1,5

1,4

Африка на південь від Сахари

11,3

11,0

2,7

2,5

Разом

105,5

112,3

2,2

1,9 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим