Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Міжнародна торгівля - Дахно І.І.
Міжнародна торгівля - Дахно І.І.
<< Содержание < Предыдущая

13.2. Нормативно-правове забезпечення вступу України до Світової організації торгівлі

Нагадаємо читачеві, що Генеральна угода з тарифів і торгівлі була укладена 23 країнами світу у 1947 р. Угода набула чинності наступного року. Колишній СРСР одержав у ГАТТ статус спостерігача у 1990 р. Такий статус у ГАТТ незалежна Україна має з липня 1992 р.

28 березня 1994 р. Президент України підписав Указ № 115 "Про призначення спеціального представника Уряду України при Генеральній угоді з тарифів і торгівлі". Невдовзі, 29 червня 1994 р., Президент України підписав Указ № 338 "Про призначення заступників спеціального представника Уряду України при Генеральній угоді з тарифів і торгівлі".

4 червня 1999 р. був підписаний Указ Президента України № 619 "Про Міжвідомчу комісію з питань вступу України до Світової організації торгівлі". До цього указу згодом були внесені зміни відповідно до Указу Президента України від 1 червня 2000 р. № 714 і від 5 вересня 2001 р. № 797.

Ознайомимося з офіційними текстами двох указів Президента України і одного розпорядження Кабінету Міністрів України щодо вступу України до Світової організації торгівлі.

5 вересня 2001 р. Президент України підписав Указ "Про додаткові заходи щодо прискорення вступу України до Світової організації торгівлі" № 797/2001 такого змісту.

"З метою забезпечення реалізації стратегічного напряму зовнішньоекономічної політики щодо інтеграції України у світову економіку, комплексного реформування зовнішньоторговельного режиму та послідовного забезпечення дальшої гармонізації законодавства України з нормами і принципами Світової організації торгівлі (СОТ) постановляю:

1. Визначити забезпечення завершення вступу України до Світової організації торгівлі протягом 2001-2002 років одним із пріоритетних напрямів діяльності Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади у сфері реалізації зовнішньоекономічної політики.

2. Кабінету Міністрів України: 1) у тримісячний строк:розробити та подати на затвердження в установленому порядку проект Програми заходів щодо завершення вступу України до Світової організації торгівлі;

вжити заходів до підвищення ефективності діяльності Міжвідомчої комісії з питань вступу України до Світової організації торгівлі, зокрема щодо забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади з питань прискорення вступу України до СОТ та завершення двосторонніх переговорів з доступу до ринків товарів і послуг з делегаціями держав - членів Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до Світової організації торгівлі;

розглянути питання щодо збільшення граничної чисельності працівників Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, а також Постійного представництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві (Швейцарія) для забезпечення впровадження комплексу робіт щодо співробітництва з СОТ та вступу України до цієї організації;

розглянути на розширеному засіданні Кабінету Міністрів України питання щодо застосування, загрози застосування органами іноземних держав, економічними угрупованнями або митними союзами дискримінаційних обмежувальних заходів стосовно товарів походженням з України, захисту вітчизняного товаровиробника від недобросовісного та масованого імпорту;

ініціювати в установленому порядку проведення парламентських слухань з питання вступу України до СОТ;

розробити з урахуванням світового досвіду та забезпечити впровадження системи ефективного інформаційного забезпечення процесу вступу України до СОТ, передбачивши з метою створення позитивного міжнародного іміджу України заходи щодо широкомасштабного висвітлення в засобах масової інформації, в тому числі іноземних, досягнень України в цій сфері;

2) до 2002 року:

вивчити разом з Національною академією наук України, апаратом Ради національної безпеки і оборони України із залученням міжнародних експертів питання щодо можливих наслідків вступу України до СОТ з позицій національної безпеки та за результатами вивчення розробити заходи щодо підвищення конкурентоспроможності галузей економіки, які можуть зазнати негативних наслідків у зв'язку зі вступом України до СОТ;

забезпечити в установленому порядку трансформацію внутрішньої державної підтримки сільського господарства відповідно до норм та принципів системи угод СОТ;

внести в установленому порядку пропозиції щодо запровадження стосовно товарів, які імпортуються в Україну, порядку підтвердження відповідності згідно з вимогами Угоди про технічні бар'єри в торгівлі СОТ;

продовжити роботу щодо гармонізації національних стандартів з вимогами міжнародної та європейської систем стандартизації та сертифікації та забезпечити щорічне розроблення та прийняття не менш як 500 гармонізованих стандартів;

вжити заходів щодо залучення міжнародної технічної допомоги для підготовки українських спеціалістів з питань діяльності Світової організації торгівлі, а також для видання відповідної навчальної літератури;

3) завершити до жовтня 2002 року двосторонні переговори з доступу до ринків товарів і послуг з делегаціями держав - членів Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до Світової організації торгівлі;

4) вжити заходів до прискорення прийняття законів, спрямованих на гармонізацію законодавства України з вимогами та нормами системи угод Світової організації торгівлі, зокрема:

- Податкового кодексу України;

- Митного кодексу України;

- про внесення змін і доповнень до Закону України "Про страхування" щодо скасування обмеження участі іноземних юридичних осіб та іноземних громадян у статутному фонді страховиків;

- про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" стосовно збільшення розміру іноземних інвестицій, який допускається у статутному фонді телерадіоорганізацій України;

- про внесення змін та доповнень до деяких законів України з питань ветеринарної медицини щодо посилення державного ветеринарного нагляду і контролю з урахуванням норм та вимог Міжнародного епізоотичного бюро;

- про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" стосовно вдосконалення правового регулювання діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби України;

- про приєднання України до Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення;

- про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право;

- про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми;

- про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки автомобілебудівної промисловості;

- про особливості підприємницької діяльності у сфері виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, -

забезпечивши при цьому безумовне виконання вимог частини другої статті 93 Конституції України;

5) розробити з урахуванням міжнародних вимог та стандартів, директив Європейського Союзу у сфері регулювання якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини законопроект про внесення змін до Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" та внести його в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України.

3. Внести до Указу Президента України від 4 червня 1999 року № 619 "Про Міжвідомчу комісію з питань вступу України до Світової організації торгівлі" (із змінами, внесеними Указом Президента України від 1 червня 2000 року № 741) такі зміни:

а) частини другу і третю статті 2 викласти в такій редакції:

" Головою Комісії є Віце-прем'єр-міністр України, заступниками голови Комісії - Перший заступник або заступник Голови Верховної Ради України (за згодою), а також державні секретарі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України та Міністерства закордонних справ України або їх перші заступники чи заступники.

До складу Комісії входять: заступник Глави Адміністрації Президента України, заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, перші заступники або заступники державних секретарів Міністерства аграрної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства промислової політики України, Міністерства транспорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, перші заступники або заступники керівників Антимонопольного комітету України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Фонду державного майна України, Державного комітету зв'язку та інформатизації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України, Державного комітету статистики України, а також за згодою перший заступник або заступник Голови Національного банку України, голови комітетів Верховної Ради України та народні депутати України, президент Українського союзу промисловців і підприємців";

б) у статті 3 друге речення частини першої та частину другу виключити.

4. Призначити РОГОВОГО Василя Васильовича - Віце-прем'єр-міністра України - головою Міжвідомчої комісії з питань вступу України до Світової організації торгівлі.

5. Установити, що проекти нормативно-правових актів з питань реформування зовнішньоторговельного режиму України підлягають обов'язковому погодженню з Міжвідомчою комісією з питань вступу України до Світової організації торгівлі з метою їх перевірки на відповідність нормам та принципам системи угод Світової організації торгівлі.

6. Затвердити главою делегації України на переговорах зі вступу України до Світової організації торгівлі ГОНЧАРУКА Андрія Івановича - першого заступника Державного секретаря Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України.

Главі делегації України на переговорах зі вступу України до Світової організації торгівлі:

внести пропозиції щодо персонального складу делегації України;

надавати щоквартальну інформацію про результати переговорів зі вступу України до СОТ.

Надати главі делегації України право залучати для забезпечення роботи щодо проведення переговорів зі вступу України до СОТ працівників Постійного представництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві, дипломатичних представництв України у Швейцарській Конфедерації та інших іноземних державах.

7. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 28 березня 1994 року № 115 "Про призначення спеціального представника Уряду України при Генеральній угоді з тарифів і торгівлі";

Указ Президента України від 29 червня 1994 року № 338 " Про призначення заступників спеціального представника Уряду України при Генеральній угоді з тарифів і торгівлі".

8. Міністерству закордонних справ України забезпечити організацію політичної підтримки державами - членами Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до Світової організації торгівлі реалізації заходів щодо вступу України до СОТ.

9. Раді національної безпеки і оборони України розглянути за підсумками 2001 року питання про ситуацію щодо вступу України до Світової організації торгівлі.

10. Кабінету Міністрів України привести свої рішення у відповідність із цим Указом".

Указом Президента України від 5 лютого 2002 р. №104/2002 була затверджена "Програма заходів щодо завершення вступу України до Світової організації торгівлі". Наведемо її текст повністю.

"На сьогодні Світова організація торгівлі (СОТ) визначає правила багатосторонньої системи торгівлі у світі. Її нормами та правилами регулюється понад 92 відсотки обсягів світової торгівлі. Членами СОТ є 144 держави, до її складу також входять як спостерігачі держави, що бажають приєднатися до СОТ, та міжнародні фінансово-економічні організації та угруповання.

Система багатосторонніх угод СОТ є надійною гарантією захисту інтересів підприємств-експортерів на ринках держав - членів Організації. В існуванні такої системи правил заінтересовані як уряди розвинутих держав, так і уряди держав, що розвиваються, які проводять політику ринкової орієнтації, відкривають власні ринки.

Україна розпочала процес приєднання до системи ГАТТ/СОТ у 1994 році.

За станом на кінець 2001 року відбулося вісім засідань Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до Світової організації торгівлі (далі - Робоча група), останнє з яких - 13-14 червня 2001 року.

Україна перебуває в стані двосторонніх переговорів з доступу до ринку товарів та послуг, що є однією з основних складових процесу набуття членства у СОТ, з 24 державами - членами Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до СОТ.

Підписано двосторонні протоколи з Мексиканськими Сполученими Штатами, Східною Республікою Уругвай та Новою Зеландією. Досягнуто принципових домовленостей з доступу до ринку товарів та послуг ще з низкою держав - членів Робочої групи.

Ключовими етапами завершення Україною процедури вступу до СОТ є:

укладення протоколів з доступу до ринку товарів та послуг з державами - членами Робочої групи;

взяття Україною зобов'язань щодо трансформації державної підтримки сільського господарства відповідно до норм СОТ;

гармонізація національного законодавства з нормами та вимогами СОТ.

Ця Програма визначає шляхи ефективного розв'язання завдання щодо найскорішого набуття Україною членства у СОТ. Реалізація заходів, передбачених її розділами, дозволить:

завершити двосторонні переговори в рамках Робочої групи з питань доступу до ринку товарів та послуг України і підписати двосторонні протоколи;

забезпечити гармонізацію національного законодавства з нормами та вимогами угод СОТ, визначення обсягу зобов'язань, які ввійдуть до проекту Протоколу про вступ України до СОТ;

підготувати та надати державам - членам Робочої групи проект Протоколу про вступ України до СОТ.

1. Економічні чинники вступу України до СОТ

Як свідчить економічний розвиток держав, у тому числі держав Центральної та Східної Європи, які останнім часом вступили до СОТ, з набуттям членства у СОТ Україна матиме такі економічні переваги:

поліпшення умов доступу українських виробників та експортерів на основні міжнародні ринки;

збільшення іноземних інвестицій в економіку держави;

лібералізація режиму торгівлі між Україною та ЄС, започатку-вання переговорного процесу з укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС;

зменшення тарифних і нетарифних обмежень на експорт до ЄС українських товарів - металургійної, текстильної та швейної продукції;

отримання можливості захисту національного товаровиробника в антидемпінгових, спеціальних розслідуваннях у рамках процедури розгляду торговельних спорів СОТ;

запобігання торговельно-економічній ізоляції України від держав Центральної та Західної Європи, а також від держав Східної Європи та Балтії;

створення ефективної системи захисту національного товаровиробника від недобросовісного імпорту.

2. Мета і завдання Програми

Метою цієї Програми є створення та реалізація умов для завершення відповідних переговорів та вступу України до СОТ.

Для досягнення зазначеної мети Програма передбачає вирішення таких завдань:

забезпечення координації заходів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, пов'язаних із завершенням процесу набуття Україною членства у СОТ, що полягає, передусім, у досягненні спільної узгодженої позиції щодо тарифної політики, лібералізації доступу іноземних підприємств до ринку послуг України, поступової трансформації державної підтримки сільського господарства відповідно до норм СОТ;

проведення комплексного аналізу законодавства та законопроектів на відповідність нормам і вимогам угод СОТ та гармонізація законодавства з вимогами системи угод СОТ;

підготовка прогнозу наслідків вступу України до СОТ, розроблення і реалізація заходів щодо підвищення конкурентоспроможності галузей економіки, які можуть зазнати негативного впливу у зв'язку зі вступом України до СОТ.

3. Законодавче забезпечення вступу України до СОТ

Однією з основних складових процесу вступу України до СОТ є гармонізація національного законодавства з нормами та вимогами угод СОТ.

Законодавче забезпечення цього процесу передбачає невідкладне прийняття законів України, спрямованих на приведення національного торговельного законодавства у відповідність із нормами та вимогами угод СОТ і виконання обов'язків, узятих на себе Українською Стороною перед державами - членами Робочої групи, зокрема: Податкового кодексу України;

закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо збільшення розміру іноземних інвестицій, який допускається у статутному фонді телерадіоорганізацій України;

закону про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" щодо усунення кількісних обмежень на імпорт продукції тваринництва;

закону про внесення змін до Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" щодо приведення національного законодавства у відповідність із міжнародними вимогами та стандартами, директивами ЄС у сфері регулювання якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини.

Проекти цих законів підготовлено з урахуванням основних вимог угод Уругвайського раунду багатосторонніх переговорів - Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року, Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, Угоди про пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи, Угоди про застосування статті VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року, Угоди про застосування санітарних та фітосанітарних заходів, Угоди про сільське господарство, Генеральної угоди про торгівлю послугами. Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади мають уживати заходів до прискорення прийняття цих законів.

Кабінету Міністрів України необхідно також забезпечити усунення невідповідності інших актів законодавства нормам та вимогам угод СОТ, для чого:

а) вирішити питання щодо скасування вимоги про необхідність шестимісячної перерви після закінчення чотирирічного періоду постійного перебування іноземців в Україні для поновлення їх професійної діяльності;

Строк - I квартал 2002 року

б) розробити та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України такі законопроекти:

- про внесення змін до законів України щодо запровадження стосовно товарів, які імпортуються в Україну, порядку підтвердження відповідності згідно з вимогами Угоди про технічні бар'єри в торгівлі;

- про внесення змін до законів України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини", "Про захист населення від інфекційних хвороб", "Про пестициди і агрохімікати", "Про бджільництво", "Про карантин рослин", "Про рослинний світ", "Про насіння" щодо їх приведення у відповідність із міжнародними стандартами в санітарній та фітосанітарній сфері;

Строк - I квартал 2002 року

- про внесення змін до Закону України "Про інформаційні агентства" стосовно скасування обмежень для іноземних громадян та юридичних осіб іноземних держав щодо заснування інформаційних агентств, обмежень обсягу іноземних інвестицій у статутному фонді таких агентств;

- про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо надання іноземним банкам права відкриття філій на території України;

- про внесення змін до Закону України "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років" стосовно скасування вимоги щодо обов'язкового використання підприємствами - виробниками тютюнової продукції вирощеної і ферментованої в Україні тютюнової сировини;

Строк - II квартал 2002 року

- про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" щодо скасування пріоритету вітчизняних виробників при проведенні тендерів для оснащення об'єктів електроенергетики;

- про внесення змін до Закону України "Про адвокатуру" щодо скасування вимоги про належність до громадянства України для зайняття адвокатською діяльністю;

- про внесення змін до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" щодо визначення процедури ліцензування імпорту, передбачивши застосування механізмів автоматичного і неавтоматичного ліцензування, граничні строки розгляду заявок про видачу ліцензій, механізм інформування іноземних держав щодо процедури ліцензування;

Строк - III квартал 2002 року забезпечувати супроводження зазначених у цьому пункті законопроектів під час опрацювання у парламенті;

Постійно, до прийняття відповідних законів

в) забезпечити супроводження під час опрацювання у парламенті проекту закону про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність" щодо скасування вимоги про належність до громадянства України для зайняття аудиторською діяльністю.

Постійно, до прийняття відповідного закону Міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади має бути здійснено комплексний аналіз законодавства у сферах, що регулюються угодами СОТ, підготовку таблиць відповідності законодавства України нормам та вимогам угод СОТ:

у сфері захисту прав інтелектуальної власності - Міністерством освіти і науки України, Міністерством юстиції України;

Строк - I квартал 2002 року у митній сфері - Державною митною службою України, Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України, Державним комітетом стандартизації, метрології та сертифікації України;

у сфері нетарифного регулювання - Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерством аграрної політики України, Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством промислової політики України, Міністерством фінансів України, Державною митною службою України, Міністерством юстиції України, Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерством закордонних справ України за участю Національного банку України;

в інвестиційній сфері - Міністерством промислової політики України, Міністерством юстиції України, Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України, Антимонопольним комітетом України, Міністерством палива та енергетики України, Міністерством транспорту України, Міністерством аграрної політики України;

у сфері сільського господарства - Міністерством аграрної політики України, Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України, Державним комітетом стандартизації, метрології та сертифікації України;

Строк - II квартал 2002 року у податковій сфері - Міністерством фінансів України, Державною податковою адміністрацією України;

у сфері санітарних та фітосанітарних заходів - Міністерством аграрної політики України, Міністерством охорони здоров'я України, Державним комітетом стандартизації, метрології та сертифікації України;

у сфері торгівлі послугами - Міністерством фінансів України, Державним комітетом інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Міністерством транспорту України, Державним комітетом зв'язку та інформатизації України, Міністерством охорони здоров'я України за участю Національного банку України;

у сфері технічних бар'єрів торгівлі - Державним комітетом стандартизації, метрології та сертифікації України, Міністерством аграрної політики України, Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством промислової політики України, Міністерством транспорту України.

Строк - III квартал 2002 року

На базі підготовлених порівняльних таблиць відповідності законодавства України нормам та вимогам угод СОТ Кабінетом Міністрів України має бути забезпечено підготовку проектів та прийняття в установленому порядку відповідних нормативно-правових актів, внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроектів щодо остаточного усунення невідповідності законів України нормам та вимогам СОТ:

- у сфері захисту прав інтелектуальної власності;

Строк - II квартал 2002 року

- у митній сфері,

- у сфері нетарифного регулювання,

- в інвестиційній сфері,

- у сфері сільського господарства;

Строк - III квартал 2002 року

- у податковій сфері,

- у сфері санітарних та фітосанітарних заходів,

- у сфері торгівлі послугами,

- у сфері технічних бар'єрів торгівлі.

Строк - IV квартал 2002 року

Іншим напрямом діяльності щодо гармонізації законодавства з нормами та вимогами СОТ є здійснення низки заходів, спрямованих на вдосконалення механізму реалізації відповідних нормативно-правових актів. У цьому напрямі Кабінетом Міністрів України має бути забезпечено здійснення заходів:

у сфері технічного регулювання торгівлі:

щодо включення до проекту Плану державної стандартизації на 2002 рік завдань із розроблення проектів не менш як 500 стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами;

Строк - I квартал 2002 року щодо затвердження технічних регламентів з підтвердження відповідності на основі директив Нового підходу ЄС:

- Про електромагнітну сумісність;

- Про безпеку низьконапружного обладнання;

- Про безпеку іграшок;

- Про модулі оцінки відповідності, що використовуються в технічних директивах з гармонізації, та правила нанесення і використання маркування відповідності;

- Про безпеку простих посудин високого тиску;

- Про безпеку ліфтів;

- Про неавтоматичні зважувальні прилади;

- Про безпеку газових приладів;

- Про безпеку водогрійних котлів;

- Про безпеку холодильних пристроїв;

- Про безпеку обладнання, що працює під тиском;

Строк - I півріччя 2002 року щодо розроблення п'яти технічних регламентів з підтвердження відповідності;

Строк - I півріччя 2002 року щодо затвердження п'яти технічних регламентів з підтвердження відповідності та розроблення шести технічних регламентів з підтвердження відповідності;

Строк - II півріччя 2002 року у сфері захисту прав інтелектуальної власності:

щодо встановлення мінімальних ставок авторської винагороди постановникам за публічне виконання створених для сценічного показу творів, режисерам-постановникам за публічну демонстрацію аудіовізуального твору, а також винагороди виробникам і виконавцям фонограм і відеограм за використання об'єктів суміжних прав;

Строк - лютий 2002 року у сфері санітарії та фітосанітарії:

щодо внесення змін до переліку харчових добавок, дозволених для використання у харчових продуктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 1999 року № 12, з метою приведення його у відповідність із міжнародними вимогами та стандартами, директивами ЄС у сфері регулювання якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини.

Строк - травень 2002 року

У рамках Робочої групи має бути протягом IV кварталу 2002 року узгоджено обсяг зобов'язань, виконання яких передбачатиметься проектом Протоколу про вступ до СОТ і які становитимуть невід'ємну частину Протоколу.

Для відслідковування невідповідностей законодавства України нормам та вимогам угод СОТ і запобігання виникненню нових невідповідностей є доцільним проведення постійного аналізу законодавства, що прийматиметься. Такий постійний моніторинг відповідності законодавства України нормам та вимогам угод СОТ потрібно здійснювати і після вступу України до СОТ.

Виконання завдань цього розділу Програми надасть змогу усунути невідповідність національного законодавства нормам та вимогам угод СОТ, завершити підготовку Протоколу про вступ України до СОТ у частині обсягів зобов'язань з гармонізації законодавства.

4. Забезпечення збалансованого доступу до ринку товарів

Основним питанням завершення переговорів з доступу до ринку товарів є узгодження тарифних знижок з державами - членами Робочої групи. 24 із 42 держав - членів Робочої групи подали свої запити стосовно зниження тарифів більш як на 5 тисяч товарних позицій. На цей час у ході переговорів досягнуто згоди стосовно 80 відсотків зазначеної кількості товарних позицій.

У червні 2001 року членам Робочої групи Україною було подано інформацію про результати переговорів за станом на 1 червня 2001 року. В наступному планується подання Україною членам СОТ оновленої консолідованої тарифної пропозиції, яка ґрунтуватиметься на первісній пропозиції та результатах переговорів на момент подачі пропозиції.

Тарифні поступки на продукцію, в якій заінтересовані держави - члени СОТ, надаються згідно з Концепцією трансформації митного тарифу України на 1996-2005 роки відповідно до системи ГАТТ/СОТ, затвердженою Указом Президента України від 6 квітня 1996 року № 255. На сьогодні близько 80 відсотків ставок ввізного мита не перевищують граничних рівнів, визначених Концепцією, з них близько 64 відсотків є меншими за граничні рівні, а близько 15,5 відсотка відповідають їм.

З метою прискорення переговорного процесу про доступ імпортних товарів до національного ринку Україна заявила про приєднання до шістнадцяти з дев'ятнадцяти запропонованих США, Канадою, ЄС, Японією секторальних угод та ініціатив щодо промислової продукції.

Планується приєднання України до секторальних угод та ініціатив стосовно:

хімічної гармонізації, сталі, іграшок, деревини, текстилю та одягу, кольорових металів, фармацевтичних препаратів, інформаційних технологій - у 2004 році;

паперу, сільськогосподарської техніки, меблів - у 2005 році;

наукового обладнання, будівельної техніки, медичного обладнання - у 2006 році;

цивільної авіації - у 2010 році.

Також планується приєднання України до секторальної угоди стосовно дистильованих спиртів (через 3 роки після вступу до СОТ), пива, насіння олійних, риби.

Для завершення двосторонніх переговорів з доступу до ринку товарів з державами - членами Робочої групи Кабінету Міністрів України необхідно забезпечити:

затвердження протягом 2002 року плану заходів з підготовки та проведення чергового раунду переговорів за підсумками кожного раунду двосторонніх переговорів з доступу до ринків товарів та послуг України з державами - членами Робочої групи;

внесення за підсумками двосторонніх переговорів з доступу до ринку товарів з державами - членами Робочої групи в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України проекту закону про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" та забезпечення його супроводження під час опрацювання у парламенті.

Виконання завдань, передбачених цим розділом Програми, дозволить завершити двосторонні переговори і підписати двосторонні протоколи з доступу до ринку товарів з державами - членами Робочої групи.

5. Забезпечення збалансованого доступу до ринку послуг

Переговори про гарантований доступ держав - членів СОТ до ринку послуг України ведуться відповідно до графіка зобов'язань з лібералізації в секторі послуг і переліку вилучень із режиму найбільшого сприяння. Проект такого графіка містить зобов'язання за 139 підсекторами (з 155 можливих).

На цей час узгоджено зобов'язання з лібералізації в таких секторах ринку послуг, як юридичні, комп' ютерні, дослідницькі послуги, послуги з ренти та лізингу, будівельні, дистриб'юторські, освітні послуги, послуги з охорони довкілля, туристичні послуги та послуги, пов'язані з організацією відпочинку, культури та спорту. Законодавче регулювання діяльності у цих секторах послуг забезпечує надходження інвестицій та надання послуг іноземними постачальниками на території України.

Секторами ринку послуг, які потребують узгодження, є страхування, банківські, телекомунікаційні, поштові, транспортні та медичні послуги.

У процесі двосторонніх переговорів з доступу до ринку послуг із державами - членами Робочої групи має бути узгоджено умови лібералізації доступу іноземних постачальників послуг до національного ринку, зокрема до ринку фінансових послуг, послуг зв'язку та телеко-мунікацій, транспортних послуг, послуг з переміщення фізичних осіб.

З цією метою Кабінету Міністрів України необхідно забезпечити:

сформування протягом IV кварталу 2002 року остаточної редакції зобов'язань України з доступу до ринку послуг України;

поступову лібералізацію доступу до ринку послуг з урахуванням зобов'язань України із вступу до СОТ.

Виконання заходів, передбачених цим розділом Програми, дозволить підписати двосторонні протоколи з доступу до ринку послуг з державами - членами Робочої групи; забезпечення зваженого підходу до лібералізації доступу до ринку послуг створить умови для збільшення обсягу надходження іноземних інвестицій у 2,5-3 рази.

6. Трансформація державної підтримки сільського господарства

Згідно з Угодою про сільське господарство внутрішня підтримка, що надається виробникам сільськогосподарської продукції, повинна регламентуватися правилами СОТ.

З урахуванням вимог СОТ трансформація державної підтримки сільського господарства має забезпечувати поступове її зменшення шляхом узяття зобов'язань із зменшення внутрішньої підтримки, яка не справляє належного впливу на торгівлю чи на виробництво, особливо внаслідок надання цінової підтримки виробникам.

Протягом періоду вступу до СОТ в Україні істотно зменшилося використання коштів державного бюджету на цінову підтримку виробників сільськогосподарської продукції, а з початку 2000 року припинено забезпечення сільськогосподарських підприємств матеріально-технічними ресурсами.

У новому раунді переговорів СОТ, започаткованому конференцією міністрів СОТ у м. Доха (Держава Катар, 9-13 листопада 2001 року), передбачається, що переговори про торгівлю сільськогосподарською продукцією мають бути спрямовані на лібералізацію доступу до ринків, скорочення з метою поетапного скасування всіх форм експортних субсидій та істотне скорочення державної підтримки.

Завершення процесу набуття Україною членства в СОТ залежить від остаточного погодження рівня державної підтримки сільського господарства, формування позиції щодо зобов'язань із скорочення підтримки, а також додержання принципу, за яким сукупний рівень заходів підтримки, що в майбутньому підлягатимуть зобов'язанням щодо їх скорочення, не може бути збільшений. Виконання прийнятих зобов'язань має забезпечуватися шляхом створення ринково орієнтованої системи торгівлі сільськогосподарською продукцією.

Для України як традиційного експортера сільськогосподарської продукції особливе значення мають переговори з питань скасування експортних субсидій і державної підтримки в сільськогосподарському секторі.

Згідно з вимогами СОТ надання державної підтримки не повинно негативно впливати на конкуренцію у торгівлі.

Міністерству аграрної політики України необхідно остаточно погодити рівень загального сукупного виміру внутрішньої підтримки сільського господарства та сформувати зобов'язання щодо його скорочення.

Кабінетом Міністрів України має бути забезпечено здійснення протягом другого кварталу 2002 року аналізу відповідності системи підтримки сільського господарства нормам і вимогам СОТ та в разі потреби розроблення і реалізацію відповідних пропозицій щодо гармонізації такої системи.

Виконання завдань цього розділу Програми дозволить завершити двосторонні переговори з державами - членами Робочої групи щодо трансформації державної підтримки сільського господарства.

7. Залучення та реалізація міжнародної технічної допомоги для вступу України до СОТ

Процес вступу України до СОТ потребує залучення вітчизняних та іноземних експертів до визначення економічно обґрунтованої позиції на переговорах, здійснення аналізу та розроблення пропозицій щодо гармонізації національного законодавства.

Для запобігання залученню та реалізації проектів міжнародної технічної допомоги у сфері торговельно-економічних відносин, що не відповідають потребам України, не спрямовані на досягнення реальних конкретних результатів або дублюють діяльність інших проектів, Кабінет Міністрів України повинен здійснювати заходи з удосконалення механізму координації міжнародної технічної допомоги, що надається Україні для сприяння вступу до СОТ. Протягом 2002 року така міжнародна технічна допомога має в установленому порядку спрямовуватися на:

забезпечення експертно-аналітичної підтримки процесу вступу України до СОТ;

інформаційну підтримку вступу України до СОТ; організаційну підтримку вступу України до СОТ; підготовку фахівців з питань приєднання та функціонування СОТ.

8. Фінансування програми

Фінансування Програми здійснюється в межах коштів Державного бюджету України, передбачених на утримання відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Для забезпечення експертно-аналітичної та організаційної підтримки процесу набуття Україною членства в СОТ планується також залучення в установленому порядку міжнародної технічної допомоги".

Кабінет Міністрів України розпорядженням від 16 травня 2002 р. № 248-р затвердив "Заходи щодо інформаційного забезпечення процесу вступу України до Світової організації торгівлі". Наведемо їх.

ЗАХОДИ щодо інформаційного забезпечення процесу вступу України до Світової організації торгівлі

№ пп

Назва заходу

Засоби масової інформації

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1

2

3

4

5

1.

Створення веб-сто-рінки Міжвідомчої комісії з питань вступу України до СОТ

мережа Інтернет, веб-сторінка Міжвідомчої комісії з питань вступу України до СОТ

Мінекономіки
МЗС

травень 2002 року

 

Підготовка інформаційних повідомлень для веб-сторінки Міжвідомчої комісії з питань вступу України до СОТ, зокрема, розміщення текстів багатосторонніх угод СОТ та інформації про виконання Програми заходів щодо завершення процесу вступу України до СОТ (за рахунок залучення технічної допомоги)

- " -

Мінекономіки
МЗС
Мінагрополітики МОН
Мінпромполітики Мінтранс Мінфін Мін'юст
Антимонопольний комітет Держмитслужба Державна податкова адміністрація
Фонд державного майна Держстандарт Держкомзв'язку Держкомстат
Національний банк (за згодою)

постійно

 

Програмно-технічне супроводження веб-сторінки Міжвідомчої комісії з питань вступу України до СОТ (за рахунок залучення технічної допомоги)

мережа Інтернет, веб-сторінка Міжвідомчої комісії з питань вступу України до СОТ

Мінекономіки

- " -

 

Підготовка інших інформаційних повідомлень про основні заходи та події в рамках вступу України
до СОТ

- " -

Мінекономіки
Прес-служба Кабінету Міністрів України

- " -

1

2

3

4

5

2.

Відкриття рубрики "Україна та СОТ" на веб-сторінках центральних органів виконавчої влади

веб-сторінки центральних органів виконавчої влади

Мінекономіки
МЗС
Мінагрополітики МОН
Мінпромполітики Мінтранс Мінфін Мін'юст
Антимонопольний комітет Держмитслужба Державна податкова адміністрація
Фонд державного майна Держстандарт Держкомзв' язку Держкомстат
Національний банк (за згодою)

постійно

3.

Розміщення на веб-сторінках центральних органів виконавчої влади:

- " -

- " -

- " -

 

інформації щодо громадських заходів у рамках вступу України до СОТ, повідомлення щодо їх проведення

- " -

- " -

- " -

 

виступів керівників органів виконавчої влади під час проведення громадських заходів з питань вступу України до СОТ (матеріалів прес-конференцій, інтерв'ю, коментарів, заяв, доповідей тощо)

- " -

- " -

- " -

 

нормативно-правових актів з питань вступу України до СОТ, у тому числі підготовлених з метою гармонізації законодавства України з правилами угод СОТ

- " -

- " -

- " -

1

2

3

4

5

 

аналітичних матеріалів щодо наслідків вступу України до СОТ для окремих секторів промисловості та сфери послуг

веб-сторінки центральних органів виконавчої влади

Мінекономіки
МЗС
Мінагрополітики
МОН
Мінпромполітики Мінтранс Мінфін Мін' юст
Антимонопольний комітет Держмитслужба Державна податкова адміністрація
Фонд державного майна Держстандарт Держкомзв'язку Держкомстат
Національний банк (за згодою)

постійно

4.

Проведення публічних заходів (форумів, семінарів, виставок, конференцій, презентацій тощо) з питань вступу України до СОТ у регіонах

регіональні засоби масової інформації

Мінекономіки
МЗС
облдержадміністрації

щокварталу

5.

Забезпечення участі керівників центральних органів виконавчої влади в теле- та радіопередачах з питання переговорного процесу з вступу України до СОТ та переваг, які отримає національна економіка від членства України в цій організації

радіо, телебачення

Мінекономіки Держкомінформ
МЗС
Мінагрополітики
МОН
Мінпромполітики Мінтранс Мінфін Мін' юст
Антимонопольний комітет Держмитслужба Державна податкова адміністрація
Фонд державного майна Держстандарт Держкомзв'язку Держкомстат
Національний банк (за згодою)

за погодженням з відповідними засобами масової інформації

6.

Організація проведення прес-конференцій, інтерв'ю, зустрічей з представниками засобів масової інформації за результатами двосторонніх переговорів та засідань Робочої групи з питань вступу України до СОТ

радіо, телебачення, преса, мережа Інтер-нет

Мінекономіки Держкомінформ
МЗС
Мінагрополітики
МОН
Мінпромполітики Мінтранс Мінфін Мін'юст
Антимонопольний комітет Держмитслужба Державна податкова адміністрація
Фонд державного майна Держстандарт Держкомзв' язку Держкомстат
Національний банк (за згодою)

за погодженням з відповідними засобами масової інформації

7.

Запровадження регулярних публікацій в газетах про заходи, які здійснюють органи виконавчої влади в рамках вступу України до СОТ,

друковані засоби масової інформації

- " -

- " -

 

та переваги, які отримають українські виробники від членства України в СОТ, зокрема:

 

 

 

 

 

 

"Промисловість України та очікувані наслідки членства у СОТ"

- " -

Мінпромполітики Мінекономіки

- " -

"Вступ України до СОТ як фактор збільшення іноземних інвестицій в Україну"

- " -

Мінекономіки
МЗС

- " -

" Вступ до СОТ та сільське господарство України"

- " -

Мінагрополітики

- " -

" Вступ до СОТ як складова інтеграції України до Європейського Союзу"

- " -

МЗС
Мінекономіки

- " -

" Засоби захисту внутрішнього ринку України відповідно до угод СОТ"

- " -

Мінекономіки

- " -

1

2

3

4

5

8.

Опрацювання питання про запровадження у вищих навчальних закладах спеціальних освітніх програм щодо розвитку торговельної політики та функціонування СОТ, у тому числі в рамках програм перепідготовки кадрів

визначає виконавець

МОН
МЗС
Мінекономіки Головдержслужба

постійно

9.

Розроблення та видання навчальних та методичних посібників з питань, що є предметом регулювання угод СОТ (за рахунок залучення технічної допомоги)

- " -

Мінекономіки

- " -

10.

Сворення довідково-інформаційного центру (reference center) СОТ в Україні (за рахунок залучення технічної допомоги)

- " -

- " -

друге
півріччя 2002 року

Цілком ймовірно, що і після публікації цього навчального посібника з'являтимуться нові нормативні акти щодо вступу України до Світової організації торгівлі. Рекомендуємо читачеві слідкувати за подальшим розвитком вітчизняної нормативної бази у цій сфері, використовуючи "Офіційний вісник України" та інші джерела. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування