Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Міжнародна торгівля - Дахно І.І.
Міжнародна торгівля - Дахно І.І.
<< Содержание < Предыдущая

Тести з дисципліни "міжнародна торгівля"

1. Прихильником меркантилізму був:

а) А. Сміт;

б) Д. Рікардо;

в) Д. Х'юм;

г) Т. Ман.

2. Меркантилізм як напрям економічної теорії зійшов зі сцени:

а) у середині XVI ст.;

б) на початку XVII ст.;

в) наприкінці XVII ст.;

г) наприкінці XVIII ст.

3. Зазначте автора праці "Дослідження про природу і чинники багатства народів":

а) Д. Рікардо;

б) А. Сміт;

в) Ф. Кєне;

г) Ш. Фур'є.

4. Теорії про абсолютні та порівняльні переваги у міжнародній торгівлі розробили:

а) А. Сміт і Д. Рікардо;

б) Р. Оден і Д. Дефо;

в) Дж. Ло і Ш. Фур'є;

г) А. Пуерго і Л. Фейєрбах.

5. Е. Хекшер і Б. Олін були економістами:

а) німецькими;

б) французькими;

в) шведськими;

г) італійськими.

6. "Парадокс Леонтьєва" було опубліковано:

а) у 1924 р.;

б) 1934 р.;

в) 1944 р.;

г) 1954 р.

7. Теорію конкурентних переваг розробив:

а) М. Портер;

б) Т. Рибчинський;

в) Р. Вернон;

г) Е. Хекшер.

8. Зазначте неіснуючий вид спеціалізації:

а) предметна;

б) загальна;

в) подетальна;

г) технологічна.

9. Організація економічного співробітництва і розвитку охоплює такі країни:

а) промислово розвинені;

б) економічно відсталі;

в) аграрні;

г) країни, що розвиваються.

10. До міжнародних класифікацій товарів не належить:

а) Гармонізована система опису і кодування товарів;

б) Стандартна міжнародна торговельна класифікація;

в) Класифікатор товарів за широкими економічними категоріями;

г) Міжнародний універсальний класифікатор товарів.

11. До опублікованих цін не належать:

а) довідкові;

б) ціни аукціонів;

в) ціни пропозицій великих фірм;

г) розраховані.

12. Товарні біржі - це:

а) епізодичні роздрібні ринки однорідних товарів;

б) постійні роздрібні ринки однорідних товарів;

в) постійно діючі оптові ринки однорідних товарів;

г) постійні оптові ринки різних товарів.

13. Угоди на біржах укладають:

а) дилери;

б) дистриб'ютори;

в) брокери;

г) ліцитатори.

14. Строкові реальні угоди називаються:

а) спотовими;

б) форвардними;

в) варантними;

г) контингентними.

15. Ф'ючерси - це:

а) строкові угоди спекулятивного характеру;

б) спотові угоди з реальним товаром;

в) форвардні угоди з реальним товаром;

г) угоди у сфері інтелектуальної власності.

16. Аукціони спеціалізуються на реалізації:

а) масових сировинних товарів;

б) реальних товарів з чіткими індивідуальними властивостями;

в) нереальних товарів з довільними індивідуальними властивостями;

г) послуг.

17. Міжнародні торги не бувають:

а) відкритими;

б) закритими (тендерними);

в) відкритими з попередньою кваліфікацією;

г) закритими з подальшою кваліфікацією.

18. Квотами не є:

а) вартісні обмеження, що запроваджуються на імпорт товару;

б) обмеження на фізичний обсяг експортованого товару;

в) вартісні обмеження, що запроваджуються на експорт товару;

г) кількісні обмеження на виготовлену у країні продукцію.

19. До міжнародних зустрічних угод не належать такі угоди:

а) бартерні;

б) спотові;

в) торговельні компенсаційні;

г) промислові компенсаційні.

20. Зазначте неіснуючий вид оферти:

а) тверда;

б) вільна;

в) акцептована;

г) диспозитивна.

21. Правила тлумачення міжнародних комерційних термінів вперше були опубліковані:

а) Міжнародною торговельною палатою;

б) Лігою Націй;

в) Організацією Об'єднаних Націй;

г) Світовою організацією торгівлі.

22. Онкольні ціни належать до цін:

а) твердих;

б) з наступною фіксацією;

в) змінних;

г) рухливих.

23. Зазначте неіснуючий спосіб платежу:

а) готівкою;

б) авансовий;

в) вексель;

г) акредитив.

24. Зазначте форму розрахунків, що не існує у міжнародній торгівлі:

а) інкасо;

б) акредитив;

в) банківський переказ;

г) тратта.

25. До оренди не належить:

а) рентинг;

б) франчайзинг;

в) хайринг;

г) лізинг.

26. У рекламному процесі не беруть участь:

а) недієздатні споживачі;

б) рекламні агентства;

в) засоби реклами;

г) рекламодавці.

27. Об'єктом морського транспортного страхування не є:

а) вантаж;

б) транспортний засіб;

в) фрахт;

г) страховий сертифікат.

28. До комерційних форм міжнародного технологічного обміну не належить:

а) інжиніринг;

б) ліцензійне використання об'єктів промислової власності;

в) експорт комплектного обладнання;

г) трудова міграція фахівців.

29. Технологія у світовій економіці не може передаватися за допомогою:

а) винаходів;

б) товарних знаків;

в) корисних моделей;

г) промислових зразків.

30. Ролкери призначені для перевезення вантажів:

а) навалочних і насипних;

б) ліхтерних;

в) лісових;

г) з горизонтальним способом навантаження.

31. Балкери призначені для перевезення вантажів:

а) навалочних і насипних;

б) ліхтерних;

в) лісових;

г) з горизонтальним способом навантаження.

32. Сталійний час - це строк:

а) для виконання вантажно-розвантажувальних робіт;

б) подолання дистанції між портами одного моря незаванта-женим судном;

в) подолання дистанції між портами різних морів завантаженим судном;

г) виконання ремонту морського судна.

33. В авіаперевезеннях пасажирів тарифи зростають у такій послідовності:

а) економічний клас, бізнес-клас, перший клас;

б) перший клас, бізнес-клас, економічний клас;

в) бізнес-клас, економічний клас, перший клас;

г) перший клас, економічний клас, бізнес-клас.

34. До нерегулярних перевезень не належать такі рейси:

а) додаткові;

б) спеціальні;

в) чартерні;

г) лінійні.

35. Товарною формою туристичного продукту є:

а) туристична путівка;

б) ваучер;

в) тур;

г) маршрут.

36. Зіркова система класифікації готелів базується на такій національній класифікації:

а) французькій;

б) італійській;

в) німецькій;

г) японській.

37. Всесвітня туристична організація є організацією:

а) міжурядовою;

б) міжнародною неурядовою комерційною;

в) неурядовою міжнародною некомерційною;

г) міжнародною неурядовою політичною.

38. У діяльності Світової організації торгівлі застосовується система голосування:

а) зваженого;

б) "одна країна - один голос";

в) комбінована;

г) жодна із зазначених.

39. Найвищим органом Світової організації торгівлі є:

а) Міністерська конференція;

б) Генеральна рада;

в) Рада з торгівлі товарами;

г) Рада з торгівлі послугами.

40. Під час прийняття рішень Світова організація торгівлі не застосовує такий спосіб голосування:

а) консенсус;

б) більшість;

в) спеціальний;

г) блоковий.

41. У Світовій організації торгівлі органом з урегулювання спорів є:

а) Генеральна рада;

б) Рада з торгівлі товарами;

в) Рада з торгівлі послугами;

г) Рада з Угоди ТРІПС.

42. Чотири основні правила ГАТТ такі:

а) захист національної промисловості лише за допомогою тарифів; тарифи мають знижуватися та забороняється їх подальше підвищення; торгівля має здійснюватися за режимом нації найбільшого сприяння; національний режим - іноземцям;

б) можливість застосування ембарго; ненадання іноземцям національного режиму; торгівля має здійснюватися за режимом нації найбільшого сприяння; тарифи мають скорочуватися або зростати;

в) тарифи забороняється скорочувати, але не забороняється їх підвищувати; національний режим надається вибірково; національну промисловість можна захищати лише нета-рифними методами; міжнародна торгівля здійснюється за режимом нації найбільшого сприяння;

г) національну промисловість можна захищати лише за допомогою тарифів; тарифи можуть зростати; режим нації найбільшого сприяння застосовується лише до країн, що розвиваються; національний режим до іноземців не застосовується.

43. Уругвайський раунд переговорів ГАТТ поклав тягар доказів про точність декларованої вартості імпортованих товарів на таких осіб:

а) імпортерів;

б) експортерів;

в) митників;

г) імпортерів та експортерів одночасно.

44. Згідно з Угодою про митну оцінку у рамках ГАТТ митним органам заборонено визначати митну вартість імпортованого товару за допомогою:

а) контрактової вартості ідентичних товарів;

б) контрактової вартості схожих товарів;

в) дедуктивної вартості імпортованих товарів;

г) індуктивної вартості довільно вибраних товарів.

45. Довідвантажувальну інспекцію у рамках ГАТТ застосовують переважно:

а) економічно розвинені країни;

б) країни, що розвиваються;

в) усі країни світу;

г) країни перехідної економіки.

46. Компанії, що виконують довідвантажувальну інспекцію у рамках ГАТТ, сертифікують:

а) лише якість товарів;

б) лише кількість товарів;

в) якість, але не кількість товарів;

г) якість, кількість, ціни експортованих товарів.

47. Діяльність компаній, що здійснюють довідвантажувальну інспекцію у рамках ГАТТ, не спрямована на усунення:

а) лише втрат митних платежів від заниження вартості імпортованих товарів;

б) лише втрат у надходженнях іноземної валюти від завищення вартості імпортованих товарів;

в) втрат як митних платежів, так і іноземної валюти від заниження та завищення вартості імпортованих товарів;

г) технічних бар'єрів у міжнародній торгівлі.

48. В Угоді про технічні бар'єри в торгівлі, укладеній у рамках ГАТТ, відповідні терміни вживаються у таких випадках:

а) термін "технічні правила", якщо їх дотримання добровільне;

б) термін "стандарти", коли їх дотримання обов'язкове;

в) термін "технічні правила", якщо їх дотримання обов'язкове, термін "стандарти" - добровільне;

г) терміни "технічні правила" і "стандарти" взагалі відсутні.

49. Угодою про технічні бар'єри в торгівлі у рамках ГАТТ заборонено, щоб технічні правила застосовувалися на принципах:

а) нації найбільшого сприяння;

б) національного режиму;

в) науковості;

г) дискримінації.

50. Згідно з Угодою про застосування санітарних та фітосанітар-них заходів у рамках ГАТТ дозволяється використовувати стандарти:

а) лише за режимом нації найбільшого сприяння;

б) вибірково;

в) якщо вони не відхиляються від міжнародно визнаних стандартів;

г) якщо вони забезпечують слабкішу охорону порівняно з міжнародними стандартами.

51. Угодою про застосування санітарних та фітосанітарних заходів у рамках ГАТТ дозволено вживати їх:

а) будь-коли на тимчасовій основі;

б) на тимчасовій основі як запобіжний крок у разі виникнення ризику поширення хвороб;

в) без урахування потреби у мінімізації негативного впливу на міжнародну торгівлю;

г) без урахування альтернативних підходів до обмеження ризиків.

52. Угодою про технічні бар'єри в торгівлі та Угодою про застосування санітарних і фітосанітарних заходів передбачено створення "довідкових точок":

а) у кожній країні;

б) лише у країнах, що розвиваються;

в) лише у розвинених країнах;

г) лише у країнах перехідної економіки.

53. Угодою про процедури імпортного ліцензування у рамках ГАТТ передбачено таку максимальну кількість робочих днів для видачі автоматичних ліцензій:

а) 10;

б) 20;

в) 30;

г) 40.

54. Згідно з Угодою про процедури імпортного ліцензування у рамках ГАТТ, у разі одночасного розгляду заяв на видачу ліцензій неавтоматичні ліцензії повинні видаватися протягом такої кількості днів:

а) 20;

б) 40;

в) 60;

г) 80.

 

55.Правила ГАТТ не дозволяють країнам звільняти експортовані товари:

а) від мита та інших непрямих податків, накладених на складові, що використані і спожиті у виробничому процесі;

б) від непрямих податків на експортований продукт;

в) від непрямих податків на виробництво та дистриб'юцію експортованого продукту;

г) від прямих податків (наприклад, податку на прибутки).

56. Правила ГАТТ дозволяють запроваджувати експортні обмеження або забороняти експорт:

а) усіх товарів з метою уникнення конкуренції серед експортерів;

б) сировини з метою стимулювання розвитку національної обробної промисловості;

в) продовольства та інших життєво важливих товарів, якщо це спрямовано на недопущення їх критичного дефіциту;

г) будь-яких товарів.

57. Угодою про субсидії та врівноважені заходи у рамках ГАТТ дозволено такі види субсидій:

а) експортні;

б) субсидії, що надають перевагу у використанні товарів національної промисловості над іноземними;

в) імпортні;

г) субсидії, які держави надають відсталим регіонам, а не конкретним підприємствам цих регіонів.

58. В Угоді про субсидії та врівноважені заходи у рамках ГАТТ зазначається, що субсидії можуть бути:

а) лише забороненими;

б) лише дозволеними;

в) забороненими, але оскаржуваними;

г) дозволеними, але оскаржуваними, дозволеними неоскаржу-ваними і забороненими.

59. У рамках ГАТТ охоронні заходи, що обмежують імпорт за надзвичайних ситуацій, можна запропонувати:

а) тимчасово;

б) на невизначений термін;

в) у тому разі, коли окремі національні виробники не можуть конкурувати з імпортними товарами;

г) у ситуації, коли імпортовані товари завдають незначної шкоди національній промисловості.

60. Максимальна тривалість дії охоронних заходів, які обмежують імпорт за надзвичайних ситуацій для групи країн, що розвиваються, встановлена у рамках ГАТТ протягом:

а) 4 років;

б) 8 років;

в) 10 років;

г) 12 років.

61. У рамках ГАТТ охоронні заходи, що обмежують імпорт за надзвичайних ситуацій, не включають:

а) підвищення тарифів;

б) встановлення кількісних обмежень;

в) ліцензування імпорту;

г) ліцензування експорту.

62. ГАТТ передбачено, що врівноважене та антидемпінгове мита не запроваджуються у такому разі:

а) є шкода, завдана національній економіці;

б) існує причинно-наслідковий зв'язок між демпінгованим імпортом і шкодою для національної промисловості;

в) субсидування експорту у кожній з причетних до демпінгу країн відбувається на рівні, яким можна знехтувати (менше 2 %);

г) про це подає клопотання національна промисловість.

63. Критеріями патентоспроможності винаходів згідно з ТРІПС не є:

а) новизна;

б) винахідницький крок;

в) промислова придатність;

г) функціональність.

64. Згідно з Угодою ТРІПС країни зобов'язані видавати патенти на такі об'єкти:

а) діагностичні, терапевтичні та хірургічні методи лікування людей і тварин;

б) сорти рослин і породи тварин;

в) переважно біологічні процеси вирощування рослин і тварин;

г) всі інші, крім зазначених.

65. Продукт, який є предметом патенту, треті особи можуть без дозволу відповідного патентовласника:

а) виготовляти;

б) продавати;

в) імпортувати;

г) використовувати у науковому експерименті.

66. Продукт, одержаний безпосередньо запатентованим способом, треті особи можуть без дозволу відповідного патенто-власника:

а) використовувати;

б) продавати;

в) імпортувати;

г) купувати.

67. Згідно з Угодою ТРІПС примусове ліцензування :

а) не дозволяється ніколи;

б) дозволяється без будь-яких умов;

в) дозволяється за чітко встановлених умов;

г) забороняється за чітко встановлених умов.

68. В Угоді ТРІПС не згадується:

а) про винаходи;

б) промислові зразки;

в) фірмові найменування;

г) секрети виробництва.

69. Заявник на одержання патенту на винахід:

а) не зобов'язаний розкривати будь-яку інформацію про свій винахід патентним органам;

б) зобов'язаний розкрити інформацію про свій винахід достатньо ясно і повно, щоб винахід міг відтворити фахівець промисловості відповідної галузі;

в) за своїм бажанням може частково розкрити інформацію про винахід;

г) зобов'язаний утримуватися від розкриття будь-якої інформації про свій винахід.

70. Зазначте твори, на які не поширюється авторське право:

а) літературні;

б) наукові;

в) художні;

г) промислові зразки.

71. До суміжних прав не належать права:

а) виконавців;

б) організацій радіо- і телемовлення;

в) організацій відео- та аудіозапису;

г) авторів художніх, наукових і літературних творів.

72. Основна ознака охороноспроможного товарного знака (знака обслуговування) - це:

а) привабливість;

б) відмінність;

в) простота;

г) новизна.

73. Угода ТРІПС не містить положення про:

а) виключні права власників товарного знака;

б) заборону запровадження спеціальних вимог для використання товарних знаків;

в) ліцензування, відступлення і скасування товарних знаків;

г) експертизу заявок на реєстрацію товарних знаків.

74. Угодою ТРІПС щодо промислового зразка передбачено такий критерій:

а) новизна (або оригінальність);

б) промислова придатність;

в) функціональність;

г) декоративність.

75. Угодою ТРІПС передбачено строк чинності патенту на винахід протягом такої кількості років від дати подання відповідної заявки:

а) 10;

б) 15;

в) 20;

г) 25.

76. Авторські права на фотографії Угодою ТРІПС визнаються протягом такої кількості років від дати їх виготовлення:

а) 10;

б) 25;

в) 40;

г) 50.

77. Права на топографії інтегральних мікросхем за Угодою ТРІПС визнаються протягом такої кількості років від дати їх реєстрації (або від дати першого застосування, якщо реєстрація не передбачається):

а) 10;

б) 15;

в) 20;

г) 25.

78. Угодою ТРІПС передбачено, що права організації мовлення охороняються протягом такої кількості років від кінця того календарного року, в якому відбулася передача:

а) 10;

б) 20;

в) 30;

г) 50.

79. Права на товарний знак визначаються Угодою ТРІПС упродовж такої кількості років від дати першої реєстрації та кожного її поновлення:

а) 7;

б) 15;

в) 20;

г) 25.

80. Для узгодження національного законодавства з положеннями Угоди ТРІПС найдовший період надавався:

а) економічно розвиненим країнам;

б) країнам перехідної економіки;

в) країнам, що розвиваються;

г) найвідсталішим країнам світу.

81. Серед вимог до державної торгівлі ГАТТ не містить положення:

а) про ведення бізнесу з комерційних міркувань;

б) про надання можливості підприємствам з інших країн конкурувати за участь у купівлі-продажу;

в) прозорість;

г) обсяги діяльності державних торговельних підприємств.

82. Угоду про державні замовлення вперше було укладено на такому раунді переговорів ГАТТ:

а) Токійському (VII);

б) Уругвайському;

в) Діллонському;

г) Женевському.

83. Торгівля послугами вперше була врегульована на багатосторонньому рівні угодою, ухваленою на такому раунді переговорів ГАТТ:

а) Уругвайському;

б) Токійському;

в) Женевському;

г) Діллонському.

84. Угода про пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи (ТRIМs), укладена під час Уругвайського раунду переговорів ГАТТ, заборонила:

а) всі ТRIМs;

б) більшість ТRIМs;

в) половину ТRIМs;

г) меншість ТRIМs.

85. Угода про текстиль і одяг, укладена на Уругвайському раунді переговорів ГАТТ, була спрямована:

а) на запровадження незалежного від ГАТТ режиму регулювання міжнародної торгівлі цими товарами;

б) на негайне переведення міжнародної торгівлі цими товарами на принципи і правила ГАТТ;

в) на поетапне переведення міжнародної торгівлі цими товарами на принципи і правила ГАТТ;

г) на утворення окремої міжнародної організації, до компетенції якої належить міжнародна торгівля цими товарами.

86. Заходами "сірої зони" у зв'язку з міжнародною торгівлею текстилем і деякими іншими товарами наприкінці ХХ ст. вважали:

а) добровільні обмеження експорту;

б) ліцензування експорту;

в) ембарго;

г) демпінг.

87. Угодою про сільське господарство, укладеною на Уругвайському раунді переговорів ГАТТ, передбачено скасування нетарифних заходів:

а) лише економічно розвиненими країнами світу;

б) за допомогою розрахунку їх тарифного еквіваленту та додавання його до фіксованих тарифів;

в) економічно розвиненими країнами та країнами з перехідною економікою;

г) у результаті укладення двосторонніх угод між зацікавленими країнами.

88. Угодою про сільське господарство, укладеною у рамках ГАТТ, не передбачені такі субсидії:

а) експортні та імпортні;

б) "червоного світла";

в) "жовтогарячого світла";

г) "зеленого світла".

89. Адвалорний тариф - це:

а) мито на імпортований товар, що визначається як відсоток від його вартості;

б) мито на імпортований товар, що визначається як абсолютна величина;

в) мито на імпортований товар, що визначається як комбінація відсотка його вартості та абсолютної величини;

г) податок на додану вартість.

90. Автаркія - це політика, мета якої полягає:

а) у зведенні до мінімуму залежності економіки країни від інших країн;

б) у скасуванні тарифних і нетарифних бар'єрів у міжнародній торгівлі;

в) у запровадженні єдиної валюти у межах міжнародного економічного об'єднання;

г) у поглибленні міжнародної економічної інтеграції.

91. Демпінг - це продаж за кордоном товарів за цінами, які порівняно з цінами у країнах експорту:

а) дещо вищі;

б) такі самі;

в) нижчі;

г) значно вищі.

92. Ембарго - це:

а) урядова заборона на торгівлю з певною країною або групою країн;

б) добровільна відмова окремих приватних підприємців від підтримання ділової діяльності з підприємцями інших країн;

в) групова змова підприємців певної країни щодо непідтри-мання контактів з іншими підприємцями всередині країни;

г) групова змова підприємців певної країни щодо непідтри-мання ділової діяльності з підприємцями інших країн.

93. Правова охорона зазначень походження товарів в Україні:

а) не існує;

б) існує;

в) не існує, але існувала у минулому;

г) не існує, але існуватиме у майбутньому.

94. Форфейтинг - це вид:

а) франчайзингу;

б) лізингу;

в) факторингу;

г) опціону.

95. Спот - це угода, згідно з умовами якої:

а) реальний товар продається і негайно постачається;

б) випадково продаються тимчасові надлишки експортних товарів;

в) в обіг надходять векселі;

г) встановлюється тариф, що базується на твердій сумі.

96. Своп - це:

а) обмінні або бартерні операції;

б) огляд судна або його вантажу третьою стороною;

в) рахунок для відображення незавершених операцій;

г) код грошової одиниці Сальвадору.

97. Умови торгівлі - це :

а) тимчасове підвищення ставки мита;

б) тариф з урахуванням обумовленого часу й обсягу;

в) співвідношення індексів імпортних і експортних цін;

г) операційний валютний ризик

98. Трампове судно - це судно:

а) задіяне лише на регулярних рейсах;

б) задіяне лише на рейсах зі змінним розкладом;

в) задіяне на випадкових перевезеннях;

г) військове, що бере участь у міжнародній торгівлі.

99. Спеціальні права запозичення були запроваджені:

а) у 1967 р.;

б) 1977 р.;

в) 1987 р.;

г) 1997 р.

100. Специфічний тариф - це:

а) тариф, що вимірюється відсотками вартості імпортованого товару;

б) тариф, що базується на твердій сумі, яка стягується з одиниці імпортованих товарів;

в) спеціальний кредитний ліміт для покупця;

г) кількісне обмеження експорту.

101. Система ГАТТ відповідає такій економіці:

а) командно-адміністративній;

б) ринковій;

в) перехідній;

г) змішаній.

КЛЮЧІ до тестових завдань з дисципліни "Міжнародна торгівля

№ пп

ключ

№ пп

ключ

№ пп

ключ

№ пп

ключ

№ пп

ключ

№ пп

ключ

№ пп

ключ

№ пп

ключ

№ пп

ключ

№ пп

ключ

№ пп

ключ

1

г

11

г

21

а

31

а

41

а

51

6

61

г

71

г

81

г

91

в

101

6

2

г

12

в

22

6

32

а

42

а

52

а

62

в

72

6

82

а

92

а

 

 

3

6

13

в

23

г

33

а

43

а

53

а

63

г

73

г

83

а

93

6

 

 

4

а

14

6

24

г

34

г

44

г

54

в

64

г

74

а

84

г

94

в

 

 

5

в

15

а

25

6

35

в

45

6

55

г

65

г

75

в

85

в

95

а

 

 

6

г

16

6

26

а

36

а

46

г

56

в

66

г

76

6

86

а

96

а

 

 

7

а

17

г

27

г

37

а

47

г

57

г

67

в

77

а

87

в

97

в

 

 

8

6

18

г

28

г

38

6

48

в

58

г

68

в

78

6

88

6

98

в

 

 

9

а

19

6

29

6

39

а

49

г

59

а

69

6

79

в

89

а

99

а

 

 

10

г

20

г

З0

в

40

г

50

6

60

в

70

г

80

г

90

а

100

6

 

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування