Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Міжнародна торгівля - Дахно І.І.
Міжнародна торгівля - Дахно І.І.
<< Содержание < Предыдущая

Додаток 2. Терміни і визначення, що використовуються при імпорті та експорті деревини і виробів з неї

Додаток 8 до пункту 10 Правил фітосанітарного контролю деревини та виробів з неї

Український термін

Англійський термін

Визначення

1

2

3

Авіаційний кряж (авіакряж)

Timber for aircraft production

Обрубок колоди для виробництва авіаційних пиломатеріалів

Багети

Bagette

Пиломатеріали товщиною 16-75 мм і шириною 38-75 мм; довгі ( від 2,7 м більше) та короткі (від 1,5 до 2,4 м)

Баланси

Pulpwood

Округлі або колоті сортименти для виробництва целюлози і деревинної маси

Колода

Log

Округлий сортимент для використання в округлому вигляді (за винятком тонкомір-ної рудникової стійки, жердин і кілків) або як сировина для виробництва пиломатеріалів загального призначення

Колода для стовпів

Log for poles

Колода для виготовлення опор ліній зв'язку та електропередач, а також опор у хмільниках

Бруси

Hone

Пиломатеріали, за винятком авіаційних, товщиною до 100 мм і шириною більше 100 мм

Гілки

Twigs

Бокові пагони дерева, що відходять від стовбура

Вітамінне борошно з деревинної зелені

Vitamin brushwood dust

Продукт, який отримують шляхом подрібнення і висушування деревинної зелені

Ділова деревина

Industrial wood

Округлі і колоті лісоматеріали

Ділові сортименти

Industrial assortment

Сортименти, крім дров, призначенні для промислової переробки або безпосереднього використання, а також технологічна щепа

1

2

3

Ділени

Dilene

Пиломатеріали товщиною і шириною, що відповідають дошкам (товщ/ 16-100 мм, шириною 100-300 мм); довгі (1,5-2,4 м), короткі (0,45-1,35 м)

Довгомірний сортимент

Long log

Округлий сортимент, довжиною більше 6,5 м

Дошки

Plank

Пиломатеріали товщиною до 100 мм і шириною більше подвійної товщини
(100-300 мм)

Дощечки, планки

Board plank, plank

Пиломатеріали з прямокутним посічен-ням, тонкі і короткі

Дрова

Firewood

Округлі або колоті сортименти, які за своєю якістю можуть бути використані як паливо

Деревинна зелень

Tree verdure

Хвоя, листя, нездерев'янілі пагони і бруньки, заготовлені із свіжезрубаних або вегетуючих дерев для використання в сільському господарстві і промисловості

Деревинна сировина

Wood resources

Звалені дерева, деревинні хлисти, округлі і колоті лісоматеріали (крім тих, що використовуються без переробки), пеньки та подрібнена деревина, а також відходи лісо-заготовок, лісопилення та деревообробки, призначені для використання як палива

Деревинний хлист

Tree lenght

Очищений від сучків стовбур поваленого (без відокремлених від нього прикореневої частини і вершини) дерева

Жердина

Thin pole

Тонкомірний сортимент товщиною менше 6 см для хвойних і менше 8 см для листяних порід деревини для використання в будівництві, сільському господарстві, промисловості

Кряж

Block

Округлий сортимент для виробництва спеціальних видів лісопродукції

Катушковий кряж

Block for bobbin production

Лісопродукція для виробництва катушок і ткацьких знарядь

Клепковий кряж

Barrel log

Гарна лісопродукція для виробництва заклепок

Колодковий кряж

Block for boot-trec production

Лісоматеріали для виробництва заготовок черевичних колодок

1

2

3

Кора

Bark

Зовнішня частина стовбура, сучків і гілок, яка вкриває деревину

Короткомірний однорідний лісоматеріал

Short log shortcut wood

Округлий або колотий лісоматеріал довжиною до 2 м включно

Колоті лісоматеріали

Split timber

Лісоматеріали, що отримують шляхом розколювання округлої деревини

Комбінований кряж

Random block

Кряж для оброблення на лісоматеріали різного призначення

Лісоматеріали

Wood products

Матеріали з деревини, що зберігають її природну фізичну структуру і хімічний склад, отримані з повалених дерев, хлистів і їх частин шляхом поздовжнього і поперечного розділень

Лижний кряж

Log for ski production

Лісоматеріали для виробництва лижних заготовок

Відходи лісозагото-вок

Logging residues

Деревинні залишки, що утворені при поваленні дерев, очищенні від гілок, розділенні довгомірних сортиментів і окоренні лісоматеріалів

Палубний кряж

Deck wood

Лісоматеріали для виробництва палубних та шлюпкових пиломатеріалів

Пиловочник

Sawlog

Колода для виробництва пиломатеріалів загального призначення

Пиломатеріали

Sawn timber

Пилопродукція визначених розмірів і якості з двома плоскопаралельними пластами 2,7 м і більше з градацією 0,3 м

Пневий осмол

Resinous wood

Ядрова частина зрілого пенька і коренів хвойних порід призначена для використання як сировина в смолоскипидарному і каніфольно-екстракційному виробництві

Рейка

Lath

Плоскі бруски, тонкі вузькі дошки

Руднична стійка ( ліс для кріплення)

Pitprops

Округлі лісоматеріали для кріплення гір-ничних виробок

Зброєвий кряж

Block lot gun stock production

Кряж для виробництва заготовок для зброї

Сортимент

Assortment

Лісоматеріали встановленого призначення 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування