Навигация
 
Главная  - Инвестиции  - Книги  - Інвестування - Щукін Б. М.
Інвестування - Щукін Б. М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ВСТУП

Інвестування - складова розвитку економічних об'єктів, основний спосіб поліпшення матеріальних умов життя суспільства. Організація ефективного інвестування важлива як для інвестора, так і для суспільства в цілому. Добрі результати в роботі кожного конкретного інвестора, підприємства просувають економіку країни вперед і забезпечують зростання рівня життя населення. Опрацювання накопичених у цій сфері теоретичних моделей, практичних прийомів і рекомендацій дає змогу раціональніше використовувати ресурси й досягати кращих результатів у інвестиційній діяльності.

Інвестування є складовою економічної діяльності, що визначається організацією та методами примноження капіталу. Знання і розуміння логіки й технології процесу використання капіталу з метою його нарощування дає змогу підприємствам-інвесторам ефективно вести виробничу та фінансову діяльність, раціонально використовувати матеріальні, фінансові та трудові ресурси.

Інвестування як предмет вивчення є комплексом теоретичних підходів, методичних і практичних прийомів управління капіталом з метою забезпечення його постійного зростання з урахуванням зміни зовнішніх та внутрішніх для інвестора умов.

Для оптимального управління інвестуванням необхідно опрацювати широкий спектр знань щодо визначення цілей та завдань інвестування, впливу макроекономічного середовища, розробки інвестиційної стратегії, формування та управління портфелем (програмою) проектів, технології розробки та обґрунтування інвестиційного проекту, визначення ефективності та доцільності інвестування, прийняття рішення стосовно інвестування, методів поточного управління проектом.

Завданням курсу є компактне подання інформації щодо планування використання капіталу, організації інвестиційного процесу, розробки та аналізу проектів, проведення кількісних розрахунків для обґрунтування рішень інвестора. Опанування цього матеріалу допоможе студентам набути знань і навичок для роботи у сфері інвестування, зокрема навчитися планувати, обґрунтовувати, організовувати та безпосередньо реалізовувати інвестиційний процес у виробничій чи фінансовій сфері, ефективно керувати ним з метою нарощування інвестованого капіталу.

Курс "Інвестування" в багатьох аспектах тісно пов'язаний із навчальними дисциплінами з фінансового менеджменту, аналізу інвестиційних проектів і ринку цінних паперів. Навчальні матеріали саме з інвестування у пропонованому курсі лекцій відбиралися таким чином, щоб уникнути дублювання і не заглиблюватися в ті питання, які мають розглядатися в суміжних дисциплінах. Це стосується передусім тематики питань з фінансового інвестування та управління інвестуванням.

Головною перевагою курсу лекцій є його компактність, увага до практичних питань і методів кількісних розрахунків, максимальна відповідність чинній в МАУП програмі вивчення дисципліни. При його підготовці використано загальноприйняті в інвестиційній сфері теоретичні підходи та методики кількісних розрахунків. Список використаних джерел наведено в кінці книжки. Методичні питання проілюстровано відповідними прикладами розрахунків. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування