Навигация
 
Главная  - Инвестиции  - Книги  - Інвестування - Щукін Б. М.
Інвестування - Щукін Б. М.
<< Содержание < Предыдущая

Завдання для практичних розрахунків

1. Визначити середньорічну дохідність інвестування, якщо ліквідна вартість активів інвестора до початку року оцінювалась у 300 тис. грн на кінець року становила 410 тис. грн, у наступні два роки капітал зріс ще на 40 %.

2. Визначити річну дохідність інвестування 200 тис. грн, якщо за три роки основні фонди проекту амортизовані на 25 % і був отриманий загальний прибуток у 70 тис. грн.

3. Визначити дохідність інвестування, якщо на початку року інвестор

o вклав 250 тис. грн у нерухомість;

o за 200 тис. грн придбав вексель номіналом 240 тис. грн з умовою погашення його наприкінці року;

o придбав 10 тис. акцій за 15 грн за кожну;

o вклав 250 тис. грн в оптову торгівлю будматеріалами з оборотом капіталу за кожні два місяці й рентабельністю кожного обороту 16 %.

За рік було отримано дивіденди 5 грн на акцію і продано акції за ціною 11 грн за кожну, нерухомість подешевшала на 10 %. Операція з векселем дала очікуваний прибуток. Фактична рентабельність в оптовій торгівлі будматеріалами становила 14 %.

4. Визначити дохідність інвестування 1 млн дол. у виробничий проект, якщо на 200 тис. дол. придбано виробниче приміщення, на 510 тис. дол. - обладнання, за 70 тис. дол. розроблено технічну документацію на продукцію, 60 тис. дол. витрачено на оборотні кошти. Прибуток за перший рік - 110 тис. дол., за другий - 130 тис. дол., за третій - 150 тис. дол. Фактичний фізичний та моральний знос основних фондів за три роки становив 30 % вартості придбання, встановлена норма амортизації - 10%.

5. Визначити рівень інвестиційного ризику (через невизначеність майбутніх доходів) при інвестуванні 100 тис. грн у прості акції виробничого підприємства, якщо у попередні 7 років на одну акцію номінальною вартістю 2 грн виплачувалися дивіденди (відповідно за роками), грн: 0,1; 0,3; 0,15; 0,1; 0,12; 0,03; 0,07.

6. Визначити інвестиційну вартість облігації номіналом 80 грн, яка передбачає щорічну виплату - 5-відсоткового дисконту і погашення через три роки. Середня дохідність фінансового ринку - 20 %.

7. Визначити дохідність використання власного капіталу інвестора у 100 тис. грн, якщо при загальному досягнутому рівні отримання за рік прибутку 30 коп. на кожну гривню інвестицій він користувався позикою 50 тис. грн під 16 % річних. Чи перевищуватиме дохідність 30 %?

8. Визначити доцільність проекту (на основі показника чистої приведеної вартості проекту), який має такі очікувані параметри (тис. грн):

Рік

Витрати на створення інвестиційного об'єкта

Надходження коштів від реалізації проекту

Експлуатаційні витрати за проектом

Залишкова (ліквідна) вартість об'єкта

2001

120

30

20

110

2002

50

70

50

100

2003

 

100

70

90

2004

 

100

65

80

2005

 

100

65

70

9. Визначити внутрішню норму прибутковості проекту, який має такі показники на три прогнозні роки (грн):

Рік

Обсяги інвестицій

Поточні доходи від проекту

Поточні витрати за проектом

Додаткові

доходи від проекту

2000

90 000

100 000

70 000

20 000

2001

 

120 000

80 000

10 000

2002

 

130 000

80 000

 

10. Визначити внутрішню норму прибутковості проекту, якщо при розрахунках за ставкою дисконтування 15 % його чиста приведена вартість становила 70 000 грн, а при ставці 35 % проект ставав збитковим на суму 20 000 грн.

11. Інвестор розглядає два варіанти організації виробництва за рахунок придбання обладнання двох типів. Необхідно прийняти рішення, ураховуючи, що інвестор бажає мати дохідність вкладеного капіталу не менше 15 %. Перший тип обладнання коштує 100 тис. грн, за прогнозами може забезпечити 20 тис. грн прибутку на рік, термін експлуатації - до 7 років, кінцева ліквідаційна вартість оцінюється у 10 тис. грн Обладнання другого типу має такі очікувані параметри: вартість - 140 тис. грн, щорічний прибуток - 30 тис. грн, експлуатація - 13 років, ліквідаційної вартості не матиме.

12. Визначити доцільність проекту за показником чистої приведеної вартості й показником внутрішньої норми прибутковості, якщо інвестор сподівається на дохідність інвестицій на рівні не нижче 20 %. Проект потребує 300 тис. грн, передбачає щорічний поточний прибуток 90 тис. грн протягом п'яти років із можливим продажем вкінці обладнання за 70 тис. грн.

13. Вибрати проект з меншим рівнем ризику (за коефіцієнтом варіації), якщо п'ять прогнозних розрахунків дали такі результати очікуваного прибутку за проектом (тис. грн):

Проект

Прогноз

1

2

3

4

5

А

100

120

110

90

130

Б

60

37

43

64

55

14. Визначити, який проект більш чутливий за показником чистої приведеної вартості до змін обсягів продажу (доходів від реалізації), якщо обидва проекти розраховані на 5 років і в кожному році для них прогнозуються такі показники:

проект А: обсяг інвестицій - 160 тис. грн (тільки в першому році), обсяг продажу - 150 тис. грн, витрати на виробництво - 90 тис. грн;

проект Б: обсяг інвестицій - 90 тис. грн (тільки в першому році), обсяг продажу - 100 тис. грн, витрати на виробництво - 60 тис. грн.

15. Визначити чисту приведену вартість виробничого проекту, за яким передбачено: інвестиційні витрати в створення нового виробництва тільки в першому році - 600 тис. грн, очікувана ціна реалізації продукції - 155 грн за одиницю, собівартість виробництва одиниці продукції - 120 грн, обсяг продажу в першому році - 3 тис. одиниць, у другому році - 5 тис., у третьому і четвертому - по 10 тис. одиниць.

16. Визначити мінімально необхідний обсяг виробництва продукції за проектом, щоб забезпечити повернення інвестованих 100 тис. грн за 7 місяців, якщо очікувана ціна одиниці продукції - 50 грн, прямі витрати на виробництво одиниці продукції - 30 грн. Накладні витрати (умовно-постійні) за проектом будуть не менше 20 тис. грн на місяць незалежно від обсягів виробництва.

17. Визначити доцільність проекту за показником терміну окупності (тис. грн):

Рік

Витрати на створення інвестиційного об'єкта

Надходження коштів

від реалізації проекту

Поточні витрати на виробництво продукції проекту

Залишкова (ліквідаційна) вартість об'єкта

2001

120

30

20

110

2002

50

70

50

100

2003

 

100

70

90

2004

 

100

65

80

2005

 

10

60

70

18. Визначити загальний приведений прибуток від трирічного проекту, якщо інвестор прогнозує ставку дисконтування для першого року 20 % і прибуток 100 тис. грн, для другого - 25 % і 120 тис. грн, для третього - 27 % і 150 тис. грн.

19. Визначити верхню межу поточної ціни акції, за якою прогнозується щорічна виплата дивідендів на рівні 10 грн за акцію (при розрахунках ставку дисконтування врахувати на рівні 15 %).

20. Визначити верхню межу поточної ціни 1000 акцій, якщо в наступні три роки прогнозується щорічна виплата дивідендів на рівні 50 грн за акцію і наступне їх зростання на 2 % у рік (при розрахунках урахувати, що інвестор хоче мати дохідність на рівні 20 %).

21. Визначити поточну ціну акції, за якою прогнозуються на два наступні роки дивіденди відповідно 10 і 15 грн і наступний перепродаж акції за ціною не нижче 100 грн за акцію (дохідність має бути в межах 22 % річних).

22. Інвестиційний портфель інвестора складається з трьох інструментів, на які витрачено на початку року 20, 30 і 50 % капіталу. Протягом року ринкова вартість цих інструментів зросла відповідно на 15, 18 і 20 %. Визначити середньорічну дохідність портфеля.

23. До якої номінальної величини має зрости капітал інвестора, якщо 1000 тис. грн інвестуються з реальною дохідністю 20 % при очікуваній інфляції 6 %.

24. Розрахувати для інвестора, який сподівається на середню дохідність свого капіталу на рівні щонайменше 30 %, верхню межу ціни придбання пакета боргових зобов'язань у 200 тис. грн із терміном погашення через 3 роки.

25. Визначити поточну верхню межу вартості привілейованої акції підприємства номіналом 120 грн і щорічними дивідендами 5 %. Поточну ринкову норму прибутковості врахувати на рівні 10 % річних.

26. Визначити, який проект вигідніший, якщо обидва розраховані на три роки, потребують однакових інвестицій у перші півроку і мають такі очікувані річні прибутки:

 

1-й рік

2-й рік

3-й рік

Проект А

100 тис. грн

200 тис. грн

250 тис. грн

Проект Б

150 тис. грн

200 тис. грн

200 тис. грн 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування