Навигация
 
Главная  - Инвестиции  - Книги  - Інвестування - Щукін Б. М.
Інвестування - Щукін Б. М.
<< Содержание < Предыдущая

Список використаної та рекомендованої літератури

1. Закон України "Про інвестиційну діяльність". ВВР України. - 1991. - № 47.

2. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу". ВВР України. - 1991. - № 38.

3. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. - К.; 1995.

4. Волков И. М., Грачева М. В. Проектный анализ: Учеб. для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

5. Грачева М. В. Анализ проектных рисков: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЗАО "Финстатинформ", 1999.

6. Гридчина М. В. Финансовый менеджмент: курс лекций. - К.: МАУП, 1999.

7. Калина А. В., Корнеев В. В., Кощеев А. А. Рынок ценных бумаг (теория и практика): Учеб. пособие. - К.: МАУП, 1999.

8. Крушвиц Л. Инвестиционные расчеты. - СПб: Питер, 2001; Финансы и статистика, 1997.

9. Омелъченко А. В. Інвестиційне право: Навч. посіб. - К.: Атіка, 1999.

10. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. - К.: Лібра,1998.

11. Савчук В. П., Прилипко С. И., Величко Е. Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов: Учеб. пособие. - К.: Абсо-лют-В, Эльга, 1999.

12. Федоренко В. Г., Гойко А. Ф. Інвестознавство. - К.: МАУП,2000.

13. Шарп У., Александер Г., Бейли Д. Инвестиции / Пер. с англ. - М. : ИНФРА-М, 1997.

14. Щукін Б. М. Інвестиційна діяльність. - К.: МАУП, 1998.

15. Щукін Б. М. Аналіз інвестиційних проектів. - К.: МАУП, 2002. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування