Навигация
 
Главная  - Инвестиции  - Книги  - Аналіз інвестиційних проектів - Щукін Б.М.
Аналіз інвестиційних проектів - Щукін Б.М.
<< Содержание < Предыдущая

Фінансові аспекти

o Очікувані у прогнозованому періоді доходи від реалізації продукції та послуг (табл. 2.6).

o Витрати на виробництво (табл. 2.7).

o Обсяги доходів і витрат підприємства.

o Деталізований у часі прогноз грошових потоків за проектом (табл. 2.8).

o Прогноз активів і пасивів проекту із щоквартальною динамікою (за формою бухгалтерського балансу підприємства).

o Обсяги прибутку і напрямки його використання (табл. 2.9).

o Порядок фінансування та обсяги позик, потрібних для р еалізації проекту.

o Терміни і графік повернення позик.

o Пропозиції щодо умов залучення позикових коштів і порядок розрахунків за фінансовими зобов'язаннями.

Таблиця 2.1

План виробництва на місяць

Номенклатура продукції

Одиниця

Обсяг виробництва за днями

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.2

План забезпечення виробництва матеріально-технічними ресурсами

Номенклатура матеріальних ресурсів

Одиниця

Місячна потреба

Підприємство-постачальник

Ціна

Вартість витрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.3

Персонал

Підрозділ

Спеціальність

Кількість працівників

Витрати на оплату праці

 

 

 

місячні

річні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.4

Інвестиційні витрати

Напрямок витрат

 

Обсяги

витрат

сукупні

за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІУ

1

2

3

4

5

6

Проектні роботи Будівельні роботи Ремонтно-будівельні роботи Машини та обладнання

 

 

 

 

 

Закінчення табл. 2.4

1

2

3

4

5

6

Монтажні та пусконалагоджувальні роботи Навчання персоналу Товарно-матеріальні запаси Інші оборотні кошти

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Таблиця 2.5

Основні фонди

Вид основних фондів

Кількість одиниць

Вартість

одиниці

Загальна

вартість

Норма

амортизації

Амортизаційні нарахування (річні)

Будівлі

Споруди

Машини

Обладнання

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Таблиця 2.6

Доходи від реалізації продукції та послуг за місяць

Номенклатура

Доходи від реалізації за днями

1

2

3

4

5

6

7

8

 

А

Б

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.7

Поточні (експлуатаційні) витрати на виробництво

Елемент витрат

Витрати за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІУ

1

2

3

4

5

1.Сировина

2. Матеріали основні та допоміжні

 

 

 

 

Закінчення табл. 2.7

1

2

3

4

5

3. Покупні та комплектуючі вироби

4. Паливо

5. Енергія

6. Заробітна плата

7. Нарахування на заробітну плату

8. Амортизація основних фондів

9. Витрати на поточний ремонт основних фондів

10. Загальні (накладні) витрати У тому числі: транспортні рекламні

утримання адміністрації

охорона

орендна плата

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Таблиця 2.8

Фінансові потоки за проектом

Показник

Значення за кварталами

І

ІІ

Ш

IV

1

2

3

4

5

1. Надходження

1.1. Власні кошти

на початок періоду

1.2. Реалізація продукції та послуг

1.3. Позареалізаційні доходи

(від оренди, продажу майна тощо)

1.4. Позичені кошти

1.5. Залучені кошти

2. Витрати

2.1. Витрати на виробництво

2.2. Сплачені податки

2.3. Фінансові зобов'язання: повернення позик виплата відсотків за позики

2.4. Інвестиції

 

 

 

 

Закінчення табл. 2.8

1

2

3

4

5

3. Наявність власних коштів (наростаючим підсумком)

4. Заборгованість за отриманими позиками (станом на початок

періоду)

 

 

 

 

Таблиця 2.9

Обсяги прибутку і напрямки його використання

Показник

Значення за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІУ

1. Балансовий прибуток

2. Податкові та інші платежі

3. Одержаний чистий прибуток

4. Використання чистого прибутку:

4.1. Виплати за фінансовими зобов'язаннями

4.2. Інвестиції

4.3. Витрати на преміювання персоналу

4.4. Соціально-культурні витрати

4.5. Нерозподілений резерв

 

 

 

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування