Навигация
 
Главная  - Инвестиции  - Книги  - Аналіз інвестиційних проектів - Щукін Б.М.
Аналіз інвестиційних проектів - Щукін Б.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Ризики проекту

o Опис проблем, що можуть виникнути при реалізації проекту і вплинути на очікувану його прибутковість.

o Кількісна оцінка рівня ризику на основі варіантних розрахунків прогнозованої дохідності проекту.

o Аналіз чутливості результатів інвестування до факторів, урахованих у розрахунку ефективності проекту.

o Виявлення та оцінка факторів ризику, що найбільшою мірою загрожують проекту.

o План можливих дій щодо нейтралізації негативних факторів або своєчасного страхування від наслідків негативних подій.

o Оцінка ефективності інвестицій за умов можливого (найсприятливішого або найнесприятливішого) розвитку подій, розподіл імовірностей успішного здійснення інвестиційних намірів інвесторів, побудова інтервалів і меж задовільного розвитку запроектованих подій.

Організація управління проектом

o Визначення етапів або робіт, потрібних для здійснення проекту.

o Призначення відповідальних менеджерів для управління кожним етапом або роботою.

o Система мотивації для виконавців.

o Календарні плани виконання робіт (зміст кожної роботи, вартість, трудомісткість, початок, завершення, загальний час до завершення етапу, послідовність етапів).

o Бюджет капітальних витрат і джерел їх фінансування.

o Бюджет поточних доходів і витрат за проектом.

o План організації моніторингу за відхиленням від плану робіт.

o Плани та організація подолання можливих відхилень від планових показників-орієнтирів.

o Критерії прийняття рішення щодо виходу з проекту та мінімізації збитків.

Обгрунтування ефективності проекту

o Розрахунок загальної дохідності проекту.

o Вибір критеріїв для оцінки проекту.

o Обгрунтування норми дисконтування для приведення грошових потоків до єдиного еквівалента.

o Розрахунок чистої приведеної вартості проекту.

o Розрахунок рентабельності проекту.

o Термін окупності інвестицій.

o Співвідношення доходів і витрат за проектом.

o Порівняння ситуацій "у разі реалізації проекту" і " без проекту" для інвестора і підприємства, на якому реалізується проект.

Усі розділи бізнес-плану взаємопов'язані (рис. 2.2). Рівень цього зв'язку становить суть поняття внутрішньої узгодженості проекту.

Повнота і аргументованість бізнес-плану інвестиційного проекту (крім основного призначення - інформаційного забезпечення процесу прийняття рішення про інвестування) свідчать про рівень кваліфікації і досвіду р озробника проекту, його ділових якостей. Розробка інвестиційного проекту є методом аналізу та прогнозування роботи підприємства. Отже, важливі як результат бізнес-плану, так і процес його розробки.

Бізнес-план проекту має бути простий і зрозумілий, стислий і добре оформлений, містити лише перевірену інформацію, конкретні твердження, показники й розрахунки.

Взаємозв'язок розділів бізнес-плану проекту у процесі його розробки

Рис. 2.2. Взаємозв'язок розділів бізнес-плану проекту у процесі його розробки

Бізнес-план проекту

Рис. 2.2. Закінчення

Питання для самоконтролю

1. Зміст поняття "інвестиційний проект".

2. Чи згодні Ви, що інвестиційний проект є і планом інвестування, і конкретними діями інвестора щодо реалізації цього плану?

3. Мета розробки інвестиційного проекту. Кому він потрібен?

4. Хто зацікавлений в експертизі інвестиційного проекту? З якою метою експерт ознайомлюється з проектом?

5. Хто і де розроблює інвестиційні проекти?

6. Складові інвестиційного проекту.

7. Характеристика економічної частини інвестиційного проекту. Як її розроблюють? Які аспекти розглядають?

8. Технологія розробки бізнес-плану інвестиційного проекту.

9. Типові розділи бізнес-плану інвестиційного проекту.

10. Взаємозв'язок розділів інвестиційного бізнес-плану.

11. Що таке "внутрішня узгодженість проекту" та "внутрішня збалансованість проекту"?

12. Які питання мають бути розкриті в маркетинговому плані проекту?

13. Які кількісні показники мають бути розраховані при економічному обгрунтуванні проекту?

14. Які аспекти та показники проекту розглядають при розробці фінансового плану проекту?

15. Як би Ви стисло (на трьох сторінках) обгрунтували проект, щоб переконати інвестора в його реалізації?

16. Що є основним в інвестиційному виробничому проекті для того, щоб інвестор повірив у нього і почав реалізовувати?

17. Як фінансовий план проекту пов'язаний з маркетинговим і виробничим планами?

18. Чи завжди потрібен проект у повному обсязі для реалізації інвестицій? Які розділи проекту мають другорядне значення?

19. Якою буде вартість розробки бізнес-плану інвестиційного "виробничого" проекту, якщо її замовляти у відповідних фахівців?

20. Чи потрібні інвестиційні проекти для інвестування коштів виробничого підприємства з метою власного розвитку?

Література [3, с. 96-108; 8, с. 32-44; 45-374;

9, с. 284-332; 10, с. 26-36] 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим