Навигация
 
Главная  - Инвестиции  - Книги  - Аналіз інвестиційних проектів - Щукін Б.М.
Аналіз інвестиційних проектів - Щукін Б.М.
<< Содержание < Предыдущая

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Порядок здійснення експертизи інвестиційного проекту.

2. Оцінка ліквідності інвестиційного проекту.

3. Проектний цикл, бізнес-план.

4. Визначення та склад інвестиційного проекту.

5. Методи кількісної оцінки інвестиційного ризику за проектом.

6. Форми інвестицій, складові інвестиційних витрат за проектом.

7. Показник чистої приведеної вартості проекту.

8. Показники ефективності інвестиційного проекту.

9. Організація оперативного управління проектом.

10. Оцінка окупності проекту.

11. Методи оцінки вартості інвестиційного об'єкта.

12. Критерії добору інвестиційних проектів.

13. Інвестиційний комплекс країни.

14. Показник внутрішньої норми прибутковості проекту.

15. Виробнича та інвестиційна стратегії підприємства.

16. Юридичне та організаційне забезпечення інвестиційного проекту.

17. Оцінка інвестором зміни вартості грошей у часі.

18. Комплексна оцінка інвестиційного проекту.

19. Технологія розробки інвестиційного проекту.

20. Критерії прийняття рішення у проектному аналізі.

21. Зміст проектного аналізу.

22. Урахування інфляції при плануванні інвестицій.

23. Аналіз інвестиційних витрат за проектом.

24. Сучасні проблеми інвестування в Україні.

25. Фінансовий план інвестиційного проекту.

26. Інституціональний аналіз проекту.

27. Аналіз поточних витрат за проектом.

28. Визначення мінімального обсягу виробництва для беззбитковості проекту.

29. Аналіз потенційних можливостей щодо виходу з проекту.

30. Шляхи вдосконалення умов для інвестування в Україні.

31. Управління інвестиційним проектом.

32. Значення аналізу проектів в інвестиційній діяльності.

33. Класифікація інвестиційних проектів.

34. Аналіз збалансованості фінансових потоків за проектом.

35. Методика визначення інвестиційного ризику при розробці проекту.

36. Планування прибутку в інвестиційному проекті.

37. Аналіз технічної бази проекту.

38. Прийоми зниження ризику у плануванні та реалізації інвестиційного процесу.

39. Аналіз соціальних аспектів проекту.

40. Моніторинг реалізації проекту.

41. Визначення відповідності проекту стратегії розвитку підприємства.

42. Аналіз інвестиційної привабливості галузі, регіону, сфери діяльності.

43. Аналіз комерційної реальності проекту.

44. Оцінка захищеності проекту від ризику.

45. Оцінка технічних і технологічних рішень проекту.

46. Учасники реалізації проекту.

47. Етапи реалізації (життя) інвестиційного проекту. Завдання інвестора на кожному етапі.

48. Аналіз плану реалізації проекту.

49. Вибір та обгрунтування норми дисконтування щодо приведення грошових потоків до єдиних умов обліку.

50. Маркетинговий план проекту.

51. Екологічна експертиза проекту.

52. Виробничий план проекту.

53. Аналіз контрактного забезпечення проекту.

54. Зовнішнє середовище реалізації проекту.

55. Завдання аналізу інвестиційного проекту.

56. Аналіз поточного стану та прогнозування макроекономічного середовища для інвестицій.

57. Джерела фінансування інвестиційного проекту. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим