Навигация
 
Главная  - Инвестиции  - Книги  - Аналіз інвестиційних проектів - Щукін Б.М.
Аналіз інвестиційних проектів - Щукін Б.М.
<< Содержание < Предыдущая

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Визначити доцільність проекту (на основі чистої приведеної вартості проекту) за наведеними показниками. тис. грн.

Рік

Витрати на створення інвестиційного об'єкта

Надходження від реалізації проекту

Поточні (експлуатаційні) витрати за проектом

Залишкова (ліквідаційна) вартість об'єкта

2001

120

30

20

110

2002

50

70

50

100

2003

-

100

70

90

2004

-

100

65

80

2005

-

100

65

70

2. Визначити рівень інвестиційного ризику (на основі оцінки рівня невизначеності) при обсязі інвестицій 100 тис. грн у прості акції виробничого підприємства, якщо за попередні 7 років на одну акцію номінальною вартістю 2 грн виплачувались такі дивіденди (відповідно за роками), грн.: 0,1; 0,3; 0,15; 0,1; 0,12; 0,03; 0,07.

3. Визначити внутрішню норму прибутковості проекту за наведеними очікуваними показниками. тис. грн.

Рік

Обсяг інвестицій

Поточні витрати за проектом

Доходи від проекту

поточні

додаткові

2000

90

70

100

-

2001

-

80

120

20

2002

-

80

130

10

4. Визначити дохідність власного капіталу інвестора (обсяг власного капіталу - 100 тис. грн), якщо при загальному досягнутому рівні середньорічного прибутку за проектом 30 коп. на кожну гривню інвестицій інвестор користувався позикою в розмірі 40 тис. грн під 16 % річних.

5. Визначити внутрішню норму прибутковості проекту, якщо в розрахунках за дисконтною ставкою 15 % його чиста приведена вартість становила 70 тис. грн, а при ставці 35 % проект ставав збитковим на суму 20 тис. грн.

6. Інвестор має зробити вибір між двома типами обладнання. Річна дохідність вкладеного капіталу має становити щонайменше 15 %. Обладнання першого типу має такі очікувані параметри: вартість - 100 тис. грн; щорічний прибуток - 20 тис. грн; строк експлуатації - 7 років; кінцева ліквідаційна вартість обладнання - 10 тис. грн. Обладнання другого типу має такі очікувані параметри: вартість - 140 тис. грн; щорічний прибуток - 30 тис. грн; строк експлуатації - 13 років; ліквідної вартості не передбачається.

7. Визначити доцільність проекту за внутрішньою нормою прибутковості, якщо інвестор сподівається, що дохідність інвестицій становитиме щонайменше 20 %. Потрібний обсяг інвестицій для проекту - 300 тис. грн. Очікуваний щорічний поточний прибуток - 80 тис. грн протягом 5 років з можливим продажем обладнання за 50 тис. грн після реалізації проекту.

8. Визначити чисту приведену вартість виробничого проекту, якщо передбачаються інвестиційні витрати у нове виробництво у перші два роки по 300 тис. грн; очікувана ціна реалізації одиниці продукції - 155 грн; собівартість виробництва одиниці продукції - 120 грн; прогнозовані обсяги продажу продукції за роками такі: у перший - 3 тис. од., у другий - 5 тис. од., у третій та четвертий - по 10 тис. од.

9. Визначити доцільність проекту за терміном окупності. Вихідні дані для розрахунку наведені в таблиці. тис. грн.

Рік

Інвестиційні витрати

Надходження від реалізації продукції проекту

Поточні

витрати на виробництво продукції проекту

Залишкова (ліквідаційна) вартість обладнання

2001

120

30

20

110

2002

50

70

50

100

2003

-

100

70

90

2004

-

100

65

80

2005

-

100

60

70

10. Вибрати проект з найменшим рівнем ризику, якщо було запропоновано три варіанти прогнозу майбутньої приведеної вартості проектів.

Варіант прогнозу

Розрахункова ймовірність варіанта, %

 

Прогноз прибутку за проектами, тис. грн.

А

Б

1

2 3

35 40 25

500 570 620

800 870 750

11. Визначити загальний приведений прибуток за проектом при нормі дисконтування 20 %, якщо проект розрахований на три роки і має такий прогноз прибутку за роками: у першому - 100 тис. грн, у другому - 120 тис. грн, у третьому - 150 тис. грн.

12. Вибрати проект з найменшим рівнем ризику, якщо запропоновано п'ять прогнозованих розрахунків щодо приведеного прибутку від проектів. тис. грн.

Проект

Приведений прибуток від проекту за розрахунками

1

2

3

4

5

А Б

100 60

120 37

110 43

90 64

130 55

13. Визначити, який проект найчутливіший (за чистою приведеною вартістю) до зміни прогнозованих обсягів доходів від продажу, якщо обидва проекти розраховані на 5 років і для них очікуються такі щорічні показники:

o проект А: обсяг інвестицій - 160 тис. грн (тільки в першому році), обсяг продажу - 150 тис. грн, витрати на виробництво - 90 тис. грн;

o проект Б: обсяг інвестицій - 90 тис. грн (тільки в першому році), обсяг продажу - 100 тис. грн, витрати на виробництво - 60 тис. грн.

14. Розрахувати мінімальний потрібний обсяг продажу продукції за проектом для того, щоб повернути інвестиції обсягом 100 тис. грн за 7 місяців. Очікувана ціна одиниці продукції - 50 грн, прямі витрати на виробництво одиниці продукції - 30 грн. Необхідні щомісячні накладні витрати (умовно-постійні) за проектом - щонайменше 20 тис. грн незалежно від обсягів виробництва. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування