Навигация
 
Главная  - Инвестиции  - Книги  - Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ВСТУП

Пропонований навчальний посібник написаний відповідно до програми курсу «Інвестиційне кредитування», який викладається магістрам ділової адміністрації за спеціальністю «Управління банківськими інвестиціями». Зазначений курс є логічним продовженням курсу «Інвестування», що вивчається під час підготовки бакалаврів з економіки.

Місце дисципліни у навчальному плані підготовки магістрів ділової адміністрації та її логічні зв’язки з іншими курсами обумовили особливості структури та змісту навчального посібника.

Досліджуючи проблеми розвитку в Україні інвестиційного кредитування, автори спиралися на авторитетну думку відомих вітчизняних спеціалістів, таких як: І. А. Бланк, Б. В. Губський, К. Г. Зуллас, В. Д. Лагутін, А. М. Мороз, С. І. Науменкова, Л. І. Нейкова, М. І. Савлук та іноземних: Г. І. Бірман, В. С. Балабанов, Дж. М. Кейнс, В. В. Ковальов, І. В. Ліпсіц, Г. Марковіц, П. Массе, Я. С. Мелкумов, М. Міллер, Я. М. Міркін, Ф. Модільяні, О. Л. Смірнов, К. Рейллі, В. Шарп, В. М. Шенаєв та інші.

У посібнику розглядаються теоретичні та методологічні основи кредитних відносин, які виникають у процесі інвестиційного кредитування, а також особливості банківського, державного, споживчого, іпотечного, іноземного інвестиційного кредиту та лізингу. При цьому особлива увага приділена управлінню ризиками при інвестиційному кредитуванні.

Проведене дослідження є певним внеском у розвиток теорії кредиту та інвестицій. Воно дає можливість дещо по-новому подивитися на специфіку інвестиційного кредитування та на його роль в умовах ринкової трансформації економіки України.

Результати дослідження відкривають можливості поглиблення теоретичних пошуків у напрямах побудови ефективного механізму кредитування інвестиційних проектів, а також подальшого розширення спектра досліджень інвестиційної та банківської систем України.

Автори сподіваються, що ця книга стане у пригоді не лише студентам та аспірантам економічних вищих навчальних закладів та факультетів, а й фахівцям фінансово-кредитних установ, усім, хто за своєю діяльністю так чи інакше пов’язаний з банківською та інвестиційною справою.

Авторами окремих розділів є: професор, доктор економічних наук А. А. Пересада — 1, 2, 5, 8; доцент, кандидат економічних наук Т. В. Майорова — 3, 4, 6, 9. Розділ 7 написаний спільно зі старшим викладачем О. О. Ляховою. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування