Навигация
 
Главная - Инвестиции - Книги - Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
<< Содержание < Предыдущая

1.4. Переваги кредитного методу фінансування інвестиційних проектів

Кредитування на відміну від інших джерел фінансування інвестиційних проектів найкраще відповідає новим умовам управління та господарювання, за яких широко використовуються заходи економічного впливу, зокрема: поверненість, платність та диференціація умов кредитування, а необхідність погашення кредиту сприяє посиленню режиму економії в процесі реалізації проекту та є засобом контролю за окупністю інвестицій.

Крім того, для інвестора існують і інші суттєві причини, за яких вибирається саме такий метод фінансування.

Основна різниця між власними та позичковими коштами полягає в тому, що відсоткові платежі нараховуються до податків, тобто включаються у валові витрати, а дивіденди нараховуються з прибутку, який залишається на підприємстві. Це є джерелом додаткової вигоди для підприємства, що підтверджується на основі такого прикладу.

Приклад 1.1. Підприємство, що має інвестиційну потребу в 2500 тис. грн розробило два альтернативні плани фінансування: випуск простих акцій та одержання кредиту. Вартість обох альтернатив становить 18 %. Інвестиційний проект строком на один рік незалежно від джерела фінансування інвестицій приносить дохід у розмірі 9200 тис. грн, собівартість продукції (без відсоткових платежів) становить 5900 тис. грн (див. табл. 1.1).

З прикладу видно, що позичкові кошти залучати вигідніше — економія становить (922 000 – 787 000) = 135 000 грн.

Однак кредитне фінансування для підприємства є більш ризикованим, бо відсотки за кредит та основну частину боргу треба повертати незалежно від прибутковості інвестиційного проекту.

Таблиця 1.1

(тис. грн)

Показник

Фінансування інструментів власності

Кредитне фінансування

Виручка від реалізації

9200

9200

Собівартість продукції

5900

5900

Виплата відсотків (2500 • 0,18)

0

450

ПДВ

1533

1533

Валовий прибуток (гр. 1—2—3—4)

1767

1317

Податок на прибуток (30%)

530

395

Дивіденди

450

0

Чистий прибуток (гр. 5—6—7)

787

922

Незважаючи на це, в процесі формування джерел фінансування інвестиційних проектів інвестор повинен завжди використовувати «золоте правило» інвестування: чим більший ризик інвестування, тим більша прибутковість.

Контрольні запитання і завдання

 • У чому сутність, мета та економічна природа інвестиційного кредиту?
 • Розкрийте особливості інвестиційного кредиту.
 • Охарактеризуйте об’єкти інвестиційного кредитування.
 • Дайте визначення інвестиційного проекту.
 • В якому вигляді може бути представлений інвестиційний проект?
 • Назвіть основні форми інвестиційного проекту.
 • Дайте визначення інвестиційного циклу, назвіть його основні фази.
 • Дайте визначення проектного циклу, назвіть його основні етапи.
 • Назвіть прямих і непрямих учасників інвестиційного кредитування, визначте їх функції.
 • У чому полягають переваги кредитного методу фінансування інвестиційних проектів?
 • У чому полягає економічна роль інвестиційного кредиту?
 • Розкрийте основні напрями реформування системи інвестиційного кредитування в Україні.


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим