Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінансова статистика - Шустіков А.А.
Фінансова статистика - Шустіков А.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

1.4. Класифікація видів діяльності фінансового сектору

Фінансова статистика вивчає діяльність підприємств, які займаються фінансовим посередництвом. Цей вид діяльності включає надання послуг, пов’язаних з отриманням і перерозподілом страхових ризиків, а також наданням інших послуг, які належать до фінансового посередництва або тісно пов’язані з ним. Подібні підприємства утворюють у системі національних рахунків фінансовий сектор економіки і класифікуються як фінансові підприємства.

Відмінності у видах фінансового посередництва є основою для поділу фінансового сектору на підсектори.

Виокремлюють п’ять підсекторів:

1) Центральний банк;

2) депозитні установи;

3) фінансові посередники, окрім страхових корпорацій і пенсійних фондів;

4) допоміжні фінансові організації;

5) страхові корпорації і пенсійні фонди.

Підсектор «Центральний банк» складається з центрального банку та інших агенцій або органів з регулювання чи нагляду діяльності фінансових корпорацій. Центральний банк є керуючою кредитно-грошовою установою, яка відповідає за випуск грошей в обіг і може зберігати міжнародні валютні резерви країни.

Підсектор «Депозитні установи» включає, крім центрального банку, фінансові установи, основною функцією яких є грошове посередництво у формі депозитів та інших фінансових інструментів.

До підсектору «Фінансові посередники», крім страхових корпорацій і пенсійних фондів, входять фінансові підприємства, які в основному займаються фінансовими посередництвом, фінансовим лізингом, продажем у розстрочку, забезпеченням споживчого кредиту тощо.

Підсектор «Допоміжні фінансові організації» об’єднує установи, зайняті, як правило, діяльністю, тісно пов’язаною з фінансовим посередництвом. Це — маклерські фірми, що спеціалізуються на операціях з цінними паперами, кредитні, страхові маклери, підприємства з розміщення позичок та ін.

Підсектор «Страхові корпорації і пенсійні фонди» — страхові підприємства, основною функцією яких є страхування життя від нещасних випадків, пожежі, хвороби тощо, а також пенсійні фонди, створені для забезпечення доходів окремим групам найманих робітників після їх виходу на пенсію. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим