Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінансова статистика - Шустіков А.А.
Фінансова статистика - Шустіков А.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

1.5. Організація фінансової статистики

Державна фінансова статистика представлена управліннями статистики фінансів, які займаються збором, обробкою та аналізом статистичної інформації по фінансових показниках, керують методичною роботою у цій галузі статистики (розробка і вдосконалення методики обчислення показників, складання інструкцій та вказівок, внесення змін у статистичну звітність, керівництво переписами та обстеженнями тощо). Управління статистики фінансів розробляє міжгалузеву статистичну звітність, яка формується на основі даних первісного обліку підприємств, установ й організацій усіх галузей народного господарства. Збором, обробкою та аналізом фінансових даних внутрігалузевого характеру займаються банківські та інші фінансові установи.

Основні розділи статистики грошового обігу, платіжного балансу як складової економічної статистики готуються не в статистичних органах, а в Національному банку України. Останній з метою виконання регулятивних і наглядових функцій визначає форми звітності та порядок їх складання, які є обов’язковими до виконання всіма суб’єктами господарювання, в тому числі:

1) банками та фінансово-кредитними установами, розташованими на території України — для складання грошово-кредитної і банківської статистики;

2) всіма суб’єктами підприємницької діяльності — для складання статистики платіжного балансу та здійснення валютного контролю.

З метою забезпечення гласності з питань банківської діяльності та статистики платіжного балансу НБУ:

1) публікує в друкованих органах Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щорічний та квартальні баланси Національного банку;

2) видає щомісячний статистичний бюлетень і відомчий журнал «Вісник Національного банку України»;

3) публікує в офіційних виданнях поточну банківську інформацію, інформацію з питань грошово-кредитної та банківської статистики;

4) надає до опублікування інформацію з питань грошово-кредитної та банківської статистики та статистики платіжного балансу відповідно до міжнародних договорів.

Власником зведеної інформації з питань грошово-кредитної та банківської діяльності є також Національний банк, який встановлює режим доступу до неї відповідно до чинного законодавства України. Використання офіційної банківської інформації іншими органами для широкого оприлюднення можливе лише з дозволу НБУ або з посиланням на офіційне джерело.

Основні категорії та поняття

Предмет фінансової статистики

Принципи фінансової статистики

Завдання фінансової статистики

Контрольна функція фінансової статистики

Система показників фінансової статистики

Види діяльності у фінансовому секторі

Запитання для самоконтролю

1. Що вивчає фінансова статистика? Охарактеризуйте предмет фінансової статистики.

2. У чому відмінність фінансової статистики від інших галузевих статистик?

3. Які принципи використовує фінансова статистика при вивченні свого предмета дослідження?

4. Яким чином фінансова статистика пов’язана з іншими фінансовими дисциплінами?

5. Які основні завдання фінансової статистики?

6. У чому полягає контрольна функція фінансової статистики?

7. Охарактеризуйте систему показників фінансової статистики.

8. Що вивчає кожна галузь фінансової статистики?

9. Дайте характеристику видів діяльності фінансового сектору економіки.

10. Які завдання розв’язують сучасні методи кількісного фінансового аналізу?

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим