Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Вступ

Бухгалтерський облік у бюджетних установах є важливою частиною господарського обліку в Україні. Він виконує свої конкретні завдання, має специфічні об’єкти, ведеться за окремим планом рахунків на балансі, який відрізняється від балансу госпрозрахункових підприємств.

Підготовка фахівців, обізнаних з особливостями бухгалтерського обліку в бюджетних установах, неможлива без наявності навчальної літератури, яка б ураховувала чинне нормативно-правове забезпечення обліку та сучасну облікову політику бюджетних установ.

Цей підручник підготовлено згідно з затвердженою програмою. У ньому в належній логічній послідовності розглянуто питання методології обліку окремих об’єктів. Головну увагу зосереджено на обліку доходів і видатків, розрахункових операцій, майна, виробничих витрат, власного капіталу. Засадні положення облікового процесу, що випливають із чинних нормативних документів Державного казначейства України, інших міністерств і відомств, ілюструються заповненими первинними документами, обліковими реєстрами, схемами та розрахунками. Наведені довідкові та цифрові дані (крім діючих ставок, тарифів, внесків, норм, розмірів стипендій) є умовними і лише ілюструють текстовий матеріал.

Під час підготовки підручника було враховано законодавчі та нормативні документи з бухгалтерського обліку станом на 1.01.2003 р.

Матеріали підручника підготували:

професор Р. Т. Джога — розділи 1, 2, 4;

доцент С. В. Свірко — розділи 5—7;

ст. викладач Л. М. Сінельник — розділи 3, 8.

Загальну редакцію виконав Р. Т. Джога. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування