Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Вступ

Вирішити актуальні проблеми в галузі економіки не можна без удосконалення бухгалтерського обліку. Чітко налагоджений бухгалтерський облік своєчасно забезпечує управлінські потреби необхідною та вірогідною інформацією для виконання всебічного аналізу господарської діяльності та обґрунтування відповідних управлінських рішень.

Бухгалтерський облік — це система знань, в основу якої покладено економіку, право та математику. Водночас це й практична робота — спостереження, сприйняття, вимірювання та фіксування (реєстрація) усіх об’єктів та суб’єктів ринку згідно з вимогами суспільних відносин. У практичному аспекті бухгалтерський облік формує інформаційну систему, що дає змогу користувачам оперувати даними, потрібними для аналізу, оцінювання та змінювання стану будь-якого суб’єкта (господарства) ринку в часі та просторі.

Посібник написано за програмою курсу «Бухгалтерський облік» (навчальний план з підготовки бакалаврів з економіки).

У ньому викладено основні завдання й особливості методології та організації бухгалтерського обліку, принципи його побудови у виробничих та комерційних видах діяльності за умов формування ринкових відносин в Україні на засадах національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Готуючи посібник автор виходив з потреби підготовки висококваліфікованих спеціалістів з економіки, здатних розв’язувати завдання організації та методології бухгалтерського обліку за умов формування ринкових відносин в нашій державі відповідно до національних та міжна-родних стандартів.

Засадною основою посібника є показ практичних способів розв’язування завдань обліку конкретних господарських операцій (наведені цифрові дані є умовними).

Щодо головних питань методології бухгалтерського обліку на підприємствах, у посібнику розкриваються лише принципові проблеми, пізнання яких пов’язане з підготовкою спеціалістів та ефективним засвоєнням конкретних прийомів цього обліку.

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим