Навигация
 
Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - Свірко С.В.
Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - Свірко С.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Основні терміни і поняття:організація бухгалтерського обліку; принципи організації бухгалтерського обліку; предмет організації бухгалтерського обліку; метод та методичні прийоми організації бухгалтерського обліку; об’єкти організації бухгалтерського обліку; регламентація бухгалтерського обліку бюджетних установ.

1.1. Визначення поняття «Організація бухгалтерського обліку». Зміст та характеристика курсу

Як відомо з курсу «Бухгалтерський облік у бюджетних установах», до бюджетних установ і організацій належать такі, що здійснюють свою діяльність згідно з кошторисом доходів і видатків (їхнього головного планового та фінансового документа), отримуючи відповідні кошти із загального та спеціального фондів Державного й місцевих бюджетів.

Такий перерозподіл бюджетних коштів означає зрештою повне фінансове забезпечення зазначених установ з боку держави, передбачаючи водночас доручення на виконання певних державних функцій, як-то законодавчої та управлінської; захисту держави в цілому та її громадян зокрема, а також надання соціальних гарантій, таких, як право на отримання безкоштовної освіти та медичної допомоги; право на свободу літературної, художньої, наукової та технічної творчості і т. ін. Важливість реалізації перелічених функцій у межах будь-якої держави важко переоцінити, а тому сумнівів стосовно доцільності існування бюджетних установ і організацій, вочевидь, не виникає.

Повертаючись до недавніх часів, згадаймо, що ще півтора десятиріччя тому бюджетні установи були вельми обмежені у правах на власну фінансово-господарську діяльність. Це пояснюється суворою регламентацією та відомчою підконтрольністю, що були притаманні економічній моделі колишнього Радянського Союзу. Останніми роками бюджетні установи істотно розширюють сферу своєї діяльності, активно залучаючись до системи ринкових відносин за подальшого додержання основних принципів державного фінансового забезпечення. Окрім того, номінальне управління замінюється реальною системою заходів і методів впливу, що мають на меті створити оптимальні умови функціонування та життєдіяльності бюджетної установи. Відтак роль бухгалтерського обліку як однієї зі складових процесу управління значно зростає, причому на рі- вень контрольної його функції, що раніше переважала, підвелися управлінська й інформаційна функції.

Проте бухгалтерський облік — це складна система, яка, у свою чергу, потребує розробки відповідного механізму оптимізації та раціонального функціонування. Ідеться про специфічний вид діяльності з управління обліковим процесом — організацію бухгалтерського обліку.

Основні складові організації бухгалтерського обліку

Рис. 1.1. Основні складові організації бухгалтерського обліку

Зауважимо, що організація бухгалтерського обліку як окремий напрямок наукового вчення про бухгалтерський облік у цілому сформувалася порівняно недавно — у 1960-х роках. Біля джерел наукового обґрунтування та створення механізму організації бухгалтерського обліку стоять відомі радянські та українські вчені-економісти П. С. Безруких, А. Д. Шмигель, А. М. Кузьмінський, В. В. Сопко, Ю. Я. Литвин, В. П. Завгородній, В. О. Півторадня та ін., завдяки працям яким маємо на сьогодні остаточне визначення поняття організації бухгалтерського обліку як сукупності засобів, способів і методів упорядкування та оптимізації існування системи бухгалтерського обліку (рис. 1.1).

На підставі результатів проведених досліджень можна виокремити основні напрямки організації бухгалтерського обліку:

 • організація облікових номенклатур;
 • організація вибору носіїв інформації;
 • організація фіксування інформації на відповідних носіях;
 • організація руху носіїв облікової інформації;
 • організація роботи апарату бухгалтерії;
 • організація забезпечення облікового процесу;
 • організація розвитку бухгалтерського обліку.


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування