Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Управління витратами - Грещак М.Г.
Управління витратами - Грещак М.Г.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

2.3. Практичне заняття

Питання для обговорення

  1. Функціональний та організаційний аспекти управління витратами.
  2. Склад системи витратних норм. Організація нормування витрат на підприємстві.
  3. Основні показники і порядок планування витрат підприємства та його підрозділів.
  4. Витрати як база ціни і фактор прибутковості.
  5. Аналіз розв’язання задач за темою.

Література: 4 (розд. 4, 6); 8 (гл. 1, 3, 4, 11).

Директ-костінг — метод формування собівартості продукції за змінними (прямими) витратами.

Мотиваційний аспект управління витратами — функція з управління витратами, яка полягає у спонуканні працівників до дотримання встановленого рівня витрат і пошуку шляхів його зниження.

Нижня межа цінирівень мінімально допустимої ціни на продукцію підприємства; встановлення ціни на продукцію нижче зазначеного рівня робить подальше виробництво продукції та продаж її недоцільним.

Організаційний аспект управління витратамифункція з управління витратами, яка полягає у визначенні місць формування витрат і центрів відповідальності за їх дотримання, розробленні ієрархічної системи лінійних і функціональних зв’язків відповідних працівників підприємства.

Стандарт-кост — формування фактичних витрат на основі їх стандартизованих величин і відхилень від них.

Управлінський аспект формування витрат — формування витрат з позицій внутрішніх потреб підприємства.

Управління витратамипроцес цілеспрямованого формування витрат за їх видами, місцями і носіями за постійного контролю і стимулювання зниження їх рівня.

Фінансовий аспект формування витрат — формування витрат для потреб державних установ, банків, акціонерів, інших зовнішніх щодо підприємства економічних агентів.

Функціональний аспект управління витратамикомплекс робіт з управління витратами, які безпосередньо забезпечують цілеспрямоване формування витрат (планування, регулювання, облік, аналіз). 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим