Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Управління витратами - Грещак М.Г.
Управління витратами - Грещак М.Г.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

1. Завдання та форми контролю знань

Органічною складовою навчального процесу є контроль знань студентів. До основних завдань контролю знань належать:

  • оцінювання рівня засвоєння студентами програмного матеріалу дисципліни;
  • інформування студентів про якість їх роботи з вивчення дисципліни;
  • мотивація студентів до систематичної активної роботи протягом семестру;
  • аналіз успішності й вплив викладача на процес самостійної роботи студентів та ефективність навчального процесу в цілому.

Контроль дає змогу виявляти та оцінювати знання, вміння та навички, набуті студентами у процесі навчання, тому він відіграє важливу роль у забезпеченні належного рівня підготовки фахівців.

Під час вивчення дисципліни «Управління витратами» застосовується поточний і підсумковий контроль знань студентів. Останній здійснюється у формі заліку. Форми контролю тісно взаємопов’язані й організуються так, щоб стимулювати ефективну самостійну роботу студентів протягом семестру та забезпечити об’єктивне оцінювання їх знань.

Підсумкове (завершальне) оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється згідно зі встановленим у КНЕУ порядком — за 100-бальною шкалою. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим