Навигация
 
Главная - Экономика - Книги - Управління витратами - Грещак М.Г.
Управління витратами - Грещак М.Г.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

1.2. Практичні завдання і методичні вказівки до їх виконання

Розподілити наведені у табл. 1.1 деякі витрати багатопродуктового підприємства за звітний період за зазначеними класифікаційними групами, поставивши у відповідній графі знак «+».

Таблиця 1.1

Елементи витрат

Витрати підприємства

виробничі

невиробничі

прямі

непрямі

змінні

постійні

Основні матеріали

Допоміжні матеріали:

 • для виготовлення продукції (фарби, лаки, кріпильні вироби)
 • для обслуговування устаткування (мастило, охолоджувальні речовини)

Технологічний інструмент

Електроенергія:

 • технологічного призначення
 • на освітлення

Зарплата:

 • виробничих робітників на відрядних роботах
 • виробничих робітників на почасовій оплаті
 • управлінського та обслуговуючого персоналу цехів
 • спеціалістів заводоуправління

Амортизація:

 • устаткування і будівель цехів
 • загальнозаводських приміщень

Реклама

Комісійні виплати, пов’язані з реалізацією продукції, % від обсягу продажу

 

 

 

 

 

 

Вказівка. Розподіляючи витрати, зважати на те, що до виробничих належать витрати в межах виробничих підрозділів (цехів). Решта витрат вважаються невиробничими (адміністративними і на збут продукції).

За звітний період обсяг виробництва цеху збільшився на 20 %, а сукупні витрати зросли з 400 000 грн до 460 000 грн.

1. Розподілити загальні витрати звітного періоду на змінні та постійні на основі їх динаміки.

2. Обчислити планові витрати, якщо обсяг виробництва в плановому періоді зросте на 10 %.

Вказівка. Вважати величину постійних витрат у звітному та плановому періодах однаковою й визначити її з допомогою простого рівняння, в якому постійні витрати Сп — невідома величина.

Відповідь:

1. Сзм = 360 000, Сп = 100 000 (грн);

2. Спл = 496 000 грн.

За звітний період обсяг виробництва збільшився на 20 %, а сукупні виробничі витрати зросли на 15 %.

1. Визначити частку постійних витрат у їх загальній сумі за звітний період.

2. Обчислити, на скільки зростуть сукупні витрати у плановому періоді, якщо обсяг виробництва зросте на 18 %.

3. Визначити частку постійних витрат у плановому періоді.

Вказівка. За змістом задача аналогічна попередній, показники виражені відносними величинами. Рівняння для її розв’язання:

де Рсп — частка постійних витрат у загальній їх сумі, %;

Iв — індекс зростання обсягу виробництва;

Ic — індекс зміни загальних витрат.

За зростання обсягу виробництва в межах наявної виробничої потужності та організаційної структури частка постійних витрат у їх загальній сумі знижується. Тому в динамічному виробництві цей показник нестабільний.

Відповідь:

1. Рсп 1 = 25 %;

2. на 13,5 %;

3. Рсп 2 = 22 %.

Змінні витрати на один виріб становлять 700 грн, постійні витрати за рік — 300 000 грн. Річний обсяг виготовлення і продажу виробу — 1000 шт.

 • Визначити ціну виробу, за якої підприємство одержить 200 000 грн річного прибутку.
 • Обчислити, на скільки треба збільшити обсяг виробництва, щоб одержати такий прибуток, знизивши визначену ціну на 10 %.

Вказівка. Скласти рівняння, в якому прибуток обчислюється як виручка мінус витрати. В першому випадку невідома величина рівняння — ціна, в другому — обсяг виробництва.

Відповідь:

1. Ц = 1200 грн;

2. DN = 316 шт.

Запитання

 • Що таке середні витрати і як вони обчислюються?
 • У чому сутність граничних витрат?
 • Поясніть поділ витрат за економічними елементами.
 • Які витрати відносять до прямих, а які — до непрямих?
 • Які витрати відносять до змінних, а які — до постійних?
 • Яке практичне значення поділу витрат на змінні та постійні?
 • Як розподіляються сукупні витрати на змінні та постійні?
 • У чому відмінність витрат у формі грошових видатків від витрат, що формують вартість продукції?
 • За якими ознаками вивчається структура витрат і в чому її практичне значення?
 • Що таке собівартість продукції? Економічне значення цього показника.
 • Як співвідносяться витрати і собівартість продукції за певний період?
 • Поясніть співвідношення собівартості продукції і ціни.

Тести

З наведених нижче відповідей виберіть правильну:

1. До прямих належать витрати, які:

а) здійснюються регулярно;

б) є постійними;

в) безпосередньо відносяться на окремі види виробів;

г) не залежать від номенклатури продукції;

д) обчислюються за встановленими нормами.

2. До непрямих належать витрати, які:

а) здійснюються періодично;

б) змінюються в часі;

в) залежать від номенклатури продукції;

г) не відносяться безпосередньо на окремі види виробів у багатопродуктовому виробництві;

д) обчислюються на основі їх динаміки за минулі періоди.

3. Зі зменшенням обсягу виробництва частка постійних витрат у загальній їх сумі:

а) зменшується;

б) збільшується;

в) залишається незмінною;

г) змінюється залежно від конкретних умов;

д) спочатку зменшується, а згодом зростає.

4. Змінні витрати — це витрати, величина яких:

а) змінюється на одиницю продукції внаслідок НТП;

б) залежить від продуктивності праці;

в) нестабільна у часі;

г) залежить від обсягу виробництва;

д) залежить від номенклатури продукції, що виготовляється.

5. До постійних належать витрати, величина яких:

а) однакова для різних видів продукції;

б) не залежить від обсягу продукції в межах даної виробничої потужності;

в) постійна на одиницю продукції;

г) має незмінні норми на тривалий час;

д) постійно зростає.

6. Сукупні річні витрати підприємства на виготовлення та реалізацію продукції в минулому році становили 1000 тис. грн, у поточному — 1150 тис. грн. Обсяг виробництва за цей період зріс на 20 %. Норми і ціни не змінювалися. Постійні витрати у собівартості продукції становлять (тис. грн):

а) 200; б) 250; в) 150; г) 750; д) 50.

7. Повна собівартість кінцевої (товарної) продукції підприємства за певний період:

а) завжди відповідає кошторису основної діяльності;

б) завжди менша за кошторис основної діяльності;

в) завжди більша за кошторис основної діяльності;

г) менша, більша за кошторис основної діяльності або відповідає йому залежно від динаміки списання витрат;

д) не пов’язана з кошторисом основної діяльності.

8. Середня повна собівартість одиниці продукції повністю визначається:

а) нормами прямих витрат на одиницю продукції;

б) величиною постійних (непрямих) витрат за певний період;

в) обсягом виробництва продукції;

г) правильними є відповіді а), б);

д) правильними є відповіді а), б), в).

9. Граничні витрати — це:

а) максимальні сукупні витрати підприємства;

б) максимальні витрати підприємства на одиницю продукції;

в) допустимі сукупні витрати підприємства;

г) допустимі витрати підприємства на одиницю продукції;

д) приріст сукупних витрат підприємства внаслідок зростання обсягу виробництва на гранично малу величину.

10. Зі збільшенням обсягу виробництва в межах даної виробничої потужності собівартість продукції:

а) зростає;

б) знижується;

в) залишається незмінною;

г) спочатку знижується, а згодом зростає;

д) спочатку зростає, а згодом знижується. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим