Навигация
 
Главная  - Экономика  - Конспекты лекций  - Економіка природокористування
Економіка природокористування
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Тема 1. Предмет, метод і завдання курсу "Економіка природокористування"

1.1. Взаємодія людини, суспільства і природного середовища

Реальною основою відношення людини до природи є її діяльність, яка в результаті завжди здійснюється у природі і з даними нею матеріалами. Основні форми взаємодії людини і природи:

1) Екологічна - визначає вимоги до навколишнього природного середовища як середовища проживання людини (забезпечення газового і гідрологічного режимів, обміну речовин і засвоєння відходів).

2) Економічна — зумовлена соціальними законами розвитку суспільства як його потреба у використанні природних об'єктів для задоволення матеріальних потреб суспільного розвитку (використання природних ресурсів у вигляді сировини для різних галузей промисловості, земельних площ для сільського господарства тощо).

3) Ідеологічна - виражається в комплексному використанні природи в процесі розвитку народного господарства, в управлінні якістю навколишнього середовища.

Взаємовідносини суспільства і природи пройшли в своєму розвитку ряд етапів, які суттєво відрізняються один від одного. Людство досить давно усвідомлювало цей факт і намагалося класифікувати ці періоди. Перші спроби такої класифікації обмежувалися міфологічним світоглядом та пануванням релігії.

Згідно з цими уявленнями природа розглядалась як явище, що має чітку внутрішню організованість і підпорядкованість законам краси і гармонії. Пізніше лише з відмовою від релігійного світогляду і рядом фундаментальних відкриттів в природі стало можливим зробити дійсно наукову періодизацію історії взаємовідносин суспільства і природи.

Узагальнивши історію розвитку взаємовідносин суспільства і природи та взявши за критерій пануючий спосіб організації людської діяльності виділимо періоди:

I Природоподібноїлюдської діяльності (період присвоєння готових продуктів природи)

II Природозгідної людської діяльності (період, коли в результаті накопичення знань про природу, людина переходить до пристосування природного середовища під свої потреби, узгоджує свої знання з пізнанням законів природи)

III Індустріальної людської діяльності (період, коли з'явилися машини людини намагалися завоювати природу)

IV Постіндустріальний (нової природозгідності) - період, коли головною метою виробництва стає інформація і виникають реальні передумови подолання глобальної екологічної кризи та подолання негативних наслідків втручання в природу. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим