Навигация
 
Главная  - Экономика  - Конспекты лекций  - Економіка природокористування
Економіка природокористування
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

3.4 Еколого-економічні показники

Вивчення, аналіз та узагальнення практики застосування законодавства про охорону навколишнього природного середовища передбачається здійснювати у двох напрямах:

складання і затвердження екологічних нормативів природокористування (стосовно надр, ґрунтів, води, повітря, рослинності тощо);

складання і затвердження комплексу еколого-економічних показників державного контролю за станом довкілля та діяльністю господарчих структур.

За змістом і функціями призначення виділяють дві групи еколого-економічних показників: оцінки і ставки.

Еколого-економічні оцінки - види показників, що характеризують зміну параметрів господарської діяльності економічних суб 'єктів у відповідь на процеси відтворення природних благ чи впливу на компоненти середовища.

Завдання - максимально об'єктивно відобразити, яким чином такі процеси впливають на вартісні показники господарської діяльності суб'єктів.

Використання еколого-економічної оцінки здійснюється при:

- встановленні спрощених коефіцієнтних значеннях та спрощеної величини тарифу

- складанні багатофункціональних і багатофакторних розрахунків у задачах комп'ютерного моделювання еколого-економічних систем

- приблизному розрахунку діяльності економічних суб'єктів

Ставки - питомі економічні показники (штрафи, частки), що враховують дію екологічних факторів та забезпечують реалізацію економічних методів (системи цін і платежів, податків). 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування