Навигация
 
Главная  - Экономика  - Конспекты лекций  - Економіка природокористування
Економіка природокористування
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

4.3. Лісове господарство, його особливості і завдання

Лісове господарство - це галузь народного господарства, яка займається вивченням, обліком, розведенням і відтворенням лісів, охороною їх від пожеж, хвороб і шкідників, регулюванням лісокористування, підвищенням продуктивності лісів. Лісове господарство належить до галузей матеріального виробництва і включає продукцію лісогосподарського, лісозаготівельного, деревообробного, сільськогосподарського, будівельного та інших виробництв.

Лісогосподарське виробництво як особлива галузь народного господарства набуло розвитку внаслідок використання природних лісів. Воно становить основу лісового господарства і має свої особливості:

1) потреба у великих виробничих площах, які набагато перевищують потреби в площах інших галузей

2) зв'язок процесу праці з біологічними процесами росту і розвитку деревних рослин

3) різноманітність лісової продукції і її корисності

4) ліс у лісогосподарському виробництві є предметом і засобом праці

5) сезонність проведення лісогосподарських робіт

6) лісогосподарське виробництво організовується з урахуванням грунтово-кліматичних зон Особливостями лісового господарства є: середовищеутворювальна роль лісу як компоненту

біосфери, здатність лісу до природного відновлення, велика тривалість виробничого циклу господарства, зональні відмінності лісів, складність і динамічність взаємозв'язків між компонентами лісових екосистем, нерівномірне розміщення лісів на території, комплексне і екологічне використання лісових ресурсів у народному господарстві.

Організація лісового господарства має своїм завданням забезпечувати ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку з урахуванням природних і економічних умов, цільового призначення, лісорослинних умов, породного складу лісів, а також функцій, які вони виконують.

Основними напрямами розвитку лісового господарства є:

¦ захисний

¦ захисно-експлуатаційний

¦ експлуатаційно-промисловий

¦ промисловий 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування