Навигация
 
Главная  - Экономика  - Конспекты лекций  - Економіка природокористування
Економіка природокористування
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

1.3. Економіка природокористування як наука та її місце серед інших наук

Інтенсивний розвиток комплексу природничих і соціальних наук призводить до того, що поряд з поняттям природа значну роль починає відігравати поняття навколишнє середовище і термін природокористування.

Природа - все, що нас оточує.

Навколишнє середовище - цілісна система взаємопов'язаних природних і антропогенних об'єктів та явищ в якій протікають праця, побут і відпочинок людей. Це поняття включає соціально-природні і штучно створені фізичні, хімічні і біологічні фактори.

Природокористування - всі сторони впливу суспільства на природу в тому числі її охорону, освоєння і перетворення.

Економне природокористування спрямоване на забезпечення умов існування людства, на максимальне використання кожного природного комплексу на запобігання можливим шкідливим наслідкам виробництва та іншим видам людської діяльності.

Неекономне (нераціональне) природокористування зумовлюється зниженням якості навколишнього середовища збільшенням витрат на його відновлення.

В сучасній сфері природокористування виділяють дві проблеми:

1) економічна - не допустити виснаження, своєчасно проводити відновлення і відтворення природних ресурсів;

2) екологічна - охорона від забруднення, збереження її якостей та біопродуктів. Оскільки взаємодія між суспільством і природним середовищем набуває все більших масштабів, то потрібна була нова наука спроможна узагальнити і вивчити природу та економічні аспекти такої взаємодії. Такою наукою стала економіка природокористування.

Економіка природокористування -це дисципліна, яка вивчає економічні аспекти раціонального використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища.

Як самостійна наука економіка природокористування сформувалася у 60-70-тих роках XX ст.

Вперше поняття "природокористування" було запропоноване російським екологом Ю.М. Куражковським у 1959 р. За його визначенням, природокористування - це регулювання всіх типів використання природних ресурсів для господарства та охорони здоров'я.

Економіка природокористування пов'язана з економікою, соціально-природничою географією, історією, технічними науками. Вона використовує їх висновки і методи для вирішення наукових і практичних завдань. Водночас збагачує і інші науки своїми науково-методичними і практичними досягненнями. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим