Навигация
 
Главная  - Экономика  - Конспекты лекций  - Економіка природокористування
Економіка природокористування
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

1.4. Методологічні та методичні проблеми дослідження курсу

Предмет економіки природокористування - дослідження механізму суспільних відносин щодо охорони навколишнього середовища і залучення природних ресурсів у процес виробничо-господарської діяльності людини.

Основним загальнонауковим методом є діалектичний метод.

Економіка природокористування також використовує методи природничих наук: спостереження, вимірювання, хронометричний.

А також методи економічних наук: статистичні, економічний аналіз, балансовий (узгодженість), нормативний, розрахунково-конструктивний (використовується при плануванні і прогнозуванні екологічно-економічного розвитку)

Методом економіки природокористування є комплексне і взаємопов'язане дослідження еколого-економічної ситуації з метою виявлення взаємовідносин людини і природи, впливу виробничої діяльності на стан навколишнього середовища за допомогою опрацювання інформації різними науковими способами. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування