Навигация
 
Главная  - Экономика  - Конспекты лекций  - Економіка природокористування
Економіка природокористування
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Тема 2 Природні ресурси та їх оцінка

1.1. Природні умови та природні ресурси, їх класифікація і значення

Природні ресурси — це тіла і сили природи, що використовуються або можуть бути використані як засоби виробництва і предмети споживання для задоволення матеріальних та духовних потреб суспільства, підвищення якості життя людей.

Природні умови — це тіла і сили природи, які мають істотне значення для життя і діяльності суспільства, але не беруть безпосередньої участі у виробничій і невиробничій діяльності людей.

Природні ресурси не можуть існувати і використовуватись поза природними умовами і такий поділ є певною мірою умовним. Природні ресурси є матеріальною базою виробництва, постійно споживаються ним і вимагають свого повного відновлення у натуральній формі. Тому важливим завданням економістів є складання балансу між господарськими потребами суспільства і природними можливостями їх задоволення.

В науці існують різні підходи до класифікації природних ресурсів з урахуванням їх відмінностей і належності до тих чи інших компонентів та сил природи)

Природні ресурси поділяються:

1) За територіальною належністю:

світові (глобальні);

національні

2) За вичерпністю

вичерпні (ресурси, які при їх видобутку і використанні не відтворюються природою чи відтворювальні терміни значно більші, порівняно із швидкістю їх використання)

відновлювані (грунт, рослинний і тваринний світ)

не відновлювані (багатства надр)

невичерпні (водні, ресурси атмосферного повітря)

3) За поновленням

поновлювані

частково поновлювані, чи ті, що залучаються у повторному використанні (сировинні)

не поновлювані (горючі копалини)

4) За напрямом використання

паливно-енергетичні,

мінерально-сировинні,

продовольчі,

територіальні

5) За рівнем вивченості

прогнозні

виявлені

детально вивчені

6) За можливістю використання

недоступні,

резервні,

можливі для використання,

ті, що використовуються

7) За характером використання

одноцільового (сировинні),

багатоцільового (лісові, водні)

8) За якістю

кожен вид природних ресурсів поділяється за:

класами типами групами

9) За впливом виробництва

зазнають шкідливого впливу,

зазнають незначного впливу,

не зазнають впливу

10)За можливістю залучення до господарського обігу:

можливі для експлуатації ресурси верхньої оболонки землі і енергія сонця

потенційні — ресурси космосу і морських глибин 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим